Dar vienas vadovas pripažintas supainiojęs privačius ir viešuosius interesus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2021 m. rugpjūčio 11 d. posėdyje susipažino su gautu pranešimu bei papildomai surinkta informacija ir nustatė, kad Alfredas Maželis, eidamas Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo (vyriausiojo gydytojo) pareigas, išleido įsakymus, susijusius su savo sutuoktine, dirbančia Centre odontologe, taip pat pasirašė savo sutuoktinės darbo sutarties pakeitimus.

Komisija išnagrinėjo A.Maželio 2018-2021 metais pasirašytus įsakymus, susijusius su jo sutuoktinės pareigomis. Įsakymai susiję su jos atlyginimo mokėjimu du kartus per mėnesį, pavadavimu, kasmetėmis atostogomis.

Vienu įsakymu „Dėl gydytojos odontologės padėjėjos pavadavimo“ pavedė savo sutuoktinei pavaduoti kitą Centro darbuotoją jos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, mokant jos pagrindinio atlyginimo priedą. Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai A.Maželis paaiškino, kad Centro vadovo pareigas eina nuo 2011 metų vasario 18 dienos, kai buvo paskirtas eiti įstaigos vyriausiojo gydytojo pareigas. Vadovaudamasis Centro įstatų 49 punktu, vyriausiasis gydytojas veikia įstaigos vardu, taip pat ir nutraukia darbo sutartis su darbuotojais. Sutuoktinė Centro gydytojo stomatologo (odontologo) pareigas eina pagal sutartį, sudarytą, kai Alfredas Maželis dar nėjo Centro vyriausiojo gydytojo pareigų.
Savo privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs, kad sutuoktinė Centre dirba gydytoja odontologe, taigi ši informacija buvo vieša. Odontologo padėjėja buvo išleista nėštumo atostogų, o vėliau — gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų. Centre nesant daugiau odontologų padėjėjų, išmanančių šį darbą darbuotojų, nesančią darbuotoją buvo kompetentinga pavaduoti tik Centro vadovo sutuoktinė, kuriai 2020 metų rugsėjo 18 dienos įsakymo pagrindu, o vėliau 2021 metų vasario 4 dienos įsakymo pagrindu už tai buvo mokamas odontologo padėjėjo pagrindinio atlyginimo dydžio priedas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 90 (10402)

 

1 komentaras

  1. Tai pati sau padeda, vietoj to, kad paieškoti tos padėjėjos. Bet vaizdas geras, sėdi abu prie pusryčių stalo ir kalbasi: nu , kokio priedo norėtum?

Daugiau nekomentuojama.