Skelbiamas dalies Biržuvėnų dvaro sodybos ir kitų pastatų nuomos konkursas

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau — Nuomotojas), kodas 180878299, įgaliota Telšių rajono savivaldybės, kodas 111101724, viešo konkurso (toliau — Konkursas) būdu 10-ies metų laikotarpiui išnuomoja: nekilnojamąjį turtą:
* pastatą — dvaro sodybos arklides-muziejų, esantį Dvaro g. 1B Biržuvėnų k., Telšių r. (unikalus Nr. 4400-1947-8008), nuomojamų patalpų bendras plotas 275,39 kv. m;
* pastatą — dvaro sodybos vežiminę-muziejų, esantį Dvaro g. 1C, Biržuvėnų k., Telšių r. (unikalus Nr. 4400-1947-7980), nuomojamų patalpų bendras plotas 333,68 kv. m;
* pastatą — dvaro sodybos oficiną-muziejų, esantį Dvaro g. 2, Biržuvėnų k., Telšių r. (unikalus Nr. 4400-1837-9129), nuomojamų patalpų bendras plotas 384,99 kv. m;
* dalį pastato — ponų namo, esančio Dvaro g. 4, Biržuvėnų k., Telšių r. (unikalus Nr.7891-4002-4017) patalpų, kurių bendras 727,08 kv. m (patalpos, pažymėtos indeksais 1-3 (6,85 kv.m), 1-4 (6,72 kv.m), 1-5 (65,12 kv. m), 1-6 (46,52 kv. m), 1-7 (11,15 kv. m), 1-8 (7,49 kv. m) bei dalimi bendro naudojimo patalpų 1-1 4,84 kv. m, nebus nuomojamos, šios patalpos panaudos pagrindais perduotos Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai;
* vandens uostą-prieplauką (unikalus Nr. 4400-3806-3828), esantį Gorskių g. 2A, Biržuvėnų k., Telšių r., nuomojamas plotas 112,10 kv. m.
Nuomojamų patalpų paskirtis — Nuomininkui bus suteikta teisė atnaujintoje (išvystytoje) infrastruktūroje užsiimti turizmo, kultūrine, maitinimo bei kita ūkine-komercine veikla, teikiant viešąsias paslaugas.
Pradinė nuomojamo turto kaina — 500,00 Eur mėn.
Nuomos konkurso dalyviai pasiūlymus pateikia nuo 2021 m. gruodžio 1 d. 8 val. iki 2021 m. gruodžio 10 d. 15 val. užklijuotame voke, adresu: Žemaitės g. 14, Telšiai (Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistei Agnei Petrulytei, Žemaitės g. 14, Telšiai, kabineto Nr. 206).
Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse (toliau — konkurso dalyviai) arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: „Nekilnojamasis turtas, adresu: Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r. „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
* paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir gimimo data (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
* siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
* juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų patvirtintos kopijos;
* kredito įstaigos kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui;
* kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
Darbuotojas, atsakingas už nuomos konkurso organizavimą ir vykdymą: Agnė Petrulytė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, adresas: Žemaitės g. 14, Telšių m., tel. (8~444) 56173, el.p. agne.petrulyte@telsiai.lt
Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Telšių rajono savivaldybės Baltojoje salėje, Žemaitės g. 14, Telšiuose, 2021 m. gruodžio 13 d. 10 val.
Banko (skyriaus, filialo) ar kredito įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (1500,00 Eur), turi būti sumokėtas į Luminor Bank AB sąskaitą Nr. LT47 4010 0428 0047 8873, Telšių rajono savivaldybės administracijos sąskaita.
Nuomojamo turto apžiūra: 2021 m. gruodžio 3 d. nuo 9 iki 14 val.
Asmenys, pageidaujantys nurodytu laiku apžiūrėti nuomojamą turtą, privalo iki 2021 m. gruodžio 2 d. 12 val. (el. paštu: agne.petrulyte@telsiai.lt arba tel. (8~444) 56173) užsiregistruoti į turto apžiūrą.
Išsami informacija apie nuomojamo turto sąlygas bei paraiškos formą teikiama: www.telsiai.lt arba Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje, 206 kab., Žemaitės g. 14, Telšiuose.

Telšių rajono savivaldybės informacija