Telšių rajono savivaldybės administracija kompensuoja buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo išlaidas

2021 m. buvo gautos 54 paraiškos buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo išlaidoms iš dalies kompensuoti, kompensacija skirta 47 pareiškėjams. Bendra gyventojams kompensuotina suma sudarė 34768,32 Eur.
Primename, kad 2022 m. gyvenamųjų pastatų savininkai, kurie įsirengė individualius buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat gali teikti paraiškas buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinei kompensacijai gauti. Kompensacija suteikiama tiems Pareiškėjams, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Už įsigytus buitinių nuotekų valymo įrenginius kompensuojama 50 proc. nuo įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1000 Eur.
Su paraiška būtina pateikti šiuos dokumentus:
1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti, kopiją.
2. Įrenginio statybą leidžiančio dokumento kopiją (įsirengusiems įrenginius iki 2021 m. rugpjūčio 26 d. nėra privalomas).
3. Jeigu žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinį sutikimą (-us), kad neprieštarauja įrenginiui įrengti.
4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinį sutikimą dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinėje žemėje).
5. Įrenginių pirkimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą, mokėjimo pavedimą ar kitą apmokėjimą įrodantį dokumentą), objekto perdavimo naudoti aktą.
6. Įrenginių eksploatacinių savybių deklaraciją (įrenginio sertifikatą). Įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu, Nr. D1-236 galiojančią aktualią redakciją ir standarto LST EN12566-3:2005 reikalavimus. Taip pat įrenginiai turi turėti Europos Sąjungos CE ženklinimą.
7. UAB „Telšių vandenys“ išvadą dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 5 metus).
Vertinant paraiškas, skiriamas prioritetas šioms asmenų grupėms:
* daugiavaikėms šeimoms;
* kolektyvinių buitinių nuotekų įrenginių pareiškėjams;
* socialinę paramą gaunantiems asmenims;
* būste gyvenančiam neįgaliam asmeniui;
* įrašytiems į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti.
Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos Telšių rajono savivaldybės administracijai adresu Žemaitės g. 14, Telšiuose, arba el. paštu: info@telsiai.lt.
Kilus klausimų dėl paraiškos pateikimo, prašome kreiptis tel. (8~444) 51839.
Kilus klausimų dėl išvados iš UAB „Telšių vandenys“ gavimo, prašome kreiptis tel.: (8~444) 41632 arba (8~444) 54000. (Telšių r. sav. inf.)

nuotekų valymo įrenginiai