Visos Telšių tarnybos tiesia ranką ukrainiečių šeimoms

Savivaldybės salėje sunkiai tilpo nuo karo pabėgusių ukrainiečių šeimos su jas priėmusiais telšiškiais.

Atsižvelgiant į itin greitai besikeičiančią situaciją, praėjusį penktadienį į Telšių rajono savivaldybę buvo kviečiami visi Ukrainos piliečiai, pabėgę nuo Rusijos sukelto karo ir atvykę į Telšius. Taip pat pakviesti ir gyventojai, priėmę ukrainiečius. Susitikimo tikslas — išgirsti lūkesčius, problemas ir padėti operatyviai jas spręsti. Susitikime dalyvavo visų suinteresuotų rajono institucijų vadovai arba atstovai.

Algirdas Dačkevičius

Dar prieš susitikimo pradžią rajono meras Kęstutis Gusarovas „Kalvotajai Žemaitijai“ sakė, jog išvakarėse — kovo 17-ąją — susitikimas su ukrainiečių šeimomis surengtas Varniuose, kur su vaikais įsikūrę 33 pabėgėliai nuo karo.
„Kovo 17-osios duomenimis, kuriuos turi Savivaldybė, rajone buvo atvykę 112 ukrainiečių, tačiau tai nėra tiksli informacija, nes kai kas bus atvykę pas giminaičius, žmonos su vaikais — pas rajone dirbančius vyrus, neatmestina kai kurių gyventojų savarankiška iniciatyva, priglaudžiant nuo karo bėgusius žmones.  Žinoma, statistiniai duomenys turėtų keistis po Savivaldybėje surengto susitikimo“,— sakė meras.
Kovo 18-osios pavakarę Savivaldybės salė vis pilnėjo, nes gausiai rinkosi ukrainiečių šeimos, tad daugeliui „namiškių“ teko užleisti kėdes svečiams ir pastovėti.
Meras Kęstutis Gusarovas, pasveikinęs visus susirinkusiuosius, užtikrino, jog telšiškiai nuoširdūs ir pagalbos ranką tiesiantys žmonės, o miestas įdomus savo kultūrinėmis ir istorinėmis vertybėmis, todėl bus ką Žemaitijos sostinėje pamatyti. Rajono vadovas pasiūlė ukrainiečių šeimoms burtis į bendruomenę, tada būtų galima su jos išsirinktu atstovu operatyviau ir efektyviau aptarti ir spręsti visas problemas.
K.Gusarovas pastebėjo, jog jau paruoštas sprendimo projektas Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdžiui dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos piliečiams ir jų šeimų nariams vienkartinės išmokos skyrimo — 84 Eur asmeniui. Išmoka būtų skiriama jau užsiregistravusiems Migracijos departamente. Balandžio mėnesį dėl kitų išmokų skyrimo sprendimą turėtų priimti Vyriausybė.
Vėliau meras pristatė susitikime dalyvavusias suinteresuotas dėl visokeriopos paramos ukrainiečių šeimoms rajono institucijas bei jų vadovus arba atstovus ir pakvietė jiems užduoti kuo daugiau klausimų, nes nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams, atvykusiems į svetimą šalį, kyla nemažai neaiškumų, kurių dalykiškas išaiškinimas aktualus ir mūsų rajono gyventojams, padedantiems atvykusiems ukrainiečiams. Meras pastebėjo, jog pagrindiniai klausimai yra susiję su registracija Migracijos departamente, apgyvendinimu, įsidarbinimu, švietimu, užimtumu, sveikatos apsauga ir socialine parama. K.Gusarovas užtikrino, jog visoms išvardintoms sritims paskirti koordinatoriai, atsakingi asmenys, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos.
Dėl atžalų iš Ukrainos daugybę klausimų sulaukė Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė. Ji pastebėjo, jog Ukrainos piliečiai, kurie atvyko į Lietuvą joje laikinai gyventi, bus ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. Vedėja akcentavo, kad lietuvių kalbos nemokėjimas nėra kliūtis vaikus ar paauglius priimti mokytis.
Ukrainietės mamos klausė ir dėl jų atžalų patekimo į vaikų darželius. Dėl to, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, irgi pažadėta pasirūpinti.
Dar kartą priminta tvarka ir eiga, kaip elgtis atvykusiam Ukrainos gyventojui ar žinantiems apie atvykstančiuosius. Pirmiausia reikia kreiptis į apgyvendinimo koordinatorių, vėliau — į Migracijos departamento Telšių skyrių.
Sudarytas klausimynas, skirtas išsiaiškinti atvykusių ukrainiečių poreikį: įsidarbinimo, paramos daiktais, apgyvendinimo, ugdymo, užimtumo, sveikatos klausimais.
Socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė šalia kitų svarbių socialinių klausimų pastebėjo, jog paskirti atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, kurie atsakingi už socialinės pagalbos suteikimą ir individualų asmens poreikio išsiaiškinimą.
Telšių rajono PSPC direktorė Laima Jurytė-Zakarauskienė pastebėjo, jog I ir II lygio medicinos paslaugos Telšių rajone ukrainiečių šeimoms teikiamos nemokamai. Taip pat suteikiama galimybė imunoprofilaktikai nuo COVID-19 ligos.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamento vadovas Zigmas Nevardauskas kalbėjo apie atliekamą nemokamą augintinių patikrą (dėl pasiutligės skiepų, gyvūno ženklinimo) iš Ukrainos atsivežtiems gyvūnams, taip pat aptarė kitas opias problemas. Savivaldybės administracijos darbuotojai atvykusių Ukrainos gyventojų išsilavinimą, norimo darbo poreikį pateikia Užimtumo tarnybos specialistams, kurie, atsižvelgdami į pasiūlą ir poreikį, padeda įsidarbinti Ukrainos piliečiams mūsų rajone.
Užimtumo tarnybos Telšių skyriaus vadovė Diana Abelkienė patikino, jog šios tarnybos specialistai kontaktuoja su verslininkais, kurie registruoja laisvas darbo vietas.
Pasak Žemaitijos verslo centro vadovės Redos Raginskienės, Telšių rajone veikiančių verslų, ūkininkų ir Telšių rajono savivaldybės iniciatyva įkurtas labdaros ir paramos fondas — „Telšiai su Ukraina“, kuris prisidės parama, pagalba ir įdarbinimo klausimais Ukrainos karo pabėgėliams.
Vaikams priežiūrą teikia ir rajono dienos centrai, Telšių moterų bendrija „Akvalina“, o Maltos ordino Vaikų dienos centras rengia užsiėmimus rusų ir anglų kalbomis, teikia psichologo pagalbą ir kt. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialo vadovė Jolanta Norvaišienė sakė, jog atvykusioms ukrainiečių moterims siūlomi 8 akad. val. nuotoliniai mokymai. Tikslas — pagerinti kompetencijas, konsultuojant moteris imigrantes apie verslo pradžią.
Susitikime buvo kalbama ir apie nevyriausybinių organizacijų — Maltos ordino Telšių skyriaus, Maltiečių skambučių centro, Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ pagalbą.
Ukrainiečių vaikai gali turiningai savo laiką leisti Jaunimo centre, dalyvauti skautų judėjime, lankyti sporto, muzikos mokyklas bei užsiimti kita turininga popamokine veikla.
Humanitarine pagalba besirūpinanti Edita Barsienė pastebėjo, jog Telšių vyskupijos „Caritas“ teikia humanitarinę pagalbą — higienos reikmenų paketus (vyrams, moterims, vaikams), teikiami 50 eurų LIDL prekybos centro čekiai buitinėms prekėms įsigyti bei SIM kortelės. Susitikimo dalyviams įteikta atmintinė lietuvių, ukrainiečių ir rusų kalbomis, kur nurodyti svarbiausi kontaktai.
Buvo jautru regėti, matant rūpestį ukrainiečių motinų veiduose, o vienos mergaitės didžiausias rūpestis buvo dovanotoje spalvinimo knygelėje kuo gražiau nuspalvinti šuniuką…