Telšių rajono savivaldybės administracija tęsia dalyvaujamojo biudžeto veiklų įgyvendinimą ir kviečia gyventojus būti aktyviems ir teikti projektų idėjų pasiūlymus

Gyventojai gali teikti bet kokią įmanomą įgyvendinti idėją Telšių rajono savivaldybėje, atitinkančią Kvietime nurodytas pateikimo sąlygas.
Didžiausia galima skirti vienam iniciatyvų projektui įgyvendinti suma — 40 000,00 Eur.
Kvietimo teikti gyventojų iniciatyvų projektus uždaviniai: gyvinti ir gerinti sveikatos, socialinę, švietimo, gyvenamąją aplinką, aktyvinti turizmą, verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas.
Primename, kad:
Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti ne jaunesnis nei 18 metų asmuo, surinkęs seniūnijoje, kurioje siūlomas įgyvendinti projektas, gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų, palaikančių projektą, 15 parašų.
Projektų idėjų pasiūlymai teikiami užpildžius nustatytą formą, kurią galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje: https://www.telsiai.lt/go.php/lit/-iniciatyvas-bei-ju-vertinimas- arba popierinės formos versijos teirautis Savivaldybės administracijos gyventojų priimamajame bei seniūnijų administracijose. Pritarimo projekto idėjai formą rasite čia: https://www.telsiai.lt/go.php/lit/-iniciatyvas- bei-ju-vertinimas-
Projektų idėjų pasiūlymai gali būti teikiami Savivaldybės administracijai nuo 2022-05-02 d. iki 2022-06-03 d. siunčiant elektroniniu paštu: dalyvaujamasis.biudzetas@telsiai.lt arba pateikiant popierinę formą Savivaldybės administracijos gyventojų priimamajame, seniūnijų patalpose, siunčiama paštu Telšių rajono savivaldybės administracijai, Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai.
Gyventojai teikia projektų idėjas: 2022-05-02 – 2022-06-03.
Pateiktų projektų idėjų vertinimas Savivaldybės darbo grupėje: iki 2022-07-01.
Gyventojų balsavimas už labiausiai patikusią projekto idėją vyks: 2022-08-01 – 2022-08-31.
Daugiausiai gyventojų balsų surinkusios projekto idėjos įgyvendinimas: 2023 metai.
Informacija apie Dalyvaujamąjį biudžetą ir jo įgyvendinimą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje: https://www.telsiai.lt/go.php/lit/-iniciatyvas-bei-ju-vertinimas- (nuoroda: www.telsiai.lt —> Savivaldybė —> Dalyvaujamasis biudžetas).
Kontaktiniai asmenys:
Savivaldybės administracijoje — Indrė Bartasevičienė, tel. (8~444) 22366, el. p. indre.bartaseviciene@telsiai.lt;
Savivaldybės administracijoje — Daiva Vaitkuvienė, tel. (8~444) 56180, el. p. daiva.vaitkuviene@telsiai.lt;
Degaičių seniūnijoje — Julija Domarkienė, tel. (8~444) 45342, el. p. julija.domarkiene@telsiai.lt;
Gadūnavo seniūnijoje — Gražina Narmontienė, tel. (8~444) 41791, el. p. grazina.narmontiene@telsiai.lt;
Luokės seniūnijoje — Irena Vaišvilaitė, tel. 8~655 42042, el. p. irena.vaisvilaite@tesiai.lt;
Nevarėnų seniūnijoje — Silvija Buzveitytė, tel. (8~444) 44146, nevarenu.sen@telsiai.lt;
Ryškėnų seniūnijoje — Birutė Juknevičienė, tel. (8~444) 70519, el. p. birute.jukneviciene@telsiai.lt;
Tryškių seniūnijoje — Gražina Kražauskienė, tel. 8~616 90796, grazina.krazauskiene@telsiai.lt;
Upynos seniūnijoje — Marytė Vidutė Baranauskienė, tel. (8~444) 44783, 8 647 93148, el. p. upynos.sen@telsiai.lt;
Varnių seniūnijoje — Vida Jankauskiene, tel. (8~444) 47446, 8~600 15344, el. p. vida.jankauskiene@telsiai.lt;
Viešvėnų seniūnijoje — Indrė Šarkūnienė, tel. (8~444) 43571, el. p. indre.sarkuniene@telsiai.lt;
Žarėnų seniūnijoje — Lina Mačiulskienė, tel. (8~444) 40545, el. p. lina.maciulskiene@telsiai.lt;
Telšių seniūnijoje — Dalia Domarkienė, tel. (8~444) 53598, 8~646 47328, el. p. dalia.domarkiene@telsiai.lt.

Telšių rajono savivaldybės informacija