Tęsinys apie pateiktus projektų siūlymus 2021-2030 m. Telšių regiono plėtros planui. Kokių pokyčių laukiama rajone?

„Praėjusią savaitę pradėjau pristatyti Savivaldybės pateiktus projektų siūlymus 2021-2030 m. Telšių regiono plėtros planui. Noriu dar kartą atkreipti gyventojų dėmesį, kad šiems projektams įgyvendinti Savivaldybė siekia gauti finansavimą, tačiau kaip greitai šie projektai galėtų būtų įgyvendinti, priklauso nuo skirtingų ministerijų ruošiamų reikalavimų. Šią savaitę gyventojams pristatau tos srities projektus, kurių pateikta daugiausiai. Tai — susisiekimo projektai, skatinantys darnų judumą. Rengdami juos, didžiausią dėmesį skyrėme esamų dviračių takų plėtrai, gatvių pritaikymui bevariklio transporto integracijai, elektromobilių įkrovimo stotelių plėtrai mieste, viešajam transportui atnaujinti ir dviračių saugykloms įrengti. Gyventojams susipažinus su šiais projektais ir pabandžius juos sužymėti miesto žemėlapyje, taps aišku, kodėl būtent šioms gatvėms ar jų atkarpoms projektai parengti. Norime, kad pėstieji vaikščiotų saugiai, o kiti eismo dalyviai saugiai važinėtų dviračiais ar kitomis transporto priemonėmis. Todėl infrastruktūra ir eismo sąlygos turi būti tokios, kad žmogus žinotų, jog iš namų pasiekti darbo ar mokymosi vietą tiek pėsčiomis, tiek dviračiu yra įmanoma ir tai jis gali padaryti sklandžiai, saugiai bei nepatiriant įtampos. Būtent todėl, atsižvelgiant į šiuo metu turimas galimybes, projektai yra parengti taip, kad pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra būtų plėtojama tolygiai, vis prijungiant naujas atkarpas šalia jau įrengtų, o siekiant didinti ne tik vietos, bet ir tarpmiestinę bevariklio transporto integraciją, pėsčiųjų-dviračių takų infrastruktūra Telšių mieste ir priemiestyje plėtojama kompleksiškai“,— paruoštų įgyvendinti susisiekimo projektų svarbą ir nuoseklumą akcentuoja Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.
Glaustai apie pateiktus projektų siūlymus, skatinančius darnų judumą:
Pėsčiųjų-dviračių takų plėtra palei Masčio ežero pakrantę, Saulėtekio g., Lygumų g. ir Vilniaus g. — projektu norima kompleksiškai įrengti pėsčiųjų-dviračių takus, įskaitant apšvietimą, mažąją architektūrą ir kameras, šiose atkarpose:
* Nuo Zakso kalno iki Kauno g.;
* Saulėtekio g. nuo Luokės g. iki Tryškių g.;
* Luokės g. atkarpoje nuo Saulėtekio g. iki Lygumų g.;
* Lygumų g. nuo Luokės g. iki Palangos g.;
* Vilniaus g. nuo Masčio g. iki Masčio ežero pakrantės.
Iš viso būtų įrengiama apie 2,2 km dviračiams skirtos infrastruktūros.
Esamų pėsčiųjų takų (šaligatvių) rekonstravimas, įrengiant dviračių takus Telšių mieste (S.Daukanto g., Karaliaus Mindaugo g., Žemaitės g., Džiugo g., Gedimino g.) — projektu siūloma šiose Telšių gatvėse atlikti esamų pėsčiųjų takų rekonstrukcijas, įrengiant dviračių takus, apšvietimą ir mažąją architektūrą:
* S.Daukanto g. nuo Turgaus a. iki Pasvaigės g.;
* Karaliaus Mindaugo g. nuo S.Daukanto g. iki Žemaitės g.;
* Žemaitės g. nuo Karaliaus Mindaugo g. iki Džiugo g.;
* Džiugo g. nuo Žemaitės g. iki Gedimino g.;
* Gedimino g. nuo Džiugo g. iki Kalno g. ir nuo Kalno g. iki Plungės g. sankryžos.
Projektas būtų įgyvendinamas kartu su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, kuri šiose valstybinės reikšmės keliuose vykdytų važiuojamosios kelio dangos rekonstrukcijos darbus.
Iš viso būtų įrengiama apie 2,6 km dviračiams skirtos infrastruktūros.
Esamų pėsčiųjų takų (šaligatvių) rekonstravimas, įrengiant dviračių takus Telšių mieste (P.Genio g., Žarėnų g., Alyvų g.) — įgyvendinant projektą, būtų vykdoma pėsčiųjų-dviračių takų plėtra šiose Telšių miesto gatvių atkarpose:
* Nuo Masčio ežero pakrantės palei Žemaitijos muziejų „Alka“ iki Muziejaus g.;
* P.Genio g. nuo Muziejaus g. iki Žarėnų g.;
* Žarėnų g. iki Alyvų g.;
* Palei Alyvų g. žaliuosiuose plotuose nuo Žarėnų g. iki Plungės g.
Iš viso būtų įrengiama apie 1,8 km dviračiams skirtos infrastruktūros.
Esamų pėsčiųjų takų (šaligatvių) rekonstravimas, įrengiant dviračių takus Telšių miesto Parko g. — projekto metu būtų atliekama pėsčiųjų takų rekonstrukcija, įrengiant dviračių takus, apšvietimą, mažąją architektūrą šioje Telšių miesto gatvės atkarpoje:
* Parko g. nuo Muziejaus g. iki Žilvino sodų bei iki Žemaitijos kaimo muziejaus.
Iš viso būtų įrengiama apie 1,2 km dviračiams skirtos infrastruktūros.
Pateikti trys atskiri projektai, kuriais siūloma kelias Telšių miesto gatves pritaikyti bevariklio transporto integracijai — gavus finansavimą, būtų rekonstruojami pėsčiųjų takai (šaligatviai) abiejose gatvių pusėse, gatvės pritaikomos bevarikliam transportui, apželdinama teritorija, įrengiama mažoji architektūra. Bendro naudojimo (angl. shared space) gatvėmis dalintųsi pėstieji, dviratininkai ir automobilių vairuotojai. Pačiose gatvėse, kaip gyvenamosiose zonose, eismo greitis bus ribojamas ne tik kelio ženklais, bet ir architektūriškai, taip užtikrinant automobilių judėjimą ne greičiau nei 30 km per valandą. Siūloma pritaikyti šias gatves:
* Iždinės g. — šiuo metu rengiamas techninis projektas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, gatvės apšvietimas bus finansuojamas iš ES struktūrinių fondo I etapo projekto lėšų;
* Sinagogos g.;
* Laisvės g. — gatvės apšvietimas bus finansuojamas iš ES struktūrinių fondo I etapo projekto lėšų.
Rekonstruojamas arba modernizuojamas tako ilgis tiek Iždinės g., tiek Sinagogos g. būtų po 0,2 km, Laisvės g. — apie 0,3 km.
Telšių miesto Kęstučio g. esamų pėsčiųjų takų (šaligatvių) rekonstravimas, įrengiant dviračių takus — projektu siūloma dviračiams pritaikytą infrastruktūrą šioje gatvėje įrengti nuo Birutės g. iki Sedos g. Iš viso apie 0,3 km.
Telšių miesto Stoties g. esamų pėsčiųjų takų (šaligatvių) rekonstravimas, įrengiant dviračių takus — projektu siūloma dviračiams pritaikytą infrastruktūrą šioje gatvėje įrengti nuo Sedos g. iki geležinkelio stoties. Iš viso apie 0,7 km.
Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Telšių mieste — planuojama, kad dvi didelės galios elektromobilių įkrovimo stotelės atsirastų:
* Turgaus a. prie Maximos;
* Gedimino g. 1, šalia autobusų stoties.
Dviračių stoginių, stovėjimo vietų ir saugyklų įrengimas Telšių mieste, skatinant bevariklio transporto integraciją — gavus finansavimą, atsirastų šios saugų eismą keliuose gerinančios ir aplinkosaugą didinančios priemonės:
* Dviračių stoginės prie Telšių mieste esančių „Džiugo“, Vincento Borisevičiaus, Žemaitės gimnazijų ir „Ateities“, „Atžalyno“, „Germanto“, „Kranto“ progimnazijų;
* Stovėjimo vietos, kuriose būtų galimybė prirakinti dviračius šalia svarbių traukos objektų;
* Dviračių saugyklos viešojo transporto pasiekiamumui gerinti prie autobusų ir geležinkelio stočių;
* Dviračių remonto stotelė.
Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Telšių rajone — planuojama įsigyti 2 ekologiškas naujas viešojo transporto priemones, visiškai pritaikytas žmonėms su specialiais poreikiais.
Tęsinys gegužės 21 dienos numeryje.
Telšių rajono savivaldybės informacija