Dalį Telšių gatvių reikia „melioruoti“

Šatrijos gatvė laukia „melioracijos“.

Nemažai rastume gatvių, kurios ne tik duobėtos, sutrūkinėjusiu asfaltu arba net praėjus pusei amžiaus nuo jų nutiesimo nė neasfaltuotos. Telšiškiai ne viena gatve, eidami šaligatviais, turi būti atsargūs, ypač palijus, kad juos neužpiltų purvino vandens „fontanu“. Balos gatvėse — įprastas reiškinys Žemaitijos sostinei.

Alvydas Ivoncius

Deja, kaip ne kartą rašėme, Savivaldybės taryboje ietys dėl tokių gatvių paprastai nelaužomos. Tarsi mūsų išrinktieji nieko nematytų. Gal ir pėsti gatvėmis retai vaikšto, todėl nepasitaiko grįžti išmaudytam „fontano“.
Savivaldybės taryba per kelerius metus nutarė skirti bemaž milijoną eurų privačioms ūkininkų žemėms melioruoti. Mat pasiturintys ūkininkai — ne iš tų, kurie net savų žemių melioracijai krapštytų pinigus. O kam, kai valdžioje valdiškais pinigais dosnūs veikėjai? Taigi privačios ūkininkų žemės melioruojamos, o kai kuriose Telšių ir miestelių gatvėse telkšo balos. Ir ne tik gatvėse, bet ir vietomis prie mokyklų ar kitų įstaigų.
Žmonės dešimtmečiais kreipiasi tai vienur, tai kitur, bet niekas nesikeičia. Užtat išdygsta „profesoriška“ iniciatyva akmeninėmis trinkelėmis išgrįsti Respublikos gatvę. Neva tai paskatins turizmą Telšiuose. Tarsi tos akmeninės trinkelės būtų tokia retenybė, kad jų pažiūrėti suplūstų minių minios. Aišku, projektas dėl akmeninių ir klinkerinių šaligatvių trinkelių pabrango beveik milijonu. Tiesa, valdžia, supratusi, kad gali pritrūkti pinigų, akmeninių trinkelių atsisakė.
Šiaip ar taip matome štai ką: privačioms ūkininkų žemėms melioruoti bei turistų srautų „magnetui“ akmeninėms trinkelėms Savivaldybės taryba buvo nutarusi skirti beveik du milijonus eurų. Už tiek ne vieną gatvę galima naujai išasfaltuoti ar bent padoriau suremontuoti. Telšiai visų pirmiausia reikalingi ne turistams, ne ūkininkų rugiams ar kviečiams laukuose, o žmonėms. Išpuoselėtas miesto centras dar anaiptol nereiškia, kad visur žmonėms gera ir patogu gyventi.
Štai neseniai į mus kreipėsi Šatrijos gatvės gyventojai, skųsdamiesi, kad po lietaus iš gatvės turi per balas bristi į savo sodybas. Šios, ir kitų, gatvių remonto žmonės laukia dešimtmečius. Tačiau valdžia atsakytų: remontuos, kai „turės finansinių galimybių“. Kažkodėl privačioms ūkininkų žemėms melioruoti, akmeninėms trinkelėms ar visokiems „rėmimams“ tos galimybės atsiranda įtartinai greitai.
Geležinkelio gatvėje neapsikentę žmonės pastatė stendą, kuriame užrašė: „Prasidėjo 24 sezonas. „Aptaškys“. Laukiame tautos „išrinktųjų“. O tie „išrinktieji“ nė kiek nesiskubina į tokias vietas vykti. Juk kas kita rėžti kalbas miestelių ar kitose šventėse, dalinti tortus ir šakočius ar per atlaidus eiti apie bažnyčias. Ten pravažiuojantis automobilis „išrinktųjų“ apdarų neaptaškys.