STT Regioninės Telšių ligoninės veikloje įžvelgia korupcijos rizikas

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko kai kurių Lietuvos ligoninių vykdomų viešųjų pirkimų korupcijos rizikos analizę. Joje įvertinta ir Regioninės Telšių ligoninės veikla, organizuojant viešuosius pirkimus. Pareigūnai ligoninės veikloje įžvelgė korupcijos rizikos elementų.

Dažnai įsigyjama iš vieno tiekėjo
STT analizėje rašoma, kad Regioninė Telšių ligoninė 2019 metais viešųjų pirkimų metu sudarė sandorių už 1 mln. 536 tūkst., 2020 metais — už 2 mln. 394 tūkst., o 2021 metais — už 1 mln. 374 tūkst. eurų.
STT pažymi, kad Lietuvos regioninės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pakankamai dažnai vykdė pirkimus atviro konkurso būdu (tarptautinius, supaprastintus pirkimus), kuriuose pasiūlymus pateikė tik vienas tiekėjas arba dalyvavo vienas tiekėjas, kai kitų tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti.
Pavyzdžiui, 2019 metais Kelmės ligoninėje pirkimai iš vieno tiekėjo sudarė 71, Regioninėje Telšių ligoninėje — 46, Radviliškio ligoninėje — 44, Raseinių ligoninėje — 41 procentą. Korupcijos rizikos analizės metu vertinant šiuos duomenis nustatyta, kad vertintos asmens sveikatos priežiūros įstaigos vaistus, medicinos įrangą ir kitas priemones dažniausiai įsigijo iš tų pačių, rinkoje dominuojančių, tiekėjų. Tokia įžvelgiama tendencija ir tam tikrų tiekėjų dominavimas įstaigų vykdomose viešųjų pirkimų procedūrose, nors ir susijęs su pernelyg maža šalies rinka, antikorupciniu požiūriu kelia korupcijos riziką, nes susiformuoja perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų personalo ilgalaikiai ryšiai, sąlygojantys galimus nesąžiningus sprendimus, o tam tikrais atvejais ir neteisėtą bendradarbiavimą. Šią tendenciją patvirtina Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekami ikiteisminiai tyrimai, analitinės antikorupcinės žvalgybos tyrimai bei Viešųjų pirkimų tarnybos patikrinimai.

Keičiami pirkimų planai
Regioninės Telšių ligoninės 2019 metų viešųjų pirkimų plane buvo patvirtinti 22 pirkimai, 2020 metų — 14 pirkimų, 2021 metų — 33 pirkimai. 2019 metais ligoninės viešųjų pirkimų planas keistas 3 kartus, 2020 metais — 8 kartus, 2021 metais — 3 kartus.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 52 (10463)