Garbingas apdovanojimas „Virbartos“ vadovui

PPAR Telšių filialo pirmininkas Mantas Vaškys, PPAR Telšių filialo direktorė Jolanta Norvaišienė, UAB „Virbarta“ direktorius Viktoras Mažeiva, VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Sonata Virmauskienė, ŠPPAR generalinis direktorius Alfredas Jonuška.

Neseniai įvykusiame Prekybos pramonės ir amatų rūmų (toliau — PPAR) Telšių filialo narių susirinkime Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau — ŠPPAR) generalinis direktorius Alfredas Jonuška įteikė UAB „Virbarta“ direktoriui Viktorui Mažeivai PPAR apdovanojimą — Darbo žvaigždės medalį „Už nuopelnus Lietuvos gerovei“.

Apdovanojimas skirtas ir už dėmesį bei įsitraukimą į profesinį ugdymą statybos sektoriuje regione, puikiai atliktą komisijos nario darbą Telšių regioniniame profesinio mokymo centre, kompetencijų vertinimo srityje.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų Darbo žvaigždės medalis „Už nuopelnus Lietuvos gerovei“ teikiamas siekiant juo pagerbti ir pažymėti Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių darbuotojus, profesijos lyderius ir kitus asmenis, pripažįstant ir įvertinant jų ilgametį ir nepriekaištingą darbą, aukštus pasiekimus profesijos srityje, profesinę etiką, aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, gebėjimą nuolat tobulinti kvalifikaciją ir žinias, asmeninį indėlį į įmonės ar organizacijos vystymąsi.
Susirinkime aptarti pasiūlymai dėl Verslo studijos aplinkos analizės.