Savivaldybės administracijai nepavyko paslėpti dramblio po lova

Rašėme, kad Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas šiais metais sudarytos taikos sutarties su UAB „Ecocost“ kopijos. Mat Tarybos narys sužinojo, kad taikos sutartis buvo sudaryta Savivaldybės administracijai teisiškai kaip reikiant „prisidirbus“. Savivaldybės administracija dokumentą atsisakė pateikti, „išradingai“, tačiau, manytume, teisiškai negrabiai ir neleistinai susiaurindama Savivaldybės tarybos narių teisę gauti informaciją. O slėpti, pasirodo, buvo dėl ko.

Alvydas Ivoncius

Tarybos nariams ribojamos galimybės gauti informaciją
Tokia taikos sutartis nebuvo konfidenciali. Todėl Savivaldybės administracija, kaip įpratusi, šį sykį savo klaidų nebandė pridengti konfidencialumu, nors anksčiau ta priežastis ne kartą, net ir nepagrįstai, naudota.
Į A.Bacevičiaus prašymą atsakė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Darbo partijos narys, buvęs Savivaldybės tarybos narys Rimantas Adomaitis.
Atsisakydamas pateikti dokumento kopiją, R.Adomaitis savo rašte samprotavo esą pagal Vietos savivaldos įstatymą Tarybos narys turi teisę gauti informaciją, susijusią su Savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais. Ir štai R.Adomaitis, tiksliau ne jis, o atsakymą ruošiusi teisininkė Nida Audinytė, randa išeitį neteikti informacijos. R.Adomaitis A.Bacevičiui paaiškino: „Įstatymas, suteikdamas plačias teises gauti informaciją, nustato ir šios teisės ribas — informacijos turinio kriterijų: gautina informacija turi būti susijusi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais“. O kadangi taikos sutartis nesusijusi su Taryboje nagrinėjamais klausimais, tai jos ir neteiks.
Šią taikos sutartį vėliau paprašė pateikti Savivaldybės tarybos Valstiečių ir žaliųjų frakcija. K.Gusarovui atostogaujant, mero pareigas laikinai ėjęs vicemeras Mantas Serva griebėsi to paties teisinio šiaudo, kaip ir R.Adomaitis: neva atsakymas A.Bacevičiui yra „motyvuotas ir išsamiai argumentuotas“.
Kaip matote, Telšių rajono konservatorių lyderis taipogi sumanė „į narvelį įsprausti“ Savivaldybės tarybos narius: jie gali gauti tik tokią informaciją, kuri susijusi su Tarybos sprendimais. Tokiu būdu, kaip jau rašėme, sunaikinama Tarybos pareiga kontroliuoti Savivaldybės įstaigas bei įmones, taip pat ir Savivaldybės administraciją. Tai reiškia, kad Savivaldybės administracija tampa kažkokia uždara, net Tarybai menkai pavaldžia įstaiga, kurios veikla įslaptinama arba gali būti žinoma tik tiek, kiek, anot R.Adomaičio ir M.Servos, susijusi su sprendimų rengimu. Savivaldybės istorijoje to dar nėra buvę ir tai, sakytume, reiškia spartų veržimąsi sunaikinti viešumą.

Ką sumanė nuslėpti?
Vis dėlto, ką taip uoliai sumanė nuslėpti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas R.Adomaitis ir Telšių rajono konservatorių vedlys M.Serva?
Dramblio paslėpti po lova neįmanoma. A.Bacevičius nesunkiai gavo tą pageidaujamą „taikos sutartį“, tačiau ne iš Savivaldybės administracijos. Jam tereikėjo kreiptis į UAB „Ecocost“ atstovavusius teisme teisininkus.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 61 (10472)