Savivaldybė perims nekonkurencingą šilumos ūkį

Telšiuose veikia viena šalia kitos „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ ir UAB „Žemaitijos energija“ katilinės. Regis, „Telšių šilumos“ biokuro katilas tapo nekonkurencingu šilumos gamyboje. O tokį, nekonkurencingą šilumos ūkį, Savivaldybė turėtų perimti 2025 metais.

2025 metais baigsis Telšių šilumos ūkio nuoma. Miesto šilumos ūkį „Litesko“ nuomojasi nuo 2020 metų. Ar Savivaldybė rengiasi perimti šilumos ūkį? Savivaldybės tarybos nariams pateiktas perėmimo planas, kurį parengė advokatų kontora GLIMSTEDT.

Alvydas Ivoncius

Siūlo sudaryti daugybę grupių
Kadangi planą rengė teisininkai, tai jie perėmimo problemas analizavo ir pasiūlymus rengė teisiniais aspektais. Be jų, dar yra ekonominiai, technologiniai, net ir politiniai.Teisininkų pateiktame plane siūloma, kaip tvarkingai reikėtų perimti ilgalaikį turtą, jį įvertinti. Pateikiami pasiūlymai, kaip perimti finansinius įsipareigojimus, darbuotojus.
Perėmimo plane siūloma sudaryti daug įvairių grupių: ilgalaikio turto, licencijų ir leidimų gautinų sumų, darbuotojų, informacinių technologijų, nuomininko finansinių įsipareigojimų perėmimo bei panašias grupes. Visų veiklą turėtų koordinuoti projekto vadovas. Be to, dar esą reikėtų sudaryti ekspertų komisijas.
2020 metais, išnuomojant miesto šilumos ūkį, „Litesko“ įsipareigojo investuoti 20 mln. litų, daugiausia — katilinėms modernizuoti ir pagrindiniams šilumos tinklams mieste pakeisti. Matyt, buvo investuota daugiau, kadangi baigiantis nuomos laikotarpiui, Savivaldybė būtų turėjusi sumokėti apie milijoną eurų už dar neatsipirkusias investicijas.

Nuomos sutartis buvo pratęsta
Šilumos ūkio nuomos sutarties galiojimas baigėsi 2015 metais, Savivaldybei visiškai nepasirengus perimti miesto šilumos ūkio. Kadangi nepasirengė perimti, sumanė skelbti konkursą naujam nuomininkui parinkti. Viena konkurso sąlygų buvo ta, kad naujasis nuomininkas prisiimtų visus Savivaldybės įsipareigojimus „Litesko“. Kur rasi tokį kvailį, kuris veržtųsi savo noru už Savivaldybę sumokėti apie milijoną eurų, gaudamas teisę nuomotis šilumos ūkį dešimčiai metų. Aišku, naivuolių neatsirado ir konkursas neįvyko.
Kelerius metus buvo tąsomasi, virė aistros. Vieni vietiniai politikai kategoriškai reikalavo perimti šilumos ūkį, nepaisant nieko. Jiems nerūpėjo, kaip reikės sumokėti „Litesko“ didžiulę sumą. Perėmimu buvo labai suinteresuotas ir vienas nepriklausomas šilumos energijos gamintojas. Mat kalbėta esą „Litesko“ jį „smaugia“, nesupirkdama šilumos energijos už tiek, kiek tas nepriklausomas gamintojas pageidauja.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 77 (10488)

Daugiau: šilumos siurbliai