Pasirašytas susitarimo memorandumas su Prancūzijos įmone, planuojančia Telšiuose įkurti senjorų rezidencijas

„Pasirašėme susitarimo memorandumą su Prancūzijos prekės ženklu „Senior Group“, kurių pagrindinė veikla — senyvo amžiaus asmenims skirtų „Senior Quartier“ („Senjorų kvartalų“) statyba ir plėtra Europos Sąjungos šalyse. Įmonė sėkmingai žengia į Lietuvą ir kaip vieną iš galimų vietų šių rezidencijų plėtrai mato Telšius. Investuotojai ieško įvairių būdų, kaip žengti savo plėtros žingsnius Telšiuose — svarsto galimus objektų įsigijimus iš savivaldybės, vertina ir privačių asmenų siūlomus laisvus sklypus ar pastatus. Šiandien žengtas pirmasis žingsnis: pasirašėme susitarimo memorandumą ir aptarėme savivaldybei priklausančius objektus, kurie stovi tušti ir kuriems įveiklinti planų neturime. Iš karto po pasirašymo investuotojai jau išvyko realybėje apžiūrėti tuos rajone esančius pastatus, kuriuos jiems pristačiau ir pasiūliau svarstyti kaip galimai tinkamus įveiklinti. Tikimės, jog visai netrukus ir Telšiuose ši įmonė sėkmingai įgyvendins pirmąjį investicinį projektą — Senyvo amžiaus asmenims skirtą rezidenciją įkurdama mūsų rajone, įdarbindama mūsų rajono gyventojus ir reikalingas veiklai paslaugas įsigydama iš vietinių tiekėjų“,— apie naujų investuotojų planus Telšiuose kalba Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.
„Senjor Group“ projekto koncepcija:
Tai nedidelės šeimos namų tipo senjorų rezidencijos, skirtos senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga globa. Šiuose namuose senjorams sukuriamas patogus, jiems įprastas gyvenimas, netrikdant jų kasdienės rutinos. Čia jie yra tarsi šeimos narių rate ir mėgaujasi įvairia veikla, specialiai skirta jų psichinei ir fizinei gerovei. Pastatą sudaro du blokai: viename bloke gyvena 5-7 senjorai (visame pastate — 10-14 senjorų). Jų globai taikomi inovatyvūs sveikatos priežiūros valdymo procesai ir modernios technologijos. Įdiegtos architektūrinės ir technologinės inovacijos senoliams užtikrina kokybišką ir įdomų gyvenimo būdą — senjorai visi kartu gyvena kaip viena didelė šeima patogiame ir jaukiame name. Šios rezidencijos, kaip atskiri saugūs senjorų kvartalai, statomos privačių namų rajonuose, siekiant išlaikyti namų stiliaus gyvenamąją aplinką, įvertinant tai, kad senjorai teikia pirmenybę mažiems jaukiems namams, o ne dideliems bendrabučio tipo namams.

Pristatyta investicijų pritraukimo į Telšių rajoną galimybių studija

„Siekiant įvertinti tinkamiausią Telšių rajono ekonominės plėtros ar investicijų pritraukimo į teritoriją variantą techniniais, teisiniais, aplinkosauginiais, finansiniais bei ekonominiais aspektais, Telšių rajono savivaldybės Investicijų pritraukimo į Telšių rajoną komisija inicijavo galimybių studijos parengimą. Galimybių studijos parengimą sudarė keturi etapai: Telšių rajono investicinės aplinkos analizė; esamų ir potencialių investuotojų poreikių vertinimas; investicijų pritraukimo į investicinius žemės sklypus bei pastatus gairių parengimas; išvados ir rekomendacijos. Atlikus investicijų pritraukimo į Telšių rajoną institucinės, infrastruktūros aplinkos analizę, įvertinus esamų bei potencialių investuotojų poreikius, išnagrinėjus galimas ekonominės plėtros alternatyvas Telšių rajone, parengtos rekomendacijos investicijoms pritraukti į Telšių rajono savivaldybę. Galimybių studiją parengė įmonė UAB „Generalis“.
Galimybių studijos rengimo metu, dirbant su darbo grupe ir galimybių studijos rengėjais, buvo suformuluotos 5 alternatyvos investicijoms pritraukti į Telšių rajoną:
1. Pramonės parko steigimas dalyje buvusio Karinio miestelio teritorijos;
2. Laisvosios ekonominės zonos steigimas dalyje buvusio Karinio miestelio teritorijos;
3. Pramonės parko steigimas;
4. Laisvosios ekonominės zonos steigimas;
5. Atskirų sklypų teritorijos valdymas Telšių rajone, nesuteikiant nei Pramonės parko, nei LEZ statuso.
Atlikus alternatyvų analizę, paaiškėjo, kad optimaliausias investicijų pritraukimo į Telšių rajoną variantas — 3 alternatyva. Įvertinus teritorijos dydį, planuojama išvystyti 39,637 ha teritorijos plotą pagal VšĮ „Investuok Lietuvoje“ rekomendacijas. Telšių rajono savivaldybėje iki 2030 metų turėtų būti vystoma ne didesnė nei 15 ha pramoninė teritorija, pramonės parko steigimo ir vystymo procesas turėtų būti etapuojamas (bendras teritorijos išvystymo laikotarpis siektų 10 metų). Telšių pramonės parko vystymo investicijos siektų 11,079 mln. Eur, o galimi finansavimo šaltiniai: ES lėšos, valstybės lėšos, Savivaldybės lėšos, skolintos lėšos, privačios lėšos.
Mano nuomone, Telšių rajonui trūko konkretaus dokumento, kaip galimybių studija, kuriame aiškiai būtų identifikuotos visos investicijų pritraukimo į Telšių rajoną problemos, galimybės bei išsiaiškinta esama situacija. Pasirinkta logiška investicijų alternatyva, kuri turi visas galimybes būti vystoma ir įgyvendinta, todėl sieksime, kuo efektyviau startuoti naujame investicijų etape.
Tuo pačiu noriu informuoti ir kartu pakviesti į lapkričio 11 d. Telšiuose vyksiantį verslo forumą „Telšē startoun“, kurio metu pristatysime investicijų pritraukimo į Telšių rajoną galimybių studiją nacionalinio ir tarptautinio lygio verslo atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims bei plačiau papasakosime apie projekto viziją, tikslus ir esminius tolimesnius vystymo žingsnius“,— Investicijų pritraukimo į Telšių rajoną galimybių studiją pristatė mero pavaduotojas Mantas Serva.

Infrastruktūros gerinimas — daugiabučių namų kiemų tvarkymas su gyventojų prisidėjimu

„Telšiuose įsibėgėjus daugiabučių namų renovacijos procesui, būtina aktyviau įgyvendinti ir Telšių rajono savivaldybės tarybos nuo 2016 m. patvirtintas Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų prie daugiabučių gyvenamųjų namų statybos, rekonstravimo ir remonto tvarkos aprašo nuostatas bei skatinti daugiabučių gyventojus tvarkyti namų kiemus su daliniu Savivaldybės prisidėjimu.
Daugumos daugiabučių kiemų būklė Telšiuose dar itin prasta: pasenusi, nepritaikyta asfalto ir šaligatvių danga, vietų skaičiaus stygius kiemuose automobiliams pastatyti. Rodant gyventojams iniciatyvą ir prisidedant Savivaldybei, galima kompleksiškai spręsti šias problemas. Pagal anksčiau minėtą aprašą gyventojai kartu su Telšių rajono savivaldybe bendromis lėšomis gali įrengti kiemo, automobilių stovėjimo aikšteles, privažiavimus, susisiekimo komunikacijas ar jų inžinerinius tinklus, susisiekimo statiniui būtinus lietaus vandens nuotekų tinklus.
Bendradarbiaujant gyventojams ir Savivaldybei, daugiabučių namų kiemai yra tvarkomi greičiau ir, žinoma, prisideda prie bendro miesto infrastruktūros gerinimo. Savivaldybė prie nerenovuotų daugiabučių kiemų tvarkymo prisideda 30 proc., o prie renovuotų — 50 proc. Skiriama didžiausia paramos suma vienam projektui yra ne daugiau kaip 15 tūkst. Eur su PVM.
Kaip gauti paramą?
Gyventojams reikia pildyti paraišką, komisija ją išnagrinėja ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų teikia Administracijos direktoriui išvadą dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti objektų sąrašą. Tvarkos aprašą, paraiškos formą bei vertinimo kriterijus, norintiems prisidėti prie daugiabučių kiemų tvarkymo, galite rasti www.telsiai.lt. Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia Statybos ir urbanistikos skyrius, el. p. mindaugas.norkus@telsiai.lt, tel. 8 611 51718.
Sekdami kaimynų pavyzdžiu, norą bendromis lėšomis prisidėti prie namų kiemų sutvarkymo išreiškia vis daugiau daugiabučių gyventojų. Per visą šios paramos teikimo laikotarpį nuo 2017 m. sutvarkyti 23 daugiabučių kiemai. Šiemet paramos lėšas jau panaudojo Telšių Taikos g. 9 namo gyventojai, kurie savo ir Savivaldybės prisidėjimu susitvarkė pėsčiųjų takus, ir Vilniaus g. 2, kurie įsirengė asfalto dangos automobilių stovėjimo aikštelę. Dar 4 daugiabučių kiemų (Kauno g. 7, Masčio g. 58, Masčio g. 56, Vilniaus g. 20, Telšiuose) tvarkymo darbai turi būti baigti iki gruodžio mėnesio“,— apie galimybę gyventojams pasinaudoti Savivaldybės daliniu prisidėjimu, tvarkant daugiabučių namų kiemus, kalbėjo Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus.

Įtraukiojo ugdymo galimybės ir būsimi iššūkiai

„Vis daugiau ir garsiau kalbama apie vaikų su negalia socializaciją, įtraukųjį ugdymą. Įtrauktis švietime — tai, kai švietimo sistema sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, gauti reikiamą pagalbą ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių. Ugdymą turės įgyvendinti visos privalomąjį ir visuotinį švietimą teikiančios mokyklos. Kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo jo fizinės ar psichinės sveikatos sutrikimo, turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su savo bendraamžiais. Visuomenėje kyla susirūpinimas ir daug klausimų, kaip klasėje vienu metu dirbti su skirtingų poreikių ir gebėjimų vaikais, kai programose keliami aukšti reikalavimai, o ugdymo kokybė ir pati mokykla vertinama pagal mokymosi rezultatus. Tai tikrai sunkus uždavinys, juolab, kad vis dar susiduriame su tėvų ir kitų bendruomenės narių nepakantumu kitaip besielgiantiems ar atrodantiems vaikams. Turime būti tolerantiški tokiems vaikams ir padėti jiems integruotis į visuomenę, mokyti vaikus priimti kitokius vaikus ir skleisti šią informaciją visų pirma savo šeimose.
Įtraukusis ugdymas mūsų savivaldybėje yra įgyvendinamas ne vienerius metus. O nuo 2024 m. rugsėjo visi negalią turintys vaikai, jei tik pageidaus, galės mokytis bendrojo ugdymo mokyklose. Šiais mokslo metais rajone specialieji ugdymosi poreikiai yra nustatyti 1199 vaikams. Daugumai šių vaikų reikia tik logopedo pagalbos, tačiau iš jų apie 457 vaikams yra nustatyti vidutiniai, dideli ir labai dideli specialieji poreikiai ir jiems reikalinga kompleksinė specialistų pagalba.
Pagrindinis visų įstaigų uždavinys — tinkamai pasiruošti ir užtikrinti Švietimo prieinamumą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Privalome skatinti pedagogus kelti kvalifikaciją ir rūpintis trūkstamų metodinių ir mokymosi priemonių užtikrinimu bei mokyklų sąlygų pritaikymu fizinę negalią turintiems asmenims. Investuoti į interaktyvias technologijas ir rūpintis trūkstamų švietimo pagalbos specialistų pritraukimu. Taip pat dalyvausime Tūkstantmečio mokyklos projekte, kuriame vienas iš projekto įgyvendinimo aspektų įtraukiamojo ugdymosi užtikrinimas“,— apie įtraukųjį ugdymą pasakojo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis.
Kur tėvams kreiptis, pastebėjus, kad vaikas turi specialiųjų poreikių?
Jei tėvai pastebi, kad vaikui sunkiai sekasi įsisavinti bendrojo ugdymo programą, jis nuolat gauna neigiamus pasiekimų įvertinimus, kyla problemų bendraujant su kitais klasės vaikais, būtų verta įsitikinti, ar ugdymo procese jam nereikalinga papildoma pagalba. Tuo tikslu galite kreiptis į Telšių švietimo centro pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT). PPT specialistų komanda atlieka asmenų nuo gimimo iki 18 m. nuodugnų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą. Apie tai išsamią informaciją ir rekomendacijas galite rasti internetinėje svetainėje www.sctelsiai.lt PPT veiklos sritys arba atvykę į PPT, Džiugo g. 6, Telšiuose.