Keistą skundą palydėjo keistas mero elgesys

„Telšių atjauta“ pateikė merui Tomui Katkui skundą dėl Savivaldybės tarybos nario Algirdo Bacevičiaus. Skundas, manytume, keistokas. O ne mažiau keistas ir mero sprendimas šį skundą persiųsti Savivaldybės tarybos Etikos komisijai.

Alvydas Ivoncius

„Telšių atjauta“ skelbiasi kaip psichikos negalę turinčių žmonių organizacija. Rugpjūčio mėnesį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje svarstyta, ar verta dalyvauti dar viename vadinamųjų „socialinių dirbtuvių“ projekte. Tokį projektą jau įgyvendina „Telšių atjauta“. Buvo paskirti pinigai darbuotojams išlaikyti, įrangai įsigyti. Apie tai jau rašėme.
Savivaldybės tarybos narių dauguma suabejojo tokio projekto tikslingumu ir nepritarė, nors pritarti ragino „Telšių atjautos“ vadovas Kazys Mitkus. Beje, šis projektas nebuvo skirtas konkrečiai „Telšių atjautai“. Projekto įgyvendintojas būtų buvęs parenkamas nustatyta tvarka ir nebūtinai turėjo laimėti vien „Telšių atjauta“.
Savo nuomonę posėdyje pareiškė ne vienas Savivaldybės tarybos narys. Dabar įgyvendinamu „Telšių atjautos“ vadinamųjų „socialinių dirbtuvių“ projektu suabejojo Remigijus Macas, A.Bacevičius. Pastarojo nuomonė, panašu, labiausiai „Telšių atjautai“ ir nepatiko.
Todėl ėmė ir parašė skundą merui. Skundą pasirašė 57 asmenys. Nė nebandėme tirti, ar visi skundą pasirašę asmenys, kurių dauguma neįgalieji, tikrai peržiūrėjo rugpjūčio mėnesį įvykusį Savivaldybės tarybos posėdį ir žinojo, kas jame kalbėta. Ne tai svarbiausia.

Kreipėsi į merą dėl „šmeižto tirados“
Skunde rašoma: „Mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į Jus, gerbiamas mere, prašydami ištirti ir sustabdyti šmeižto tiradą, kurią išsakė Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius 2023 m. rugpjūčio 31 d. įvykusio Tarybos posėdžio metu.
Algirdas Bacevičius, išsakydamas tik savo nuomonę, labai sumenkino Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių „Telšių atjauta“ administracijos dedamas pastangas, kad tie klubo nariai, kurie stokoja finansinių lėšų, bet aktyviai dalyvauja klubo teikiamose paslaugose ir įgyvendinamuose projektuose, yra remiami maisto produktų „lauknešėliais“. Šie „laukšnešėliai“ labai palengvina mums galimybę gauti maisto produktų, kurių neįstengiame įpirkti dėl mūsų gaunamų mažų finansų, pensijų ar socialinių išmokų. Mes esame pasipiktinę tokiu Algirdo Bacevičiaus elgesiu, nes rinkimų į vietos savivaldą kampanijos metu Algirdas Bacevičius prisistatinėjo ir dėjosi skriaudžiamų bei mažas pajamas gaunančių globėju. Tokia savo retorika Tarybos narys Algirdas Bacevičius gali pakirsti norą klubo administracijai ir toliau dėti visas pastangas, kad mūsų gaunamas maisto produktų „lauknešėlis“ vis turtingėtų, o mums, paramą maisto produktais gaunantiems, vis rečiau kiltų būtinybė vaikščioti į prekybos centrus, norint įsigyti maisto produktų“.

Pamiršo gelbėtis teiginiu esą tai nėra „priskirta viešoji funkcija“
Labai abejotina, kad skundas buvo rašomas kolektyviai: paprastai kas nors vienas parašo tekstą, kiti, paskaitę ar ne, pasirašo. Dar labiau abejotina, kad skundą rašė kuris nors proto negalią turintis asmuo.
Skundus rašyti visi turime teisę. Bet vargiai visi mokėtume tai daryti. Iš cituoto skundo visiškai neaišku, ką Tarybos posėdyje pasakė A.Bacevičius, kad „Telšių atjauta“ turėtų įsižeisti ir sunerimti.
Be to, Tarybos nariai nėra pavaldūs merui, todėl jis negali nei ištirti, nei sustabdyti kokios nors „šmeižto tirados“.
Nors skunde visiškai nėra jokių pagrindų, patvirtinančių, ką netinkamo Tarybos posėdyje padarė A.Bacevičius, meras vis vien nusprendė šį skundą persiųsti Savivaldybės tarybos Etikos komisijai. Ne jos, o mero paprašyta „iširti ir sustabdyti šmeižto tiradą“, kuri, sprendžiant iš skundo teksto, nežinia kuo pasireiškia, kadangi nepateikiama nė viena Tarybos nario kalbos citata.
Kaip minėjome, meras negali nei iširti, nei sustabdyti kieno nors „šmeižto tiradų“. Todėl, manytume, skundo autoriams turėjo atsakyti taip, kaip įpratusi kartais atsakinėti Savivaldybės administracija. Pavyzdžiui, mums paprašius informacijos, kartais gaudavome atsakymą, kad jos teikimas „nėra Savivaldybės administracijai priskirta viešoji funkcija“. Tad ir meras galėjo atsakyti, kad jam tokių skundų tyrimas nėra „priskirta viešoji funkcija“.
Be to, skunde nėra nieko tokio, kas merui suteiktų pagrindą persiųsti šį raštą Etikos komisijai. Kaip minėta, turėjo būti pateikiamos A.Bacevičiaus kalbos citatos, kuriose galima įžvelgti „šmeižto tiradą“.
Savivaldybės tarybos Etikos komisija, gavusi mero persiųstą „Telšių atjautos“ skundą, nutarė jo nė netirti dėl paprastos priežasties. Mat iš skundo teksto net neaišku, kokias A.Bacevičiaus kalbos dalis reikėtų tirti.