Rajono vadovus tebeskandina dokumentų potvyniai

Dažnomis savaitės dienomis vicemerai A.Lukavičius, A.Jakavičiūtė – Miliauskienė, Savivaldybės administracijos direktorius Z.Nevardauskas, tarsi susitarę, tomis pačiomis valandomis veikia viena ir tą patį.

Praėjusią Savivaldybės tarybos kadenciją kurį laiką stebėjome mero, jo pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų darbotvarkes. Nustatėme, kad visi jie iki ausų paskendę „dokumentų nagrinėjime ir vizavime“, tarsi iš tikrųjų nieko kito daugiau neveiktų. Ne kitaip, pasirodo, ir dabar.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiamos mero, dviejų vicemerų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus darbotvarkės.
Nuo kitų darbotvarkių labiausiai skiriasi mero. O štai dviejų vicemerų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus darbotvarkės – beveik vienodos kopijos. Jei netikite, pabandykite rasti skirtumų – jų itin nedaug. Vicemerai ir Savivaldybės administracijos direktorius sugriūva į tuos pačius posėdžius, tarsi kariuomenėje ar vienuolyne vienodu metu veikia tą patį – „nagrinėja ir vizuoja dokumentus“.
Dokumentų, kuriuos jiems reikia „nagrinėti ir vizuoti“, panašu, yra kalnai, nes tokia veikla užima didžiąją vicemerų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus darbo laiko dalį. Penktadieniais jie, beje, nieko kito ir neveikia.
Mero veikla, sprendžiant iš darbotvarkių, įvairesnė. Bet ir jis turi aršiai irtis visokiausių dokumentų potvynyje.
Išskyrus merą, vicemerai ir Savivaldybės administracijos direktorius, pagal darbotvarkes, niekur nosies iš kabinetų beveik neiškiša, su niekuo nesusitinka ir jokių kitų reikalų, išskyrus „dokumentų nagrinėjimą ir vizavimą“, neturi.

Mero Tomo Katkaus darbotvarkė
Gegužės 20 d. (pirmadienis)
8.00 – 9.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
9.00 – 12.00 val.– dalyvauja gamybiniame Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų ir seniūnų susirinkime.
13.00 val. – dalyvauja Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje.
14.00 –16:00 val. – vyksta gyventojų priėmimas.
16.00 –17:00 val.– dalyvauja susitikime dėl aeroklubo.
Gegužės 21 d. (antradienis)
8.00 – 9.00 val.– dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
9.00 –11.00 val. – išvažiavimas prie partizanų kapų.
11.00 – 12.00 val.– dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
13.00 – 15.00 val. – dalyvauja susitikime dėl M. Valančiau namo įveiklinimo.
16.00 – 17.00 val.– dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 22 d. (trečiadienis)
8.00 – 9.00 val – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
9.00 – 10.00 val. – dalyvauja susitikime su VšĮ Telšių r. PSPC direktore Laima Juryte-Zakarauskiene.
10.00 – 12.00 val. – lankosi Regioninėje Telšių ligoninėje.
13.00 – 17.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 23 d. (ketvirtadienis)
Dalyvauja Lietuvos savivaldybių narių suvažiavime.
Gegužės 24 d. (penktadienis)
8.00 – 16.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Vicemero Almanto Lukavičiaus darbotvarkė
Gegužės 20 d. (pirmadienis)
08.00 – 09.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
09.00 – 12.00 val. – dalyvauja administracijos gamybiniame susirinkime.
13.00 – 16.00 val. – dalyvauja Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje.
16.00 – 17.00 val.– dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 21 d. (antradienis)
08.00 – 12.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
13.00 – 14.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
14.00 – 16.00 val. – dalyvauja Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalu komiteto posėdyje.
16.00 – 17.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 22 d. (trečiadienis)
08.00 – 12.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
13.00 – 14.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
14.00 – 16.00 val. – dalyvauja Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje.
16.00 – 17.00 val.– dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 23 d. (ketvirtadienis)
08.00 12.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
13.00 – 14.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
14.00 – 16.00 val. – dalyvauja Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje.
16.00 – 17.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 24 d. (penktadienis)
08.00 – 12.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
13.00 – 16.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.

Vicemerės Agnės Jakavičiūtės – Miliauskienės darbotvarkė
Gegužės 20 d. (pirmadienis)
08.00 – 09.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
09.00 – 12.00 val. – dalyvauja gamybiniame susirinkime su skyrių vedėjais ir seniūnais.13.00 – 15.00 val. – dalyvauja Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje
15.00 – 17.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 21 d. (antradienis)
08.00 – 12.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
13.00 – 14.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
14.00 – 16.00 val. – dalyvauja Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje.
16.00 – 17.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 22 d. (trečiadienis)
08.00 – 10.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
10.00 – 12.00 val. – dalyvauja Kontrolės komiteto posėdyje.
13.00 – 14.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
14.00 – 16.00 val. – dalyvauja Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje.
16.00 – 17.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 23 d. (ketvirtadienis)
08.00 – 12.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
13.00 – 14.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
14.00 – 16.00 val. – dalyvauja Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje.
16.00 – 17.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 24 d. (penktadienis)
08.00 – 16. 00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus Zigmo Nevardausko darbotvarkė
Gegužės 20 d. (pirmadienis)
08.00 – 09.00 val. dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
09.00 – 12.00 val. – dalyvauja gamybiniame susirinkime su skyrių vedėjais ir seniūnais.
13.00 – 15.00 val. – dalyvauja Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje.
15.00 – 17. 00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 21 d. (antradienis)
08. 00 – 12.00 val.– dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
13.00 – 14.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
14.00 – 16.00 val. – dalyvauja Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje.
16.00 – 17.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 22 d. (trečiadienis)
08.00 – 10.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
10.00 – 12.00 val. – dalyvauja Kontrolės komiteto posėdyje.
13.00 – 14:00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
14.00 – 16.00 val. – dalyvauja Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje.
16.00 – 17.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 23 d. (ketvirtadienis)
08.00 – 12.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
13.00 – 14.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
14.00 – 16.00 val. – dalyvauja Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje.
16.00 – 17.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.
Gegužės 24 d. (penktadienis)
08.00 – 16.00 val. – dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.