Valdininkas nestokojo uolumo. O supratingumo?

Atsitiktinai sužinojome, kad dar 2022 metų lapkričio mėnesį Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą dėl kaukės nedėvėjimo. Byla, manytume, atskleidžia Savivaldybės administracijos valdininko nepagrįstą uolumą ir nejautrumą.

Paskyrė 500 eurų baudą
Pasirodo, Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vedėjas Artūras Stirbys 2022 metų kovo 9 dieną surašė administracinio nusižengimo protokolą dėl to, kad I. K. 2021 metų lapkričio 27 dieną Telšiuose, Tryškių gatvėje, miesto turgaus mėsos paviljone, uždarose patalpose nedėvėjo nosį ir burną dengiančios kaukės. Moteris prašoma užsidėti kaukę, to nepaisė. Todėl, valdininko manymu, I. K. sukėlė pavojų išplisti COVID-19 ligai, nevykdė Telšių rajono savivaldybės administracijos pareigūnų teisėtų reikalavimų, nepateikė asmens dokumentų, taip pat dokumentų, leidžiančių nedėvėti apsauginės kaukės. Valdininkai moteriai paskyrė 500 eurų baudą.
I.K. teismui pateikė skundą, kuriuo su A.Stirbio nutarimu nesutiko ir prašė jį panaikinti, pripažinti valdininko veiksmus, nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą, neteisėtais. Moteris teismui paaiškino, kad administracinio nusižengimo byla buvo išnagrinėta formaliai, neištyrus objektyvių bylos aplinkybių. Bylos nagrinėjimo metu ji teikė rašytinius įrodymus, kad yra neįgali ir negali kvėpuoti užsidėjusi medicininę kaukę, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta.
Moteris teismui aiškino, kad su savimi turėtus dokumentus pateikė valdininkui. Tačiau A. Stirbys nepagrįstai atsisakė prijungti prie bylos pateiktas pažymas, neteisėtai skyrė baudą, todėl jo veiksmai turi būti pripažinti neteisėtais.
Savivaldybės administracija, aišku, su moters argumentais nesutiko. Valdininkai teigė, kad I.K. nepagrįstai uždarame miesto turgaus paviljone nedėvėjo nosį ir burną dengiančios kaukės, nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų užsidėti kaukę, pateikti asmens dokumentus ir dokumentus, leidžiančius nedėvėti kaukės. O I.K. tik po veikos padarymo kreipėsi į gydytoją dėl pažymos apie ligą suteikimo.

Teismas, skirtingai nei valdininkas, vadovavosi ir žmogiškumu
Teisme niekas neginčijo, kad I.K. nedėvėjo kaukės. Tačiau teismas vertino, ar ji privalėjo tą kaukę dėvėti. Anot teismo, šiai bylai labai svarbi aplinkybė buvo ta, kad I.K. nuo 2003 metų gruodžio 18 dienos neterminuotai nustatytas 35 procentų darbingumas, diagnozuota mišri bronchinė astma, vidutinio sunkumo liga. Todėl dėl tokios sveikatos būklės su veido kauke jai kvėpavimas yra apsunkintas. 2022 metų birželio 22 dienos medicininiame pažymėjime nurodyta, kad pareiškėja serga sunkios formos bronchų astma, nerekomenduojama nešioti burną ir nosį dengiančių kaukių. Ši pažyma, nors ir išduota pusmečiu vėliau, nei I.K. inkriminuojama veika, nepaneigia jos sveikatos būklės nusižengimo padarymo metu.
Teismas konstatavo, kad nors I.K. veiksmai formaliai ir atitiko administracinio nusižengimo sudėtį, tačiau nesiekia tokio piktybiškumo laipsnio, kad reikėtų ją traukti administracinėn atsakomybėn.

Nepagrįsti buvo ir kiti valdininko priekaištai
I.K. taip pat nubausta už tai, kad nevykdė Telšių rajono savivaldybės administracijos pareigūnų, įgaliotų vykdyti ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolę, teisėtų reikalavimų užsidėti apsauginę nosį ir burną dengiančią kaukę, pateikti asmens dokumentus, taip pat dokumentus, leidžiančius nedėvėti apsauginės kaukės.
Anot teismo, iš 2021 metų lapkričio 29 dienos pranešimo matyti, kad pareiškėja pareigūnams paaiškino esanti neįgali ir dėl to negalinti dėvėti apsauginės kaukės. Teismas nusprendė, kad I.K. dėl sveikatos būklės pagrįstai negalėjo dėvėti apsauginės kaukės ir vykdyti tokio reikalavimo. Taip pat I.K. negalėjo pareigūnams pateikti dokumento, leidžiančio nedėvėti apsauginės kaukės, nes tokio dokumento neturėjo. Be to, nebuvo jokio poįstatyminio teisės akto, nustatančio, kaip ir kokia forma turi būti įrodoma išimtis, leidžianti neįgalumą turintiems asmenims nedėvėti apsauginės kaukės, jei jie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Teismas nusprendė, kad už reikalavimą pateikti dokumentą, leidžiantį nedėvėti apsauginės kaukės, pareiškėja nubausta nepagrįstai.
Valdininkų nutarime taip pat buvo nurodyta, kad I.K. nevykdė teisėto pareigūnų reikalavimo pateikti asmens dokumentus. Anot teismo, iš kaltinimo neaišku, kokio būtent asmens dokumento pareigūnai reikalavo. Iš 2021 metų lapkričio 29 dienos pranešimų matyti, kad I.K. pareigūnams pateikė neįgaliojo pažymėjimą, kurį vėliau atsiėmė ir daugiau nebedavė, o policijos pareigūnams pateikė tą patį neįgaliojo pažymėjimą, pagal kurį buvo nustatyta jos asmenybė. Teismo manymu, valdininkų protokolas ir nutarimas yra nekonkretūs, neatitinka jų turiniui keliamų reikalavimų: nėra aišku, būtent kokį konkrečiai reikalavimą I.K. privalėjo vykdyti, kokį teisės aktą ji pažeidė, nenustatyta, ar privalėjo eidama į turgų neštis asmens dokumentą.
Teismas nustatė, kad protokolą ir nutarimą surašė Artūras Stirbys. Administracinių nusižengimų bylas institucijų vardu nagrinėja jų vadovai, vadovų įgalioti asmenys ar kolegialūs organai. Tas pats pareigūnas paprastai negali tirti administracinio nusižengimo ir priimti nutarimo jo byloje. Tačiau, kaip minėta, A.Stirbys ir tyrė, ir nutarimą priėmė, tokiu būdu pats nusižengdamas. Teismas valdininko veiksmus įvardijo procesiniu pažeidimu ir panaikino moteriai skirtą A.Stirbio bausmę.

1 Komentaras

  1. Katkau, ar čia tas šūkis, kai išgirstat kiekvieną žmogų? Čia kaip tik tas atvejis, kai valdininkai neturi nei žmogiškumo, nei gebėjimų įvertinti situacijos. Balsuojam už jaunajį socialdemokratą, vaikščiosim su antrankiais.

Komentarai nepriimami.