Teismai nebaudė vaiko neprižiūrinčių tėvų

Pernai Telšių apylinkės ir Šiaulių apygardos teismuose nagrinėta gana reta pagal turinį byla – dėl vaiko nepriežiūros. Baudžiamąją bylą buvo iškėlusi Telšių apylinkės prokuratūra. Tačiau jos ieškinių teismai netenkino, nors buvo akivaizdu, kad tėvai netinkamai prižiūrėjo mažametį vaiką.

Alvydas Ivoncius

Sūnus buvo labai apleistas
Telšiškiai V.A. ir O.A. – tėvai – buvo kaltinti, kad nuo 2018 metų rugpjūčio mėnesio iki 2021 metų lapkričio 16 dienos tinkamai nesirūpino mažamečiu sūnumi O. Tėvai sūnų rengė netinkamai – ne pagal oro sąlygas, neatitinkančius jo dydžio rūbais ir avalyne. Namuose jie nesilaikė higienos: patalynė buvo nešvari, neapvilkta, vaiko neprausdavo, nekarpydavo nagų, nepalaikydavo kitos vaiko kūno higienos, rengdavo nešvariais rūbais.
Anot prokuratūros, tėvai neformavo vaiko savarankiškumo įgūdžių, neužtikrino jo intelektualinių poreikių ir tinkamo auklėjimo: neugdė, nebendravo, nesilaikė sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijų, neužtikrindami jo dalyvavimo sanatoriniame gydyme; demonstravo emocinį šaltumą.
Tėvai palikdavo vaiką vieną patį savo kambaryje, netinkamai maitino, fiziškai sūnų skriaudė.
Nepaisydamas prokuratūros įrodinėjimų, Telšių apylinkės teismas nusprendė, kad nėra neginčijamai patvirtinta, jog tėvai piktnaudžiavo tėvų teisėmis ar pareigomis, fiziškai ar psichiškai gniuždydami vaiką, palikdami jį ilgą laiką be priežiūros, smurtavo prieš jį, kas sukėlė sūnaus nežymų sveikatos sutrikdymą. Tokios pat pozicijos laikėsi ir Šiaulių apygardos teismas, atmesdamas Telšių apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą.
Prokuratūra buvo surinkusi daug liudytojų patvirtinimų, kad tėvai netinkamai rūpinosi sūnumi. Apie prastą vaiko priežiūrą paliudijo Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, Socialinių paslaugų centro, vaikų lopšelio-darželio darbuotojos. Beje, anot jų, tėvai kitu vaiku rūpinosi gerai, tačiau kažkodėl apleido sūnų. Su tėvais ne kartą kalbėta dėl higienos, nes vaikas, pradėjus lankyti darželį, buvo labai apleistas: nesutvarkyti plaukai, nagučiai nekarpyti, rūbeliai su specifiniu kvapu, prišlapintomis kelnėmis. Tuo tarpu dėl kito vaiko viskas buvo gerai.

Neįžvelgė tyčinio aplaidumo
Apeliaciniame skunde Šiaulių apygardos teismui prokuratūra įrodinėjo, kad Telšių apylinkės teismas ne į viską atsižvelgė. Neva Telšių apylinkės teismas padarė niekuo neparemtą išvadą, kad kaltinti tėvus dėl vaikų nepriežiūros nėra pagrindo.
Pasirodo, tėvams nustatytas lengvas protinis atsilikimas, bet esą jis netrukdo suprasti savo veiksmų esmės bei jų valdyti elementariose socialinėse ir buitinėse situacijose. Anot Telšių apylinkės teismo, kaltinti tėvus tyčia neformavus sūnaus O. savarankiškumo įgūdžių, neužtikrinus jo intelektualinių poreikių ir tinkamo auklėjimo nėra pagrindo, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, jie patys neturi šių įgūdžių.
Taip pat teismas pabrėžė, kad surinkti duomenys neleidžia neginčijamai teigti, jog tėvai vaiku nesirūpino tyčia, itin išskirdami jį iš kitų vaikų. Sūnui O., kuriam nustatyta sunki negalia, buvo būtinas išskirtinis dėmesys, tačiau, teismo įsitikinimu, dėl kaltinamųjų lengvo protinio atsilikimo, socialinių įgūdžių stokos, jie nepasirūpino sūnumi tiek, kiek buvo būtina. Todėl esą nereikėtų taikyti baudžiamosios atsakomybės.

Išskirtinai nesirūpino tik neįgaliu sūnumi
Telšių apylinkės prokuratūros manymu, tokiais argumentais teismas tarsi pateisina netinkamą kaltinamųjų elgesį su mažamečiu savo vaiku. Tačiau tėvai visiškai suvokė savo netinkamą elgesio su mažamečiu pobūdį, bet dėl nepaaiškinamų motyvų kitais vaikais sugebėjo pasirūpinti bei rūpinosi, o nesirūpino išskirtinai tik sūnumi O.
Prokuratūra teismams įrodinėjo, kad vaikas buvo fiziškai sužalotas. Tačiau teismų šie įrodinėjimai neįtikino. O tėvai aiškino esą sūnus pats susižalojo. Tiesa, sužalojimai nebuvo sunkūs – vien nubrozdinimai.
Šiaulių apygardos teismas atkreipė dėmesį į kai kurių liudytojų parodymus. Socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Telšių apylinkės teisme teigė, kad ji su šia šeima dirba nuo 2018 metų pradžios. Šeimą lanko beveik kiekvieną dieną, tėvai turi gebėjimų rūpintis vaikais, tačiau be socialinių darbuotojų jiems būtų sudėtinga, šeimai trūksta socialinių įgūdžių.
Tai, kad tėvai myli vaikus ir stengiasi pagal išgales rūpintis jais, patvirtino Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės parodymai. Ji Telšių apylinkės teisme aiškino, kad šeimoje nuo pat pradžių dėl socialinių įgūdžių stokos kildavo daug problemų, buvo bėdų dėl alkoholio vartojimo. Tačiau ši bėda ilgainiui išnyko. Socialinės rizikos šeimų apskaitoje šeima atsidūrė, kai dar motina buvo viena su dviem vaikais. Jos sūnus O. gimė 2017 metais ir tais pačiais metais buvo paimtas iš šeimos, jam buvo nustatyta laikinoji globa, kiti vaikai buvo paimti iš šeimos dėl smurto, bet tėvai labai stengėsi susigrąžinti vaikus į šeimą, keisti gyvenimo būdą, liovėsi girtavę.
Šiaulių apygardos teismo manymu, tai įrodo, kad tėvai stengėsi išsaugoti šeimą, dėl vaikų gerovės keitė savo gyvenimo būdą. Jei jie tyčia būtų nesirūpinę savo vaikais, tai būtų pastebėję nuolat jų šeimą stebintys socialiniai darbuotojai. O ant sūnaus kūno dažnai pastebimi sužalojimai neįrodo, kad jie atsirado dėl tėvų kaltės. Vaikas susižaloti galėjo, anot teismo, ir pats nugriūdamas bei taip užsigaudamas.
Telšių apylinkės ir Šiaulių apygardos teismai nusprendė niekuo nebausti tinkamai vaiko neprižiūrėjusių tėvų, nes neva jie taip elgėsi netyčia.