Kur kreiptis žemės klausimais?

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiai, pasikeitė kai kurios žemėtvarkos procedūros. Dalį Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vykdytų funkcijų perėmė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), o valstybinė žemė miestuose ir miesteliuose patikėjimo teise perduota valdyti savivaldybėms.

Žemės naudotojams ir savininkams kyla nemažai klausimų – kur, kokiu žemės valdymo ar naudojimo klausimu kreiptis? Į kurią instituciją, kokia forma, kokiu būdu?

Miestuose ir miesteliuose – į savivaldybes

Žemėtvarkos reforma buvo inicijuota siekiant sustiprinti savivaldą ir dalį žemėtvarkos funkcijų perduoti arčiausiai gyventojų veikiančiai valdžiai. Beveik visais žemės klausimais miestuose ir miesteliuose, išskyrus žemės pardavimo ar nuosavybės atkūrimo klausimus, nuo šiol reikėtų kreiptis į savivaldybes.

Sprendimus dėl valstybinės žemės nuomos ir panaudos miestų bei miestelių teritorijose nuo šiol priiminės savivaldybių administracijos, tarybos ir jų merai. Taip pat savivaldybėms perduotos ir sandorių dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje nustatymo, įvairių su valstybine žeme susijusių sutikimų išdavimo ir kai kurios kitos žemėtvarkos funkcijos.

Savivaldybės išduos šiuos sutikimus:

  • sutikimus statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius;
  • sutikimus statyti nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • sutikimus tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • sutikimus laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu;
  • sutikimus statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • sutikimus statyti įvairius statinius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.).

Daugiau informacijos apie savivaldybėms skirtas funkcijas galite rasti čia.

Žemės naudojimo kontrolė – VTPSI

Labai aktualią ir svarbią žemėtvarkos funkciją – žemės naudojimo valstybinę kontrolę – šiemet perėmė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI). Todėl visus skundus ar pranešimus dėl galimai neteisėtai užimtos žemės, užtvertų privažiavimų ar priėjimų, galimai neteisėtai pastatytų tvorų ir pan. reikėtų adresuoti Inspekcijai. Asmenų prašymus, susijusius su žemės savininkų ar naudotojų veiklos kontrole, siekiant užtikrinti tinkamą žemės naudojimą, teisinę apsaugą ir identifikuoti teisės aktų pažeidimus bei taikyti pažeidėjams įstatymų numatytas sankcijas, nagrinės VTPSI.

VTPSI taip pat atliks ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektų valstybinės priežiūros funkcijas, vykdys teritorijų planavimo dokumentų priežiūrą.

Daugiau informacijos apie VTPSI vykdomas žemėtvarkos funkcijas galima rasti čia.

 

 NŽT pagrindinės funkcijos

Nacionalinei žemės tarnybai paliktos funkcijos, susijusios su žemės pirkimu ir pardavimu. Valstybinės žemės pardavimo klausimais, visais atvejais, ar tai būtų miestų ir miestelių teritorijos ar kaimiškosios vietovės, teks kreiptis į NŽT. Valstybinės žemės nuomos arba panaudos už miestų ir miestelių ribų klausimus taip pat pavesta NŽT.

Į NŽT teks kreiptis ir parduodant privačią žemės ūkio paskirties arba miško paskirties žemę. Šios procedūros iš esmės nesikeičia. Norint pirkti ar parduoti žemės ūkio paskirties žemę, reikia gauti NŽT pažymas ir sutikimus tokiems sandoriams sudaryti.

NŽT kompetencijai priskirtas  sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas, sprendimų suformuoti valstybinės žemės sklypus priėmimas, sandorių dėl žemės servitutų sudarymas (kai kiti patikėtiniai to padaryti negali).

Taip pat į NŽT reikės kreiptis ir dėl sprendimų nustatyti žemės servitutus administraciniu aktu, dėl leidimų laikinai naudotis paimta visuomenės poreikiams valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti, dėl sprendimų priėmimo įveisti mišką privačioje ne miško žemėje, dėl valstybinės žemės sklypų aukcionų organizavimo bei vykdymo ir kitais klausimais.

Daugiau informacijos apie NŽT funkcijas galima rasti interneto svetainėje https://nzt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/

NŽT kompetencijai priskirtais  žemėtvarkos klausimais galima kreiptis čia.