Savivaldybei atsirūgo įstatymų nesilaikymas

Nuolat linkusi į skandalus veltis Telšių rajono valdžia dar kartą įrodė, kad nesugeba ar nenori dirbti taip, kad priimami sprendimai nekeltų abejonių, būtų skaidrūs ir naudingi tik rajono gyventojams, o ne kieno nors „bičiuliams“.

Alvydas Ivoncius

Teismo antausis rajono vadams
Rašėme, kad Telšių rajono verslininkų asociacija kreipėsi į Savivaldybės tarybos narius. Asociacija pranešime teigė, kad rengiant Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos ir „Ateities“ pagrindinės mokyklos pastatų rekonstrukcijos konkursus, sudarytos vietos verslą diskriminuojančios sąlygos. Pagal tokias sąlygas konkurse savarankiškai, be partnerių, neįstengė dalyvauti nė viena rajono statybos bendrovė.
Suprantama, kyla įtarimas: ar tokios konkursų sąlygos buvo parašytos dėl nekompetencijos arba tyčia siekta, kad statybos darbus minėtose mokyklose atliktų „bičiulių“ firmos? Tai aiškintis turėtų Savivaldybės tarybos Korupcijos prevencijos komisija.
Kontrolės komiteto pirmininkas Almantas Lukavičius posėdyje šio komiteto nariams pranešė, kad konkursai dėl minėtų mokyklų rekonstrukcijos galimai buvo neskaidrūs. A.Lukavičius rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kurioje teigiama, jog konkursų sąlygose yra perteklinių reikalavimų. Kitaip sakant, įrašyti tokie reikalavimai, kurie įkandami tik stambioms bendrovėms. Kontrolės komiteto posėdis įvyko praėjusią savaitę. Posėdžio dieną dar nebuvo žinoma, kokį sprendimą priims Šiaulių apygardos administracinis teismas.
Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas priėmė nepalankią Telšių rajono savivaldybės administracijai nutartį.
Į teismą kreipėsi UAB „Versina“. Jos argumentai tokie patys, kaip ir Telšių rajono verslininkų asociacijos pranešime Savivaldybės tarybos nariams.

Savivaldybės administracija konkurso sąlygose dėl Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos rekonstrukcijos buvo numačiusi reikalavimą dalyviams turėti 600 tūkst. eurų sukauptų apyvartinių lėšų arba galimybę gauti paskolą ar atsidaryti kreditinę liniją. „Versina“ teismui nurodė, kad šis reikalavimas yra perteklinis, neproporcingas pirkimo objektui, dirbtinai riboja konkurenciją.
Savivaldybės administracija viešojo pirkimo sąlygose įrašė formulę, pagal kurią skaičiuojami dalyvių pajėgumai. „Versina“ teisme įrodinėjo, kad ši formulė ydinga, nes pažeidžia nediskriminavimo, lygiateisiškumo, proporcingumo principus.
Šiaulių apygardos administraciniam teismui Savivaldybės administracija įrodinėjo esą viskas gerai, tokios konkurso sąlygos parašytos todėl, kad laimėtojas būtų pajėgus atlikti darbus. Tokia pat informacija išsiuntinėta ir visiems tarybos nariams.
Teismui savo išvadą pateikė ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Ji nustatė, kad Telšių rajono savivaldybės administracijos parengtos viešojo pirkimo konkurso sąlygos kai kuriais atvejais yra perteklinės, pažeidžiančios Viešųjų pirkimų įstatymą.
Šiaulių apygardos teismas birželio 16 dienos sprendimu nustatė, kad reikalavimas turėti 600 tūkst. eurų apyvartinių lėšų yra perteklinis, o Savivaldybės administracija neįrodė tokio kriterijaus pagrįstumo. Teismas taip pat nustatė, kad formulė, pagal kurią vertinami dalyvių pajėgumai, yra ydinga, o Savivaldybės administracija teismui neįrodė dalyvių vertinimo tokia formule pagrįstumo.
Teismas nusprendė, kad nepagrįsti, diskriminuojantys konkurso sąlygų reikalavimai turi būti panaikinti.
Šiaulių apygardos teismas Telšių rajono savivaldybės administraciją įpareigojo nutraukti konkurso dėl Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos rekonstrukcijos procedūras. Šios informacijos tarybos nariams Savivaldybės administracija jau nepateikė.
Beje, dar prieš teismą UAB „Versina“ kreipėsi su pretenzija į Telšių rajono savivaldybės administraciją. Pretenzijoje aprašyti diskriminuojantys konkurso sąlygų reikalavimai. Tačiau Savivaldybės administracija „Versinos“ pretenziją atmetė. Šiaulių apygardos teismas pripažino, kad Savivaldybės administracijos sprendimas atmesti „Versinos“ pretenziją yra neteisėtas.
Panašūs reikalavimai sukurpti ir konkurso dėl „Ateities“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos sąlygose. Tačiau šį konkursą sustabdė pati Savivaldybės administracija.
Iš Šiaulių apygardos administracinio teismo gavusi vieną antausį, Savivaldybės administracija atsuko žandą ir kitam. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė, kad Savivaldybė negali su konkursą dėl Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos rekonstrukcijos laimėjusia bendrove pasirašyti sutarties ir atlikti darbų.

Žioplumas ar „bičiulių“ protegavimas?
Savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas Almantas Lukavičius sako, kad Tryškių mokykla jau dabar galėjo būti remontuojama. „Darbus geriausiu atveju bus galima pradėti nebent vasaros pabaigoje ar net rudenį. Štai į ką pavirsta atsainus konkursų rengimas“,— pastebėjo A.Lukavičius.
Jo manymu, tokios konkurso sąlygos, sudarančios sąlygas laimėti tik kai kurioms bendrovėms, parengtos sąmoningai arba dėl neišmanymo. A.Lukavičius priminė, kad Kontrolės komitete svarstant keturių Savivaldybės įstaigų finansinio patikrinimo rezultatus pastebėta: visur užsikrėsta ta pačia liga — pažeidinėjamas Viešųjų pirkimų įstatymas.
„Dėl neprofesionaliai ar neskaidriai rengiamų viešųjų pirkimų konkursų stringa investiciniai projektai. O be to, kas ne mažiau svarbu, žlugdomas pasitikėjimas Savivaldybe ir jos autoritetas“,— apgailestavo A.Lukavičius.
Pernai Laisvosios rinkos institutas pabrėžė, kad Telšių rajono savivaldybė nevengia ydingos praktikos didelės vertės viešųjų pirkimų konkursus organizuoti supaprastinto atviro pirkimo būdu: pasikviečiant kelias bendroves. „Kas žino, gal kviečiami konkursuose dalyvauti tik tie, tarp kurių ir Savivaldybės vadovų esama abejonių keliančių interesų. Tačiau tokie konkursai nepadeda sutaupyti rajono ir valstybės pinigų, už tas pačias sumas atlikti daugiau darbų. Man regis, Savivaldybės administracijos rengiamais viešųjų pirkimų konkursais verta nuolat ir įdėmiai domėtis, ką ir ketinu daryti“,— patikino A.Lukavičius.
Dabartiniai rajono vadovai, per rinkimus įgudę melu teisintis, ir šįsyk gali griebtis išbandyto metodo. Visų pirmiausia aiškintų, kad konkurso sąlygomis norėta užsitikrinti tik finansiškai pajėgius dalyvius ir laimėtojus, kad apskundimas teismui sukliudė laiku panaudoti investicijas, kurios gali pražūti. „Tokie argumentai nesolidūs, — įsitikinęs A.Lukavičius. — Tegu parengia įstatymams neprieštaraujančias konkursų sąlygas ir nereikės verkšlenti. Norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną aplinkybę. Konkurso sąlygos buvo „neįkandamos“ rajono statybų bendrovėms. Tai rodo, kad dabartinei rajono valdžiai rūpi ne vietos verslo plėtra, o kažkokie kiti interesai“.

Melavo net teismui
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Anglickas, atsakingas už viešuosius pirkimus, nemano, kad konkurse dėl Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos rekonstrukcijos buvo pažeisti įstatymai, nors Šiaulių apygardos teismo sprendimas rodo ką kita. Pasak K.Anglicko, viešųjų pirkimų konkursų rezultatai dažnai apskundžiami.
Direktoriaus pavaduotojo teigimu, konkurso dėl „Ateities“ pagrindinės mokyklos dalyviai pateikė didesnę pasiūlymo kainą nei pageidavo Savivaldybė. Taip nutiko ir dėl Kultūros centro bei Karolinos Praniauskaitės bibliotekos rekonstrukcijos. Abu objektai finansuojami iš Valstybės investicijų programos. O tiek, kiek pageidauja konkursų laimėtojai, pinigų nėra paskirta. K.Anglickas sakė, kad bus deramasi su konkursų laimėtojais dėl mažesnių kainų. Deja, rajono vadovų argumentais tikėti, kiek žinome iš praeities, ne visada galima. Ir „Kalvotajai Žemaitijai“, ir gyventojams rajono vadovai melavo ne kartą. Pasirodo, nevengiama meluoti net teismui. Nepatikėsite, tačiau Savivaldybės administracija klaidino teismą. Apie tai galima spręsti iš Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo. Mat Savivaldybės administracija teismui aiškino esą Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos rekonstrukcija bus iš dalies finansuojama Europos Sąjungos. Tačiau teismui pateiktame skelbime apie viešojo pirkimo konkursą aiškiai nurodyta, kad konkursas nėra susijęs su projektu arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.
Paklaustas, kaip Savivaldybės administracija reaguos į Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą, K.Anglickas atsakė, jog skųsti aukštesnės intancijos teismui nevertėtų, kadangi būtų sugaištas laikas. Geriausia pataisyti konkurso sąlygas ir konkursą skelbti iš naujo.
Antrą kadenciją iš eilės dirbantys Savivaldybės vadovai neįstengia išvengti skandalų ir įtarimų keliančios veiklos. Savivaldybėje rengiami viešųjų pirkimų konkursai kelia daug abejonių.