Nėra ženklo, nėra ir vargo policijai bei seniūnui

Prieš keliolika metų Rainių Mastupio gatvė išasfaltuota pačių gyventojų pastangomis ir lėšomis. Žmonės paprašė, kad gatvės pradžioje būtų pastatyti sunkiasvorio transporto bei važiavimo greitį ribojantys ženklai. Ir štai neva prisidengiant eismo saugumo gerinimu, sunkiasvorio transporto eismą ribojantis ženklas buvo nuimtas.

Alvydas Ivoncius

Seniūnas kaltę verčia policijai
Viešvėnų seniūnas Petras Varnelis aiškino, kad kelio ženklą 314 nuimti jį įpareigojo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyrius. P.Varnelis vos ne mušėsi į krūtinę, aiškindamas, kad kitaip pasielgti negalėjo. Nejaugi?
Vienintelis dokumentas, kurio pagrindu pašalintas kelio ženklas, yra Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2015 metų gegužės 12 dienos „Kelių apžiūros aktas“. Tai tiesiog sąrašas darbų, kuriuos reikėtų atlikti.
Pageidautinus Viešvėnų seniūnijoje atlikti darbus nustatė komisija, turėjusi vos du narius: Kelių policijos skyriaus vyr. specialistą Paulių Zarambą ir Viešvėnų seniūną Petrą Varnelį. Taigi seniūnas, nors ir kaip išsisukinėtų, yra pats atsakingas už sprendimą Rainių Mastupio gatvėje pašalinti transporto priemonių masę ribojantį ženklą (314 ženklu gatvėje buvo ribojamas transporto priemonių, kurių masė su kroviniu ar be jo aštuonios tonos, eismas).

Kliša „saugaus eismo“ gerinimo logika
Keisčiausia tai, kad šis ženklas pašalintas štai tokiu pretekstu: „Siekdama užtikrinti saugų eismą, komisija siūlo atlikti šiuos darbus…“ Įdomu, kaip sunkiasvorio transporto eismą draudžiantis ženklas siauroje gatvėje „užtikrins saugų eismą“? O gatvė pernelyg siaura, kad būtų galima, ypač žiemą, prasilenkti dviem didesnėms transporto priemonėms.
Norėdami detaliau išsiaiškinti situaciją, Telšių apskrities vyriausiam policijos komisariatui pateikėme štai tokį tekstą su klausimais: „Telšių apskrities VPK Kelių policijos skyriaus vyr. specialistas Paulius Zaramba kartu su Viešvėnų seniūnu Petru Varneliu nusprendė, kad reikia Rainiuose, Mastupio gatvėje, siekiant užtikrinti saugų eismą, nuimti kelio ženklus 314.
Norėčiau, kad pareigūnas P.Zaramba „Kalvotajai Žemaitijai“ paaiškintų, kaip minėto kelio ženklo nuėmimas užtikrins saugų eismą šioje gatvėje, kieno iniciatyva (P.Zarambos ar P.Varnelio) pasiūlyta nuimti kelio ženklą; ar 2014-05-12 Kelių apžiūros aktas Nr. 85-IL-4293 Viešvėnų seniūnui yra privalomojo pobūdžio (P.Varnelis mums aiškina, kad šis Kelių apžiūros aktas jam yra policijos privalomas nurodymas)“.
Ir štai ką atsakė Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas: „Informuojame, kad Rainiuose, Mastupio g., kelio ženklas buvo nuimtas ne todėl, kad taip nusprendė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus veiklos organizavimo ir prevencijos grupės vyresnysis specialistas P.Zaramba ar Viešvėnų seniūnas P.Varnelis, o todėl, kad minėtas kelio ženklas buvo įrengtas nesuderinus su Kelių policija, kaip to reikalauja Lietuvos kelių įstatymo 13 str. 1 d. Už techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimą nesuderinus su policija, numatyta atsakomybė pagal LR ATPK 1451 str. 2 d.“.
Panašu, Telšių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kaip ir Telšių rajono savivaldybę, kankina teksto suvokimo problema. Policija nesivargino paaiškinti, kaip kelio ženklo pašalinimas pagerins gatvėje eismo saugumą, o juk tokiu oficialiu pretekstu buvo pasiūlyta tai padaryti. Nepaaiškinta, ar „Kelių priežiūros aktas“ Viešvėnų seniūnui buvo privalomojo vykdyti pobūdžio dokumentas. Šiaip jau — tai tik aktas, kuriame išvardinti pasiūlymai.
Kelio ženklo gatvės gyventojai patys nepasistatė. Jis stovėjo keliolika metų, kol kažkam dėl kažkokių interesų užkliuvo. Nors rajone veikia Saugaus eismo komisija, kelio ženklo pašalinimas su ja nebuvo suderintas. Kelio ženklų, policininkai tai gerai žino, nei turguje, nei parduotuvėse nenusipirksi.

Kyšanti yla: dvigubi standartai
Jei nutarta pašalinti kelio ženklą 314, kaip nesuderintą su policija, tai kodėl P.Zarambai ir P.Varneliui neužkliuvo transporto priemonių greitį ribojantis ženklas? Juk jis buvo pastatytas tuo pat metu, kaip ir ženklas 314. Jo P.Varnelis nenuėmė. Panašu, kad čia svarbiausia ne suderinimas ar nesuderinimas su policija, o kitoks interesas. Mat gatve zuja sunkvežimiai, vežantys žvyrą bei juodžemį. P.Varnelis „Kalvotajai Žemaitijai“ gynėsi nežinantis, iš kur juodžemis ir žvyras vežami. Įdomiai šią sitauciją aiškina policija: „Dėl greitį ribojančio kelio ženklo nuėmimo taip pat bus sprendžiamas klausimas, jeigu minėto kelio ženklo įrengimas nebus suderintas įstatymų nustatyta tvarka“. Mūsų klausimas štai toks: o kodėl skubėta nuimti kelio ženklą 314 ir nelaukta suderinimo įstatymų numatyta tvarka?
Įdomu tai, kad policija su P.Varneliu sukruto tuomet, kai gavo pluoštą vieno Rainių gyventojo pranešimų kartu su sunkvežimių, riedančių gatve, nuotraukomis bei vaizdo stebėjimo kamerų medžiaga. Kam vaikytis pažeidėjus, jei galima išvengti vargo: ėmė ir pašalino kelio ženklą. Policija ginasi, kad tai nebuvo svariausia priežastis. Policijos atsakyme mums teigiama: „Minėtą kelio ženklą Nr. 314 nuimti buvo įrašyta ne tik į kelių apžiūros aktą Nr. 85-IL-4293, kai kelių apžiūra buvo atliekama 2015-05-12, bet ir į kelių apžiūros aktus Nr. 86-IL- 1766 ir Nr. 86-8-IL-13, kai kelių apžiūros buvo atliekamos 2014-05-15 ir 2014-10-23“.
Tačiau apžiūros aktai yra situaciją fiksuojantis dokumentas, neturintis įsakmiai privalomojo pobūdžio. Reikalingi kitokie sprendimai. Kaip minėta, Telšių rajono savivaldybės tarybos sudarytoje Saugaus eismo komisijoje ši problema nė nebuvo svarstoma.
Antra vertus, o kodėl P.Varnelis (būtent jis, o ne policija) labiausiai norėjo, kad ženklo neliktų? Pagaliau, ar galime tikėti, kad šio ženklo pastatymas nebuvo suderintas su policija? Gal tiesiog ne itin stropiai ieškota suderinimo dokumentų? Ir ar dabar būtų įstengiama aptikti visų rajone esančių kelio ženklų suderinimo dokumentus?

Kam atstovauja P.Varnelis?
P.Varnelis piktinosi esą negalima uždrausti eismo gatve. Priminėme, kad kelio ženklas 314 draudė ne apskritai viso transporto, o jų priemonių, kurių masė su kroviniu ar be jo buvo daugiau kaip aštuonios tonos, eismą. P.Varnelis tikino esą juk ir sunkesnėms mašinoms reikia gatvėmis važiuoti, negi visur uždrausi? Tačiau P.Varnelis pamiršo, kad šią gatvę savo lėšomis išsiasfaltavo gyventojai, kad jie patys dangą prižiūri, valo. Be to, ar gatvės danga pritaikyta sunkesnio transporto eismui? Ar pabandė P.Zaramba su P.Varneliu rasti atsakymą į šį klausimą? Pagaliau P.Varnelis, kaip seniūnas, užuot pats siūlęs nuimti kelio ženklą, galėjo kreiptis į Saugaus eismo komisiją, kad būtų sutvarkyti reikiami dokumentai.
Panašu, seniūnui svarbiau, kad šia gatve būtų vežamas parduoti žvyras ir juodžemis nei gyventojų saugumas. Beje, žvyrui ir juodžemiui vežti yra kitas kelias — žvyrkelis, tačiau važiuoti asfaltuota danga juk patogiau.

Nuotraukoje: Rainių Mastupio gatvė išasfaltuota pačių gyventojų lėšomis. Daugybę  metų gatvės prieigose sunkiasvorių transporto priemonių eismą draudė  kelio ženklas. Jį nutarta pašalinta dėl tariamo „eismo saugumo“.