Šiuolaikinės Telšių pasakos

Valdoviukų vieši  pirkiniai

Aiman, broliukai ir sesikės, bene žinot ką apie viešuosius pirkimus? Iš kur jums žinot: bene viešai ką perkat? Išleidžiat pinigėlius paslapčia, kad DVI (Duoklių valstybei inspekcija) neužuostų.
Ale Telšių kunigaikštijos savivaldovybė yra valdiška kontora. Lietuvos karalystės dekretai net ir adatą ar pasagą rūsčiai liepia pirkt viešai. Paaiškinsim, ką tai reiškia. Valdoviukai turi visiems paskelbt: prireikė adatos. Pirkliai siūlo. Pigiausios, žinoma, kinų adatos be skylučių. Tad tokią ir reikia pirkt. O savivaldovybei ne tik adatų, vinių sulūžusioms kėdėms, tualetinio popieriaus, bet ir didesnių bei brangesnių daiktų reikia.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 50 (9764)