Pagerbtos Regioninės Telšių ligoninės slaugytojos

Tarptautinės slaugytojo dienos proga Šiauliuose įvykusiame minėjime pagerbtos nusipelniusios Regioninės Telšių ligoninės slaugytojos, o Regioninės Telšių ligoninės direktorė Alma Vitkienė slaugytojas pasveikino su didžiuliu tortu ir dovana — žolininko, vaistininko prof. Virgilijaus Skirkevičiaus paskaita apie harmoningą gyvenimą su gamta, savimi ir kaip pabėgti nuo problemų.

Giedra Akavickienė

Menki atlyginimai — skaudi tema
„Pirmiausia noriu Jums padėkoti už profesinę kompetenciją, nes dauguma salėje susirinkusių slaugytojų jau ne vieną dešimtmetį dirba šioje įstaigoje. Katalikiškas pasaulis šiemet švenčia Gailestingumo metus, tad taip pat norėčiau padėkoti už gailestingumą, nes be to Jūsų profesijos žmonėms dirbti būtų neįmanoma. Sergantį žmogų Jūsų atjauta, užuojauta, geras žodis, prisilietimas, šypsena kartais gydo geriau nei skalpelis“,— profesinės šventės išvakarėse sakė Regioninės Telšių ligoninės direktorė A.Vitkienė.
A.Vitkienė palinkėjo, kad slaugytojos darbas būtų vertinamas taip, kaip ir priklauso.
Slaugytojų atlyginimas pastaruoju metu itin skaudi tema. „VšĮ Regioninės Telšių ligoninės slaugytojų bei kitų sveikatos priežiūros įstaigų slaugytojų atlyginimas vos keliais eurais skiriasi nuo minimalaus darbo užmokesčio. Nuo liepos mėnesio padidinus minimalų darbo užmokestį, slaugytojų atlyginimai susilygins su nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimais. Ar tam, kad valdžia išgirstų slaugytojų balsą, turi vykti mitingai, streikai?“— teigė Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Telšių skyriaus aktyvo narė Vida Jankauskienė.
Dėl oraus atlyginimo kovojančios slaugytojos raštus su prašymais pakelti atlyginimus įteikė Regioninės Telšių ligoninės direktorei ir Telšių rajono savivaldybės merui. Pasak slaugytojų, iš direktorės gautas atsakymas, kad ligoninės biudžete nėra lėšų.
Slaugytojos prasitarė, kad nesulaukus teigiamų pokyčių, bus svarstoma apie streiką.
Nepaisant menko atlyginimo, susitikime slaugytojos tryško optimizmu. Pasak jų, sunkų darbą atperka paciento ir jo artimųjų šypsenos, padėkos.
Slaugytojų amžiaus vidurkis šalyje siekia 47 metus. Mokslus baigę jauni žmonės, atėję į ligoninę, ilgai neužsibūna. „Už tokį mažą atlyginimą ligonių nekilnosiu“,— vos po dviejų darbo savaičių atšauna jaunos slaugytojos ir išvyksta dirbti į užsienį.
„Gydytojai dirba mūsų rankomis, negalime klysti, bet smagu matyti, kad žmogui gerėja, išgirsti padėkos žodžius. Per daugelį metų esame pasišventusios savo darbui ir kitur savęs neįsivaizduojame“,— kalbėjo Telšių slaugytojos.

Apdovanotos keturios slaugytojos
Tarptautinės slaugytojo dienos proga Šiauliuose surengtas šventinis minėjimas „Slaugytojai — pokyčių iniciatoriai. Sveikatos priežiūros sistemų stiprinimas“, kurio metu apdovanotos nusipelniusios slaugytojos.  
Tarp apdovanotųjų pateko ir keturios Regioninės Telšių ligoninės slaugytojos: operacinės slaugytoja Danutė Raštikienė, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus slaugytoja Dana Mockevičienė, Neurologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja Daiva Paškauskienė, Psichiatrijos skyriaus slaugytoja Rima Trusovienė.

Svarbus ne tik paruošimas, bet ir motyvacija
Šio minėjimo tema atspindi Tarptautinės slaugytojų tarybos siekį veikti ir stiprinti bei tobulinti sveikatos sistemas visame pasaulyje. Juk gyventojų sveikatai užtikrinti reikalingas pakankamas skaičius gerai paruoštų ir motyvuotų sveikatos apsaugos darbuotojų.
Kaip gausiausia sveikatos priežiūros darbuotojų grupė, kurie yra arčiausiai pacientų, o dažnai ir vienintelė sveikatos darbuotojų grupė populiacijoje, slaugytojams tenka didelė atsakomybė gerinti gyventojų sveikatą. Todėl siekiama parodyti Vyriausybei, kad slaugytojos yra gyvybiškai svarbūs sveikatos resursai, kurie gali padėti užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugas visiems gyventojams. Labai svarbu, kad slaugytojų balsas būtų girdimas, slaugytojų darbai vertinami ne tik žodžiais.
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Telšių skyriaus aktyvo narė V.Jankauskienė, profesinės šventės proga sveikindama slaugytojas, pasirinkusias garbingą, bet nelengvą darbą, linkėjo nepritrūkti energijos, stiprybės, dalijant šypseną, meilę, gerumą visiems, kuriems labai reikia pagalbos.
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Telšių skyriaus aktyvo narė V.Jankauskienė pasidžiaugė, kad skyriaus veikloje dalyvaujančios slaugytojos vyks į ekskursiją po Pakruojo dvarą.

Profesinei organizacijai priklauso 132 Telšių slaugytojos
Lietuvoje 1992 metais įkurta slaugytojų profesinė organizacija — Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO), kuri kovoja už slaugytojų teises, geresnes darbo sąlygas, rūpinasi slaugytojų profesiniais reikalais, aktyviai remia slaugos mokslo plėtrą ir politiniu lygiu atstovauja slaugytojų profesijai.
LSSO turi ilgametę patirtį bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija ir kitomis valstybės institucijomis. LSSO atstovai dalyvauja Nacionalinės sveikatos tarybos, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pasitarimuose, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose ir kt. Taip pat LSSO yra tarptautinių slaugytojų organizacijų — Tarptautinės slaugytojų tarybos bei Europos slaugytojų asociacijų federacijos visateisė narė.
Kaip pažymėjo V.Jankauskienė, kuo daugiau Lietuvos slaugytojų vienys LSSO, tuo didesnės galimybės atsivers slaugytojams derėtis su darbdaviais, teikti pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai bei kitoms valstybės institucijoms, daryti įtaką sveikatos politikai bei slaugos praktikos pokyčiams.
Didžioji dalis Regioninės Telšių ligoninės slaugytojų (132 iš 200) priklauso slaugytojų profesinei sąjungai LSSO. Šios organizacijos Telšių skyrius, kuriam priklauso Plungės, Mažeikių ir Telšių slaugytojai, šiemet švęs 19-likos metų sukaktį.

Nuotraukoje: Didžioji dalis Regioninės Telšių ligoninės slaugytojų priklauso slaugytojų profesinei sąjungai.