Šiuolaikinės Telšių pasakos

Kaip Pijokas Agapas vyne  maudėsi

Buvo metai, kai Telšių kunigaikštystė baisiai kultūringa dėjosi. Ir koncertai, ir teatrai, ir aukcionai, ir kitokie medalionai. Baisiai džiaugėsi žmoneliai savo kraštu, o kad gyrėsi, kad gyrėsi, bet užvis labiausiai pūtėsi valdoviukai ir seimelinukai. Tai jie tą padarę, tai aną… Garsiausiai Telšių valdoviukai skalambijo visiems, kad didžiuojasi Telšių žmoneliams per kunigaikštystės šventes uždraudę gerti. Atseit labai pasiteisinęs reikalas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 95 (9908)