Valdantieji stumia dar vieną įtartiną iniciatyvą

Dar lapkričio mėnesį Telšių rajono savivaldybės tarybos komitetams buvo pateiktas pasiūlymas pirkti butus neįrengtame daugiabučiame name Ryškėnuose. Butus Savivaldybei pageidavo parduoti Savivaldybės tarybos narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas Danielius Rupšys. Tąkart ši iniciatyva komitetuose nesulaukė plataus pritarimo.

Alvydas Ivoncius

Nori 95 tūkst. eurų
Praėjusį ketvirtadienį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje balsų dauguma nutarta pirkti D.Rupšiui priklausančius butus Žarėnų g.16, Ryškėnuose. Čia yra trijų aukštų gyvenamasis namas, statytas 1994 metais. Statyba nebaigta: suręstos sienos, uždengtas stogas. Vidaus patalpos neįrengtos, o langų rėmai jau apipuvę.
D.Rupšys pasiūlė pirkti dvylika butų, o penki ir taip priklauso Savivaldybei. Dar vienas priklauso Plungėje įsikūrusiai teisinei įmonei. D.Rupšys paprašė 95 tūkstančius eurų už 12 butų. Savivaldybė nusprendė numatyti 100 tūkst. eurų visiems butams pirkti. Kaip minėta, vienas priklauso Plungės teisinei įmonei, taigi, be savo penkių butų, tame name Savivaldybė turėtų dar trylika. Iš viso — 18 butų. Siūloma pirkti įvairaus dydžio butus: nuo 47 iki 76 kvadratinių metrų.

Ragino pirkti nežinia ką
Ši iniciatyva atsirado šį rudenį. Kaip minėta, Savivaldybės tarybos komitetuose iniciatyva lapkričio mėnesį nesulaukė plataus pritarimo. Nedviprasmiškai abejones išreiškė Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius. Jis nuvažiavo apžiūrėti namą ir susidarė prastą įspūdį: langai supuvę, stogas kiauras, sienos vietomis įskilusios.
Komitetams buvo pateiktas vien D.Rupšio pasiūlymas. Tačiau nebuvo turto bei pastato būklės įvertinimo, preliminarios statybos baigimo sąmatos. Kaip Tarybos nariams nuspręsti, ar verta tuos butus pirkti?

Meras sėdo prie „buldozerio“ vairo?
Praėjusio ketvirtadienio Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje, iš anksto pateiktoje Tarybos nariams, žiniasklaidai ir kitiems suinteresuotiems asmenims, sprendimo projekto dėl butų pirkimo iš D.Rupšio nebuvo.
Tačiau  posėdžio dieną prieš 11 valandą išsiųsta papildyta medžiaga, kurioje jau įtrauktas sprendimo projektas dėl butų pirkimo, namo statybos baigimo sąmata ir minėtos Plungės teisininkų įmonės sutikimas parduoti vieną butą. Visgi Tarybos nariams nepateiktas turto ir pastato būklės įvertinimas.
Paklausėme mero Petro Kuizino, kodėl taip skubotai pateiktas sprendimas pirkti butus. Meras atsakė, kad darbotvarkę tvirtina Tarybos nariai. Priminėme merui: ne kas kitas, o jis nusprendžia, kokią reikia teikti darbotvarkę tvirtinti Tarybos nariams. Kodėl taip skubinai „buldozeriu stumiamas“ buvo šis reikalas, P.Kuizinas taip ir nepaaiškino.
Meras aiškino esą nupirkus butus, greičiau trumpės eilė socialiniam būstui gauti. Mat tame name bus galima įrengti 32 butus, didesnius suskaidžius į mažesnius.

Susitarimus D.Rupšys neigė
D.Rupšys yra partijos Tvarka ir teisingumas narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas. Žinant valdančiųjų įpročius, kirba abejonė, kad tarp jų ir D.Rupšio galėjo būti kažkokie susitarimai. D.Rupšys tai kategoriškai paneigė. Paklausėme, ar parduodamas butus politikas ir pats „neparsiduos“ valdantiesiems? D.Rupšys sakė, kad butų pardavimas jo, kaip Tarybos nario, veiklai įtakos neturės. O ar nebus žlugdomi tyrimai Antikorupcijos komisijoje, kuriai D.Rupšys vadovauja? D.Rupšys patikino esą nieko panašaus neįvyks.
„Kalvotoji Žemaitija“ išsiaiškino, kad namą pirkti ketinama už lėšas, anksčiau numatytas kitokiems socialiniams projektams. O statyba baigiama už Europos Sąjungos skirtas socialiniam būstui įsigyti lėšas. Kaip Savivaldybė bandė pirkti pagal šį projektą butus, rašėme šeštadienio numeryje.
Meras gynėsi: paskelbus butų pirkimo konkursą, sulaukta tik dviejų pasiūlymų. Merui priminėme: Savivaldybės administracijos skelbime buvo išvardintos gatvės, todėl stipriai susiaurinta pasiūla. P.Kuizinas nustebo — to nežinojęs. Primename, kad meras turi dvi patarėjas, gaunančias ne tik solidžias algas, bet ir 30 procentų priedus už neva įprastinę veiklą viršijančius darbo krūvius.
Meras neorganizavo Tarybos narių išvykos į Ryškėnus apžiūrėti namo. Tarybos nariai to nė nereikalavo. Savo iniciatyva buvo nuvykę A.Bacevičius ir darbietis Rimantas Adomaitis.
Vargiai nors vienas Tarybos narys pirktų namą ar butą jo nė neapžiūrėjęs. Įdomu, kuo remdamiesi Tarybos nariai nutarė balsuoti už pirkimą, jei nebuvo pateikta ekspertų išvada apie pastatą? Kokios būklės stogo konstrukcijos, sienos, perdenginiai, laiptai, ar lietus nepaplovė pamatų?
Nors P.Kuizinas teigia esą galima įrengti 32 butus, kur ekspertų išvados, kad tai galima padaryti?
Neįtikinamas kai kurių valdančiųjų vertinimas esą Telšiuose nėra butų pasiūlos, mat paskelbus konkursą butams pirkti tebuvo gauti du pasiūlymai. Jau minėjome, kodėl taip nutiko. O D.Rupšio pasiūlymas gautas dar tada, kai net konkursas butams pirkti nebuvo paskelbtas ir rajono valdžia nė nežinojo, kokia gali būti pasiūla. Taigi šis baltomis virvėmis siūtas valdžios argumentas subliūkšta.

Ne visiems patiko skubotumas
Tarybos posėdyje butų pirkimui griežtai priešinosi A.Bacevičius. „Esu tikras, kad kažkas turi ekonominių interesų“, — pareiškė A.Bacevičius.
Socialdemokratas Sigitas Motuzas irgi kategoriškai nepritarė šiai iniciatyvai. Pasak jo, Savivaldybė ir taip turi savų nesutvarkytų pastatų, tai kam pirkti svetimus?
Liberalsąjūdininkė Jolanta Rupeikienė, omenyje turėdama D.Rupšį, stebėjosi: „Antikorupcijos komisijos pirmininkas, opozicinės frakcijos narys…“ J.Rupeikienė priminė, kad toje komisijoje neseniai kalbėta, jog reikia išgyvendinti praktiką, kai sprendimai pateikiami prieš pat posėdį. J.Rupeikienė mano, kad ši iniciatyva turėtų būti nagrinėjama Antikorupcijos komisijoje. Pridursime: būtų labai įdomu — komisijoje turėtų teisintis jos… pirmininkas.
Darbietis Rimantas Adomaitis posėdyje ir mums paprašius papasakojo štai ką. Prie namo buvo nuvykęs su pažįstamu turto vertintoju. Šis pareiškęs: „Tematau plytų ir sklypo vertę“. Todėl posėdyje R.Adomaitis klausė, už kokią sumą bus perkama: ar tą, kurią nustatys turto vertintojas, ar tą, kurios nori pardavėjas?“ R.Adomaičio manymu, D.Rupšio prašoma kaina pernelyg didelė.
Socialdemokratas Adomas Domarkas agitavo pirkti butus. Pasak A.Domarko, jam nesvarbu, D.Rupšys ar kas kitas parduoda. Liberalsąjūdininkas Artūras Domarkas pareiškė nepritarsiantis todėl, kad vėlai buvo pateiktas sprendimo projektas. Konservatorius Juozas Butkevičius pareiškė norintis apžiūrėti namą, o sprendimui priimti reikia daugiau laiko. Atidėti šį klausimą ragino ir tvarkiečių frakcijos seniūnas Almantas Lukavičius.
Nors ir būta daug abejonių, vis dėlto pakako balsuojančių už butų pirkimą. Savivaldybės administracijos parengtoje namo statybos baigimo sąmatoje rašoma, kad vietoje 18 įrengtų butų atsirastų 24, o dar aštuonis įmanoma įrengti mansardoje, ją paaukštinus.

Kas naudingiau?
Tačiau iš tikrųjų tas namas kainuos brangiau nei pagal Savivaldybės administracijos parengtą sąmatą. Mat dar beveik 34 tūkst. eurų teks atseikėti už aplinkos sutvarkymą. Taigi iš viso valdiškais paskaičiavimais vien statybos baigimas kainuos 667 tūkst. 323 eurų. Pridėkime D.Rupšio prašomus 95 tūkst. eurų ir gauname jau 762 tūkst. 323 eurus. O dar 8650 eurų nori Plungės teisininkų įmonė, tai iš viso — 770 tūkst. 973 eurai. Savivaldybės administracijos valdininkų paskaičiavimu, vieno kvadratinio metro kaina būtų 413 eurų.
Primename, kad Savivaldybė pagal Europos Sąjungos remiamą projektą numatė pirkti 59 butus už 864 tūkst. 664 eurus, o vieno kvadratinio metro kaina — 305 eurai. Akivaizdu, kad pirkdama daugiabučiuose už tą pačią sumą Savivaldybė galėtų įsigyti daugiau butų. Žinoma, jei nesukils kainos. Bet prisiminkime, ką „Kalvotajai Žemaitijai“ aiškino Savivaldybės administracija: esą pagal šį projektą perkant butus vertintų turto ekspertai, taigi nebūtinai būtų sutinkama mokėti tiek, kiek nori savininkai.

Už butų pirkimą balsavo:
Darbiečiai Rimantas Adomaitis, Stanislovas Čekanauskas, Petras Kuizinas, Zenonas Mockus;
Socialdemokratai Stefa Naujokienė, Kajatonas Šliogeris, Adomas Domarkas, Kęstutis Gusarovas, Remigijus Juška, Sigitas Mikalauskas;
Pagal Valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą išrinkti Vytautas Rakickas, Algirdas Tarvainis;
Konservatorius Mantas Serva.
Prieš butų pirkimą balsavo:
Nepartinis Algirdas Bacevičius;
Socialdemokratas Sigitas Motuzas;
Liberalsąjūdininkė Jolanta Rupeikienė.
Dėl butų pirkimo susilaikė
Socialdemokratė Vilija Bačionienė;
Konservatorius Juozas Butkevičius;
Liberalsąjūdininkas Artūras Domarkas;
Tvarkiečių frakcijos nariai Almantas Lukavičius, Valdemaras Ramšas, Irena Skernevičiūtė.

Nuotraukoje: Savivaldybės taryba balsų dauguma nusprendė pirkti butus šiame name.