Paskelbė ekstremalią situaciją

Savivaldybė sudarė ekstremalių situacijų komisiją dėl situacijos žemės ūkyje. Pirmajame komisijos posėdyje nuomonės gerokai skyrėsi: neva žalos pridariusios liūtys neatitinka Vyriausybės patvirtintame nutarime aprašytų ekstremalių situacijų skelbimo atvejų. Vis dėlto trečiadienį įvykusiame komisijos posėdyje nutarta rajone paskelbti ekstremalią situaciją.

Alvydas Ivoncius

Praradimai tūkstančiuose hektarų
Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas sakė suprantantis ūkininkų padėtį ir susidariusią situaciją dėl itin prastų orų, tačiau Vyriausybės nutarime dėl ekstremalių situacijų paskelbimo nėra aiškiai apibrėžta, ar padėtis žemės ūkyje gali būti ekstremali. Tačiau S.Urbonas, paaiškinęs teisinius niuansus, neprieštaravo dėl ekstremalios situacijos paskelbimo.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 77 (9989)