Teka saulė žemaičių kunigaikščio Vykinto ąžuolyne

Vembūtų kaime, Varnių seniūnijoje, Telšių rajone, netoli Vembūtų piliakalnio, įvyko talka žemaičių kunigaikščio Vykinto ąžuolynui sodinti.

Renata Jančiauskienė
Varnių regioninio parko direkcijos vyr. specialistė (reindžerė)

Idėja kurti ąžuolyną šioje žemaičiams svarbioje vietoje gimė dar 2004 metais. Jau tada buvo pasodinta keliolika ąžuoliukų. Buvo manyta, kad čia su laiku gali atsirasti Žemaičių tautos ąžuolynas. Šiai idėjai nebuvo lemta išsipildyti. Tad, kai 2015 m. į Varnių regioninio parko direktorę kreipėsi kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga pasiteiraudamas, kur būtų galima kurti kooperacijos parką, direktorė Irena Zimblienė pasiūlė šią vietą.
Iš pradžių kredito unija „Germanto lobis“ su žemės ūkio kooperatyvu „Rešketėnai“, žemės ūkio kooperatine bendrove „Pieno gėlė“ bei kooperatyvu „Eko Žemaitija“ išsikėlė iššūkį pasodinti Žemaitijoje kooperacijos parką, kuris skatintų kooperacijos judėjimą. Ilgainiui įvertinus vietos, kurioje kuriamas ąžuolynas, svarbą, nutarta jį pavadinti „Žemaičių kunigaikščio Vykinto ąžuolynu“.
Vembūtų piliakalnio ir papilio teritoriją supa begalės istorijų apie buvusį žemaičių kunigaikštį Vykintą. Manoma, kad piliakalnyje stovėjo žemaičių kunigaikščio Vykinto pilis, kurią XIII a. Ipatijaus metraštis įvardija kaip Tviremet. 1251 m., kai vyko kova tarp Mindaugo ir sukilusių prieš jį vasalų, šiame „Vykinto mieste“ stovėjo ne tik žemaičių, bet taip pat polovcų ir rusų kunigaikščio Danilo pulkai. Nors piliakalnis savo dydžiu palyginti nedidelis, tačiau, žvalgant teritoriją aplinkui jį, net 50 hektarų plote pastebėta pakankamai gerai išlikusių buvusių įtvirtinimų ar kitos paskirties objektų liekanų. Visoje teritorijoje aptinkamos gausios skaldytų akmenų eilės, kurios aiškiai pažymi buvusių užtvarų vietas. Daugelis akmenų skaldyti, matomos ir kitokio apdirbimo žymės. Piliakalnį iš vakarų pusės supa upelis, dabar vadinamas Geruliuku, manoma, kad jis — tai buvęs piliavietės gynybinis griovys, iškastas rankiniu būdu. Taip pat yra žymių, kad pilies teritorijoje galėjo būti kapai, net astronominių stebėjimų vieta.
Kooperacijos idėja sujungė daugelį žemaičių — prie šio projekto įgyvendinimo prisidėjo Žemaičių kultūros draugijos prezidentas Stasys Kasparavičius, kad medžiai tarpusavyje derėtų ir augtų — įsijungė VĮ Telšių miškų urėdijos urėdas Brovislovas Banys su Varnių girininkijos darbuotojais, kad vaizdas taptų vizualiai patrauklus, projektą paruošė architektas Jurgis Bomblauskas. Būtent jo sumanymu parkas įgavo dvylikos spindulių žemaitiškos saulės pavidalą, matomą iš paukščio skrydžio.
Jau antri metai iš eilės kiekvienas kooperatyvas sodina po vieną Vykinto ąžuolyno saulės spindulį, atsodina ankstesniais metais neprigijusius medelius. Šįmet kooperatyvo nariai skubėjo prie anais metais susodintų ąžuolų. Tikrino, ar prigijo, ir džiaugėsi, nes dauguma ąžuolų buvo įleidę šaknis ir sulapoję. Spalio 19-ąją buvo numatyta pasodinti dar po vieną spindulį. Tą dieną, po itin lietingo periodo, kaip užsakyta švietė saulė, giedrame danguje klykavo pulkais į pietus išskrendantys paukščiai. Susikooperavę žemaičiai pakilia nuotaika kibo į darbo įrankius, kasė duobes, nešė į jas juodžemio, sodino ąžuoliukus, juos laistė. Kartkartėmis buvo girdėti tai viename spindulio gale, tai kitame — „Dirbam, kol padirbsim“. Tą dieną žemaičių kunigaikščio Vykinto ąžuolyne buvo pasodinti 8 žemaitiškos saulės spinduliai iš ąžuolų. Kiekviename jų po 12 ąžuolų, dar 12 ąžuolų sudaro saulės centro apskritimą. Spinduliai simbolizuos metų mėnesius. Likę 4 ąžuolų spinduliai bus sodinami 2018 m. balandį. Tuomet planuojama pastatyti koplytstulpį su užrašu „Žemaičių kunigaikščio Vykinto ąžuolynas“. O prie kiekvieno spindulio akmenyse bus išgraviruoti mėnesių pavadinimai.
Talkininkai suneštiniame patalkyje dalinosi maistu, idėjomis ir planais, džiaugėsi, kad LR Seimas 2019 metus paskelbė Žemaitijos metais. Visi suprato, kad savanoriški darbai, tvarkant kunigaikščio Vykinto miestą, sodinant ąžuolyną, įgauna dar didesnę prasmę. Kol žemaičių kunigaikščio Vykinto ąžuolynas leis šaknis, keros ir lapos, parko teritorijos bei ąžuolų priežiūra pasirūpins Varnių seniūnas Rolandas Bružas.