Tarybos dauguma: vairuoti neblaiviam — nebaisi nuodėmė

Taryboje buvo daug prasižengusio direktoriaus užtarėjų.

Praėjusį ketvirtadienį Savivaldybės taryba sprendė, ar dera atleisti iš darbo Žemaitės gimnazijos direktorių Žydrūną Želnį todėl, kad šis vairavo išgėręs. Nemažai daliai Tarybos narių susilaikius, keliems balsavus prieš, neužteko balsų tokiam sprendimui priimti. Taigi galima manyti, kad daugumai Tarybos narių vairavimas išgėrus ir dėl to kilęs vadovo etikos pažeidimas, gimnazijos autoriteto sumenkinimas nėra tos priežastys, dėl kurių būtų buvę verta Ž.Želnį atleisti iš darbo.

Alvydas Ivoncius

Sodyboje darbavosi pavaldiniai
Primename, kad praėjusių metų vasarą „Kalvotoji Žemaitija“ nustatė, jog Žemaitės gimnazijos direktoriui Ž.Želniui priklausančioje sodyboje žolę pjovė jo pavaldiniai kiemsargiai. Kartą buvo kviestas nuvykti meras Petras Kuizinas, tačiau tąsyk jis neturėjo laiko — laukė vizitas pas vyskupą.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 8 (10020)