Rajono biudžete diskriminuojamas kaimas

Savivaldybės taryba patvirtino šių metų biudžetą. Jis iš viso kartu su mokesčiais, pajamomis, dotacijomis iš valstybės biudžeto, praėjusių metų likučiais bei skolintomis lėšomis sudaro 38 mln. 633 tūkst. eurų ir yra 3 mln. 519 tūkst. eurų didesnis nei pernykštis. Tačiau ar tai labai guodžia?

Alvydas Ivoncius

Daugiau reikės biudžetininkų algoms
Šiais metais į rajono biudžetą įplauks didesnė procentinė gyventojų pajamų mokesčio dalis — 82,82 procento (pernai — 78,17 procento). Savivaldybės administracijos aiškinamajame rašte sakoma, kad biudžeto lėšos didėja dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos padidinimo iki 132,5 euro, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo, dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo iki 400 eurų ir dėl valstybės tarnautojams grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio. Vadinasi, nemaža dalis biudžeto padidėjimo skiriama „pravalgyti“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 18 (10030)