Vaikai garsino legendų ir padavimų kraštą

„Atžalyno“ progimnazijos 1b klasės moksleivių grupelė su mokytoja Nijole Šiurkuviene ir mama Jule Jankauskiene „Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio redaktoriaus kabinete.

„Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio redakcijoje lankėsi „Atžalyno“ progimnazijos 1b klasės moksleivių grupelė su mokytoja Nijole Šiurkuviene.
Pasak mokytojos, Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio taryba, sumaniusi kuo išradingiau sutikti atkurtos valstybės 100-metį, nutarė pirmų-ketvirtų klasių moksleivius įtraukti į projektą „100 legendų ir padavimų apie Lietuvą“. Vaikai legendas ir padavimus ne tik skaitė, bet ir jas iliustravo. Pradinukų raiškus žodis skambėjo pas penktų-aštuntų klasių moksleivius, taip pat grupelė progimnazijos pradinukų vyko į Senelių globos namus bei Telšių rajono savivaldybę, kur vaikų skaitomų padavimų ir legendų buvo įdėmiai klausomasi.
„Kalvotosios Žemaitijos“ redakcijoje pirmokėliai buvo maloniai sutikti. Vaikai sklandžiai ir raiškiai paskaitė legendų ir padavimų: Gytis Vilkas — apie „Milžiną ir pelę“, Martyna Jankauskaitė — apie tai, „Kaip atsirado Šatrija“, Gabrielė Skirmantaitė — apie „Panų kalną“. Jaunųjų skaitovų klausėsi ne tik Redakcijos darbuotojai, bet ir vaikus atlydėjusi Martynos mama Julė Jankauskienė.
Mokytoja N.Šiurkuvienė pastebėjo, kad „Atžalyno“ progimnazijoje visa savaitė — nuo vasario 26-osios iki kovo 2-osios — buvo paskelbta Lietuvių kalbos savaite „Gyva kalba — gyva ir tauta“. Ją mokytojai lituanistai rengė 5-8 klasių moksleiviams, tačiau šioje savaitėje buvo girdimas ir pradinukų žodis.
Laikraščio redaktorius Algirdas Dačkevičius malonaus Redakcijoje apsilankymo proga padovanojo vaikams savo sukurtą, o „Žemaitijos pieno“ išleistą „Poemą apie galiūną Džiugą“ lietuvių ir anglų kalbomis. O visi Redakcijos kabinetai pasipuošė vaikų padovanotais paukštukais, savo spalvomis primenančiais Lietuvos vėliavą. („KŽ“ inf.)