Šiuolaikinės Telšių pasakos

Kaip senatorius Elektrikas kempenkto pėdas mynė

Žiūrėjo žiūrėjo nuo kalno pro savo rūmą į Telšių duobėtas gatves senatorius Elektrikas, dūsavo. Vaje, vedė kniazius Agurkichas darbinių partiją šlovingais keliais, kolei ana reumatą įsitaisė, užduso, apžlibo ir sunkios ligos patalan krito. Prieš prarasdama amą, dar sumurmėjo: „Nuvedėt, seni pirdylos ir predatėliai, mane šunkeliais, susargdinot, smerčiu pritvojot“. Ir susimąstė Elektrikas: nu, metas ieškotis kelio arba politinėn prieglaudon, arba kiton partijon. Ale taką reikia susimint? Bene vienas pats suplūksi tą taką?

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 18 (10030)