Ubiškėje planuojama rengti vasaros stovyklas

Mokyklos trečiasis aukštas dabar tuščias. Jį norima pritaikyti stovykloms.

Ubiškėje dar kolūkio laikais buvo pradėta statyti sporto salė. Sustojus statyboms, jos atnaujintos bene po dešimtmečio ir ilgokai užtruko. Galiausiai naujo pastato, sujungto su mokykla, statyba buvo baigta. Praėjo beveik dešimt metų, sumažėjus vaikų, mokykla tapo vaikų darželiu-pradine mokykla.

Alvydas Ivoncius

Buvusios Ubiškės vidurinės mokyklos pastatas — trijų aukštų. Šalia jo, kaip minėta, pastatytas naujas, kuriame yra sporto ir aktų salės, įsikūrė biblioteka bei medicinos punktas.
Mokyklos pirmajame aukšte veikia lopšelis-darželis, antrajame — pradinė mokykla. Trečias aukštas likęs tuščias. Pasak mokyklos direktorės Ritos Buivydienės, šį tuščią aukštą būtų galima panaudoti įrengti miegamiesiems kambariams, dušams, tualetams. Tai padarius, mokykloje būtų galima rengti vaikų vasaros stovyklas. „Taip būtų panaudojamas visas pastatas. Šiuolaikiška sporto salė ne kartą naudota įvairiems renginiams, ne vien sportui. Šia sale domėjosi ir atstovai iš kitų rajonų, net kariškiai, norintys čia rengti stovyklas. Tačiau nėra kur žmonių apgyvendinti. Pertvarkius trečiąjį aukštą, būtų galima rengti stovyklas, sporto salę ir patalpas nuomoti norintiems čia treniruotis“,— pasakojo R.Buivydienė.
Praėjusiame Savivaldybės tarybos posėdyje pritarta projektui „Dalies Ubiškės mokyklos-darželio pastato patalpų kapitaliniam remontui, pritaikant stacionarios stovyklos veiklai“.
Projektą rengia Ubiškės mokykla-darželis. Projektas būtų finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir valstybės lėšų. Savivaldybė prisidėtų 20 procentų. Tačiau rengiamo projekto vertė negali būti didesnė nei 59 tūkst. eurų. Projektas būtų vykdomas su partneriais: Telšių rajono savivaldybe, Ubiškės kaimo bendruomene ir Degaičių sporto klubu. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą skirti beveik 12 tūkst. eurų.
Numatytos sumos, aišku, nepakaktų pastato trečiajam aukštui pritaikyti stovykloms. „Bet jau būtų nors pradžia. Projektą būtų galima tęsti, ieškant įvairių finansavimo šaltinių“,— tikisi R.Buivydienė.
Tačiau kol kas mokykla tik rengia projektą ir jį teiks. Buvo parengusi ir pernai, tačiau projektą atmetė, kadangi partneriu tebuvo numatyta vien Savivaldybė. O reikalaujama, kad partneriai būtų visuomeninės kaimo organizacijos. Jei projektas bus patvirtintas, jį įgyvendinti reikės per vienerius metus.
Pasak jos, mokykloje-darželyje vaikų skaičius stabilizavosi. Kai kitos gyvenvietės kenčia nuo emigracijos, Ubiškėje pastebimas atvirkštinis reiškinys: atgal jau grįžta jaunos šeimos, statomi nauji namai. Dabar rengiamasi mokyklą-darželį reorganizuoti į mokyklą-daugiafunkcį centrą. Pasak R.Buivydienės, domėjęsi būsima stacionaria stovykla žmonės klausia, o kur būtų galima vasarą maudytis? Miestelio rytiniame pakraštyje yra dar kolūkio laikais atsiradęs tvenkinys, į kurį teka miško upelio vanduo. Tačiau tvenkinio užtvanką iš kitos pusės graužia Pateklos upė. Kadaise, vos ne prieš dešimtmetį, Savivaldybė rengėsi remontuoti šią užtvanką, tačiau paaiškėjo, kad tvenkinys jai nepriklauso. Remontu turėjo pasirūpinti Telšių apskrities viršininko administracijos valdininkai. Tačiau tie valdininkai dėl jiems įsišaknijusio vangumo nieko nepadarė.
Beje, Ubiškės mokykla šių metų birželio 16 dieną 12 valandą kviečia visus buvusius mokinius, mokytojus ir apskritai Ubiškės bei aplinkinių kaimų žmones atvykti į mokyklos šimtmečio šventę.