Vaiko dainos ir šokiai — už pinigus?

Deguto šaukštas. Telšiuose taip jau būna, kad gerą prasmingą dalyką ima ir sugadina koks nors nesusipratimas. Ko gero, taip bus nutikę su Vaikų dainų ir šokių švente „Jei būsi tu — būsiu aš“. Du eurai, kuriuos turėjo sumokėti į šventę atėję mažųjų dainininkų ir šokėjėlių tėvai ar seneliai, sukėlė pasipiktinimo audrą socialinėje erdvėje. Tačiau ar šis pasipiktinimas turi pagrindą?

Lina Dijokienė

Įspūdingas reginys
Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas. Šia mintimi prasidėjusi šventė Žemaitijos sostinės amfiteatre atskleidė, kokios Telšių rajone yra popamokinio vaikų ugdymo galimybės. Džiugu, kad Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga surengta rajono vaikų dainų ir šokių šventė leido didžiosios scenos jauduliu pasidžiaugti beveik devyniems šimtams vaikų: trys dešimtys grojusių įvairiais muzikos instrumentais, per tris šimtus šokusių įvairaus stiliaus šokių — nuo liaudies ratelių iki modernaus šokio, daugiau kaip 460 jaunųjų dainininkų, savo balsais susipynusių į jungtinį chorą.
Nors tą penktadienio vakarą negailestingai spigino saulė, šventės dalyvių troškulį malšino renginio rėmėjų dovanotas vanduo, be to, mažiesiems dovanota ir po ledų porciją.
Šventės dalyvius pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, pasidžiaugęs įspūdingais rajono vaikų meniniais sugebėjimais, bei LR Seimo narys Valentinas Bukauskas, šventės globėjas, palinkėjęs vaikams būti mylimiems, globojamiems, augti žvaliems ir kūrybingiems.

Papiktino 2 eurų mokestis
Vis dėlto ne visiems gausiai susirinkusiesiems į amfiteatrą šventė paliko gerą įspūdį. Renginio afiša vaikus kvietė ateiti į renginį ir taip pradėti kelionę į vasarą. Juos į šventę renginio organizatoriai žadėjo įleisti nemokamai. Tačiau dalį vaikus atlydėjusių tėvelių, kaip galima spėti iš internetinėje erdvėje pasklidusių diskusijų, suerzino tai, jog šventės organizatoriai suaugusiųjų žiūrovų paprašė nusipirkti po 2 eurus kainuojančius bilietus.
Štai Lina Sungailienė pasidalino tokia savo nuomone (kalba netaisyta — aut. past.): „Ar pilnatis kalta, ar karščiai nežinau, bet Telšiuose vyksta bordakas. Jei jau apmokestina netgi tokius renginius kaip Vaikų dainų ir šokių šventė. Nerandu pateisinimo tokiam poelgiui: jei mano vaikas dalyvauja šventėje, šoka ar dainuoja, aš, kaip mama, norėdama matyti pasirodymą turiu susimokėti už įėjimą 2€. Pasiteisinimas, kad už tai Jūsų vaikas gaus ledą man netinka. Rietave šventėje vaikams ir batutai, ir piešimas ant veidukų, ir jodinėjimas poniais, ir kitos atrakcijos nemokamai buvo, ir vaikai ir tėvai pajautė, kad tikrai atėjo į vaikų šventę. Telšių savivaldybei su visais skyriais, organizatoriais ir gerbiamais/esamais politikoje nariais turėtų būti gėda ir nuo tėvų, ir nuo kolektyvų vadovų“. Šios telšiškės nuomonę palaikė ne viena mama ar tėtis, dalyvavę minėtoje šventėje. Štai kita mama — telšiškė Loreta rašė: „Mes taip pat vakar susidūrėm su šia problema, šventėje pasirodančius vaikus lydinčios mamos turėjo susimokėt už įėjimą, pirmą kartą tokia absurdiška situacija. Taip išeina, kad mažamečius vaikus turime paleisti vienus??? Žinoma, tie 2 Eur — ne pasaulio pabaiga, bet rinkti iš lydinčių dalyvių — jau absurdo komedija…“ Savo samprotavimu pasidalijo ir kitas žinomas telšiškis — Marius Dauginavičius.

Jis irgi piktinosi dviejų eurų vertės bilietu: „Bet ne birželio 1 d., kai yra švenčiama Tarptautinė vaikų gynimo diena, birželio 2 d. imk 5 eurus ar 10 eurų ir tegu daro dainų, šokių šventes Telšiuose. Liepos 5 d. Vilniuje Šokių diena — Dainų šventė 2018 ir bilieto kaina bus 50-80 eurų, nedaro organizatoriai klaidos, kad būtų šventė liepos 6 d. Liepos 6 d. — Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena, kai švęsime ir susirinksime giedoti Lietuvos Himną ir gal mokėsim 2 eurus? Vaikų diena, Tėvų diena, Motinos diena, valstybinės šventes yra nemokamos, Birželio 2 d. mokėk nors ir 50 eurų už įėjimą. Gal gerbkime minėjimus ir nedarykime komercijos. Neturi pinigų, tegu sugalvoja, kaip paminėti nemokamai ir gražiai vaikų dieną“.

Įžvelgė negražius kėslus
Šiuos ir kitus panašius šventės žiūrovų samprotavimus laikraštis „Kalvotoji Žemaitija“ paprašė pakomentuoti Telšių kultūros centro, Telšių rajono vaikų dainų ir šokių šventės organizatoriaus, direktoriaus Lino Ulkštino. Jis paaiškino, kodėl susiklostė tokia situacija. „Kultūros centras nuolat siunčia savo afišas su prašymu jas pareklamuoti nemokamai (t.y., tapti informaciniais rėmėjais). Jūsų ir kiti laikraščiai bei portalai mielai (pagal galimybes) paremia mūsų organizuojamus renginius, skleisdami informaciją. Tokiu pat būdu buvo kreiptasi ir į XXL radiją. Jie atsakė, jog veltui to nedarys (buvo įvardinta konkreti suma). Todėl mes šito viešinimo būdo turėjom atsisakyti. Ir kaip buvo galima tikėtis, po šventės iš karto atsirado FB skelbimas (šį skelbimą, beje, kaip ir daugelį socialinių tinklų skelbimų, priskirčiau prie neapykantą kurstančių), apie kurį dabar diskutuojame“,— padarė išvadą Telšių kultūros centro direktorius. Iš tiesų, socialiniame tinkle nurodoma, kad šią diskusiją sukėlusi telšiškė dirba būtent minėtoje radijo stotyje…

Norėjo tęsti tradiciją
Linas Ulkštinas paaiškino, kad šiemet buvo svarstoma, ar apskritai reikėtų rengti rajono moksleivių dainų ir šokių šventę. Norėdami išlaikyti tęstinumą ir puoselėdami visame pasaulyje unikalią lietuvių tautos tradiciją, nuspręsta, nepaisant didžiulės darbų apimties ir renginių gausos, tokią šventę surengti. Juolab, kad tikrai ne visi rajono vaikų kolektyvai dalyvaus Vilniuje šalies Dainų šventėje. Direktoriaus nuomone, tai, kad visi Telšių rajono vaikų kolektyvai turėjo galimybę pasirodyti didžiojoje rajono scenoje, patirti tą koncertinį jaudulį,— yra labai svarbu ir patiems vaikams, ir kolektyvų vadovams, ir, žinoma, apskritai visai rajono kultūrai, jos ūgčiai.

Viskas kainuoja
Dėl kilusio pasipiktinimo simboliniu mokesčiu už įėjimą į šventę, Telšių kultūros centro direktorius pripažino, jog ir dėl šio sumanymo buvo kilusi diskusija. Telšių rajono savivaldybės taryba yra priėmusi nutarimą, pagal kurį tokių švenčių organizatoriai privalo imti mokestį. Be to, pašnekovas priminė, jog visą laiką, kol tokios šventės buvo rengiamos prie Germanto ežero ir kitur, už įėjimą į renginį reikėdavę mokėti.
„Dar vienas pavyzdys ir aspektas, kuris neturėtų likti nuošalyje tai, jog respublikinės dainų šventės taip pat yra mokamos, tik, kaip žinote, bilietų kainos yra net keliasdešimčia kartų didesnės. Žinoma, nesilyginame su šalies šventės apimtimi, techniniais sprendimais, tačiau šiuo atveju tų pačių vaikų suruošta šventė kainavo 40 kartų mažiau. Dainų šventėje nėra dalinami kvietimai nei tėvams, nei broliams seserims, nei seneliams, ir tie tėvai, kurie mokėjo už dalyvavimą meno kolektyvo veikloje, pirko drabužius, gal net prisidėjo prie transporto išlaidų, turėjo taip pat pirkti bilietus. Taip ir čia, tėvai, investavę į vaiko pasiruošimą, nori jį matyti šokantį nemokamai, bet turėtų suprasti ir tai, jog paruošti visą, pavadinkim, infrastruktūrą, renginį ar panašiai, kainuoja. Viskas turi savo kainą: nuo minėtos reklamos iki scenos dekoro, balionų (vieno jų, pavyzdžiui, kaina 16 eurų), padėkos raštų, gėlės žiedo vadovams ar ūkinių prekių, tvirtinimo detalių ar maitinimo elementų. Be to, į tokio masto renginių sąmatą visada reikia įtraukti ir komutacinius, signalų perdavimo kabelius, kurie yra tiesiog nutraukiami, nutrypiami ir pan. Jei tokių išlaidų netrauktume į renginių sąmatą, tiesiog po pusmečio joks renginys nebegalės fiziškai įvykti“,— skaičiavo L.Ulkštinas, priminęs, jog ne kartą yra buvę, jog viena mamytė, atėjusi su aukštakulniais į šventę ir netyčia prakirtusi kabelį, kultūros centrui „atneša“ apie 300 eurų nuostolį — tiek atsieina naujas kabelis.

Kurstyti nesunku
Pasak direktoriaus, žmonių pasipiktinimą kurstyti tikrai nėra sunku. „Mes, kaip organizatoriai, tiesiog prašome elementaraus supratimo. Į šventę niekas varu nevarė, kolektyvų vadovai buvo informuoti ir buvo paprašyta šitą informaciją paskelbti tėvams su paaiškinimu, kas ir kodėl. Apgailestauju, kad ne visi tėveliai žinojo, jog reikės susimokėti ir dėl to patyrė nemalonumų“,— sakė L.Ulkštinas. Jis pridūrė, jog, stengiantis išvengti pykčių, buvo stengiamasi diplomatiškai spręsti konfliktines situacijas.
Iš bilietų per šią šventę buvo surinkta 760 eurų. Telšių kultūros centro direktorius patikino, jog pats matė, kaip į šventę bilietus nusipirko ir rajono meras bei Seimo narys. Vaikai iki 14 metų į šventę buvo įleidžiami nemokamai.