Meras Petras Kuizinas išstojo iš Darbo partijos

Darbo partijos Telšių rajono skyriui vieną po kitos tenka raškyti praradimus. Neseniai Darbo partiją paliko Savivaldybės tarybos narys Zenonas Mockus, o štai ketvirtadienį spaudos konferencijoje meras Petras Kuizinas pareiškė, jog taipogi išstojo iš šios partijos.

Alvydas Ivoncius

V.Uspaskichas sugrįžo, P.Kuizinas — paliko
Pasak P.Kuizino, būdamas tiesiogiai išrinktas rajono meru, jaučia pareigą žmonėms pranešti, kodėl priėmė tokį sprendimą. P.Kuizinas Darbo partijos narys buvo nuo pat jos įsteigimo, o politika domėjosi dar dirbdamas Upynos mokyklos direktoriumi. P.Kuizino teigimu, domėjimasis politika bei kasdienė darbo patirtis paskatino įstoti į naujai sukurtą Darbo partiją, iš kurios tikėtasi permainų.
Meras sakė, kad buvusiems bendrapartiečiams neturi jokių priekaištų. Sprendimas palikti partiją subrendo ne dėl įvykių jos rajono skyriuje, o vadovybėje. Kai pirmininke buvo išrinkta Živilė Pinskuvienė, atrodė, kad prasidės partijos atsinaujinimas, atsižvelgiant į pokyčius visuomenėje. „Po Seimo rinkimų partijos pirmininke išrinkus Živilę Pinskuvienę, jaučiau, kad ateina šviežio oro gurkšnis. Bet sugrįžus Viktorui Uspaskichui, tas šviežio oro gurkšnis išgaravo“,— sakė P.Kuizinas.
Jo manymu, dabartinė partijos vadovybė nusiteikusi veikti senais metodais, kurie nežada atsinaujinimo. Kaip šią įžvalgą patvirtinantį faktą meras pateikė sužlugdytą idėją Darbo partijoje rengti tiesioginius jos pirmininko rinkimus. Antra vertus, kartu su V.Uspaskichu į partijos vadovybę grįžo ir tie asmenys, kurie pokyčių nenori ir kuriems priimtina veikti pasenusiais, visuomenei nepriimtinais metodais. Todėl partiją paliko nemaža dalis inteligentų.

Buvę bendrapartiečiai nesupyko
Visgi P.Kuizinas nepeikė skyriaus pirmininko, Seimo nario Valentino Bukausko. Meras teigė, jog stengsis su Seimo nariu ir toliau palaikyti dalykiškus santykius. Esą ir V.Bukauskas, išgirdęs apie P.Kuizino pasitraukimą iš Darbo partijos, reagavo ramiai, tai priimdamas kaip asmeninį jau buvusio partiečio pasirinkimą.
Kad palieka Darbo partiją, šios savaitės trečiadienį P.Kuizinas pranešė savo bendrapartiečiams bei Savivaldybės tarybos Darbo partijos frakcijai. Pasak mero, buvusių bendrapartiečių reakcija buvo rami. P.Kuizino netgi paprašyta likti šios frakcijos seniūnu. Meras sutinkantis likti Darbo partijos frakcijos nariu, tačiau šįsyk sprendimą turi priimti patys rajono darbiečiai. Beje, primename, kad Z.Mockus, išstojęs iš Darbo partijos, nepasitraukė iš jos frakcijos Savivaldybės taryboje.
Vis dėlto pastebėjome, kad Darbo partijos frakcijoje susidarė įdomi situacija: joje likę trys darbiečiai — Laima Jurytė-Zakarauskienė, Rimantas Adomaitis, Stanislovas Čekanauskas, o P.Kuizinas, Z.Mockus išstojo iš partijos, Virginija Vitkauskienė, Vytautas Rakickas partijos nariais nebuvo. P.Kuizino manymu, frakcijos veiklai tai netrukdo.

Iš politikos nesitrauks
Pasak P.Kuizino, rajono darbiečiai dar nebuvo nusprendę, kas iš jų galėtų dalyvauti kitais metais įvyksiančiuose tiesioginiuose mero rinkimuose. Skyriuje buvo atlikta tik narių apklausa, kuris asmuo labiausiai tiktų dalyvauti kaip kandidatas šiuose rinkimuose. Meras sakė, kad buvusiems bendrapartiečiams nieko nepažadėjo, o, kaip minėta, ir nebuvo nuspręsta, kad jis taptų kandidatu.
Tačiau P.Kuizinas teigė neketinantis trauktis iš politikos. Kol kas nežino, kokia forma dalyvautų kitais metais įvyksiančiuose Savivaldybės tarybos rinkimuose. Pasak mero, galimi įvairūs variantai: visuomeninio komiteto, asmeninio dalyvavimo mero rinkimuose, sutikimo priimti kurios nors kitos partijos siūlymą. P.Kuizino teigimu, nepakanka, kad kas nors pasikviestų ar pasiūlytų tapti kandidatu. „Vertinčiau, kokia būtų komanda, kokia rinkiminė programa“,— sakė meras.
Neretai mėgstama skleisti mitą esą nepartinis meras vietinėje savivaldoje nieko negali nuveikti. Nors ta vietinė politika dažniausiai susijusi su paprastais ūkiniais reikalais. Paklausėme mero, ar nebus trukdoma įgyvendinti jo siūlomoms iniciatyvoms. P.Kuizinas čia pavojaus neįžvelgia, kadangi vargiai kas nors priešinsis reikalingiems rajonui sprendimams.
P.Kuizino manymu, Savivaldybės administracijos vadovų postai neturėtų būti siejami su partiniais interesais. Čia svarbiausia ne partiškumas, o šiuos postus galinčių užimti asmenų kompetencija. Meras peikė tokią praktiką, kai reikalaujama, jog kurie nors vadovai stotų į partijas ar skiriant į partijas lemia partiškumas. Pasak P.Kuizino, šią visoje Lietuvoje įsišaknijusią ydą nėra lengva išrauti.

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.