Žadėjo supilti kalnus, bet nė kastuvo neturi

Kai socialdemokratai, konservatoriai ėmėsi iniciatyvos atstatydinti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojus darbiečius Kęstutį Anglicką, Rimantą Žebrauską, reikalavimą tai padaryti Tarybos posėdyje taip pat pasirašė liberalė Jolanta Rupeikienė bei nepartinis Algirdas Bacevičius. Apie tai jau ne kartą rašėme. Primename, kad J.Rupeikienė netgi siūlė kandidatą į Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas — Mantą Luinį.

Alvydas Ivoncius

A.Bacevičius neteko žado
Naujoji besiburianti dauguma tokį J.Rupeikienės pasiūlymą išgirdo viename iš susirinkimų. Žinoma, Savivaldybės tarybos nariams knietėjo sužinoti, kuo M.Luinys reikšmingas, kad būtų galima jį siūlyti tokioms svarbioms pareigoms. Išgirdęs J.Rupeikienės pasiūlymą, žado neteko A.Bacevičius. Mat M.Luinys buvo jo suburto visuomeninio komiteto kandidatų į Savivaldybės tarybos narius sąraše 2015 metais įvykusiuose rinkimuose.
Pasak A.Bacevičiaus, šiais metais santykiai su M.Luiniu atšalo.
M.Luinys rajono visuomenei plačiai žinomas tikrai nebuvo. Trisdešimt ketverių metų vyras dirbo Nacionalinės žemės tarnybos Telšių skyriuje, paskui užsiėmė verslu: sodino mišką, laikė parduotuves, kebabinę. Dabar vėl įsidarbino Nacionalinėje žemės tarnyboje, bet jau Palangoje. Pasak S.Urbono ir A.Bacevičiaus, susirinkime, kai pareigoms pasiūlė M.Luinį, J.Rupeikienė prisipažino labai gerai jo nepažįstanti.
Informaciją greitai perėmė S.Urbono stovyklos priešininkai. Meras Petras Kuizinas pareiškė, kad galimu kandidatu į Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas siūlomas M.Luinys — A.Bacevičiaus aplinkos žmogus. Vadinasi, A.Bacevičius veržiasi su saviškiais valdžion.
„Kalvotajai Žemaitijai“ A.Bacevičius sakė, kad tokį J.Rupeikienės siūlymą supratęs kaip akibrokštą, nukreiptą prieš jį. A.Bacevičiaus manymu, taip siekta parodyti, kad, dalyvaudamas rajono politiniuose procesuose, jis siekia naudos savo pažįstamiems.
A.Bacevičiaus teigimu, santykiai su M.Luiniu atšalo dar gerokai iki J.Rupeikienės pasiūlymo. Ir tą įrodo … „Telšių gėdos stulpas“ — „feisbukinė paskyra“, kurią administravo ir administruoja M.Luinys. Beje, nesunku pastebėti, kad A.Bacevičiaus veiklai šioje paskyroje anksčiau buvo skiriama nemažai dėmesio, buvo dedamos net vaizdo įrašų iš Savivaldybės tarybos posėdžių ištraukos, kai kalbėdavo A.Bacevičius. Vėliau visa tai staiga liovėsi.

Siūlo, nors nežino, kodėl tiktų
Redakcijai A.Bacevičius sakė nemanantis, kad M.Luinys tiktų Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigoms vien todėl, kad tokiam svarbiam darbui trūksta ir žinių, ir patirties. Paklausėme J.Rupeikienės, kodėl ji siūlė M.Luinį. Politikė atsakė, kad reikia pokyčių, o valdžioje — naujų žmonių. Tačiau paprašyta įvardinti tas M.Luinio savybes, dėl kurių jis tiktų didžiulės įstaigos vadovo pavaduotojo pareigoms, J.Rupeikienė pareiškė… nieko negalinti pasakyti.
Redakcijai M.Luinys sakė, kad pasiūlymo tapti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju sulaukė iš J.Rupeikienės. Vyras tikino esąs su ja pažįstamas, susipažinęs „feisbuke“. Pasak M.Luinio, jis su J.Rupeikiene susitikęs ar telefonu pasikalba apie įvykius rajone.
M.Luinys pažįstamas ir man. Tiesą sakant, J.Rupeikienės pasiūlymas mane suglumino ir nustebino. Ne todėl, kad M.Luinys būtų blogas žmogus ar paskui jį vilktųsi įtartinos veiklos uodegos. Tiesiog ne kartą teko kalbėtis ir įsitikinti, kiek žino apie Savivaldybę bei aktualiausias jos problemas.
Redakcijai M.Luinys tvirtino, kad nuolat domisi Savivaldybės ir jos administracijos veikla, todėl paklausėme, ką pirmiausia siūlytų daryti. Jis kalbėjo, kad Savivaldybės administracijoje per daug darbuotojų, o tai žinantis iš Savivaldybės tinklalapio. Kaip pernelyg gausius, jis paminėjo Centralizuotos buhalterijos bei Statybos ir urbanistikos skyrius, tiksliau — vieną pastarojo poskyrį, tačiau negalėjo paaiškinti, kodėl ten etatų pernelyg daug, nors tuo yra įsitikinęs. M.Luinys dar pasamprotavo apie investicijas Telšiuose, darbo vietas jauniems žmonėms, ką, beje, tikriausiai sugebėtų pasakyti dažnas gatvėje pakalbintas žmogus. M.Luinys užsiminė, kad viešiesiems pirkimams trūksta skaidrumo, o Savivaldybės tinklalapyje — dėmesio turizmui.
Deja, spręsti iš Savivaldybės tinklalapio, kad kuriame nors skyriuje per daug etatų, vargiai išmintinga. Centralizuotos buhalterijos skyrius skirtas ne vien Savivaldybės administracijos, o ir kitų įstaigų buhalterijoms tvarkyti. Pavyzdžiui, mokyklų. Jei vertintume Savivaldybės administracijos mastu, toks skyrius tikrai pasirodytų per gausus.

Pasitiki pats savimi
Pats M.Luinys nemano, kad netiktų tokioms svarbioms pareigoms. Esą išmoktų, ko reikia. Tiesą sakant, jam „mokytis“ būtų likęs vos geras pusmetis — juk įvyks nauji Savivaldybės administracijos rinkimai.
Savivaldybės administracija yra pagrindinė Telšių rajono savivaldybės įstaiga, besirūpinanti ir kitų veikla. Šioje įstaigoje veikia įvairūs skyriai, įgyvendinantys vietos savivaldai numatytas funkcijas. Ir administracijos direktoriaus pavaduotojui dera ne tik gerai žinoti tas funkcijas, bet ir jas liečiančius teisės aktus, galiausiai turėti vadybos dideliam kolektyvui patirties ir žinių. Vien Nacionalinėje žemės tarnyboje, sodinant mišką, prekiaujant parduotuvėse ir pardavinėjant kebabus, to nesukaupsi.
M.Luiniui, pasirodo, būtų užtekę drąsos sutikti eiti šias pareigas, nes jis J.Rupeikienei kategoriškai iš karto nepasakė, kad toks siūlymas nepriimtinas. O mums M.Luinys pareiškė esą jei oficialiau siūlytų, tai svarstytų, ar sutikti. Tačiau M.Luiniui kažkodėl neužteko drąsos save autorizuoti kaip „Telšių gėdos stulpo“ administratorių, nors ne kartą buvo ragintas tai padaryti — juk tapęs žinomu, kartu su A.Bacevičiumi dalyvaudamas rinkimuose būtų „atnešęs“ savo sąrašui daugiau rinkėjų balsų. Šią „feisbukinę“ paskyrą ir dabar tebepuošia ne M.Luinio, o kiaulės snukių ir raganos nuotraukos. Ir čia dera pastaba: kai šioje paskyroje teksteliai parašomi „Telšių gėdos stulpo“ vardu, matome tikrai to „gėdos stulpo“ vertą dalyką — sočiai esama gramatikos klaidų. Liberalų siūlomam asmeniui, be kita ko, matyt, derėtų susirūpinti ir savo raštingumu.

Telšių liberalai apsinuogino
J.Rupeikienės pasiūlymas įdomus buvo ir kita prasme. Negi Telšių liberalai savo skyriuje neturi ar nepažįsta žmonių, kurių kompetencija būtų aukštesnė nei M.Luinio? Šiaip ar taip, kaip minėta, J.Rupeikienė prisipažino nieko negalinti pasakyti apie tas M.Luinio savybes, dėl kurių jis tiktų Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigoms. Tačiau ji tikino M.Luinį pažįstanti.
Ar tai buvo vien J.Rupeikienės pasiūlymas, o gal visų Telšių liberalų? Bandant rasti atsakymą į šį klausimą, susiklostė kiek komiškas detektyvas.
Paskambinome Salomėjai Antanavičienei, nes manėme ją esant Liberalų sąjūdžio Telšių rajono skyriaus pirmininke (tokia informacija pateikta šios partijos tinklalapyje). Moteris atsakė, nežinanti ar J.Rupeikienės siūlymas yra suderintas su skyriumi, nes pati esanti motinystės atostogose, auginanti vaikutį, o skyriui nebevaudovauja. Jo pirmininku yra Valdas Katkus. Pageidavome gauti jo telefono numerį. S. Antanavičienė suabejojusi pasakė, kad perduos žurnalisto telefono numerį V.Katkui ir šis pats paskambins. Nesulaukę V.Katkaus skambučio, paskambinome patys.
Atsiliepęs V.Katkus aiškino, kad siūlyti M.Luinį nutarė Liberalų sąjūdžio Telšių rajono skyrius, kaip vieną iš galimų kandidatų. Ir skyriaus nariai su M.Luiniu susitiko net keletą kartų! Pasak V.Katkaus, skyrius išklausė M.Luinį ir patikusios jo „kompetencijos“. Asmeniškai V.Katkus M.Luinio nepažinojo. Pasak V.Katkaus, Telšių liberalai laikosi pozicijos į valdžios postus siūlyti nebūtinai partijos narius. O partijos nariai visi turi darbus.
Ką gi, dar kartą susisiekėme su M.Luiniu. Klausiamas jis tvirtino, jog nebuvęs jokiuose susitikimuose su tvarkiečių, darbiečių, konservatorių, socialdemokratų skyriais, taip pat — ir liberalų. Esą bendravęs su J.Rupeikiene bei kai kuriais liberalais neoficialiai. M.Luinys sakė, kad Telšių liberalams oficialiai pristatytas nebuvo. Reikia manyti, M.Luinys negalėjo pamiršti būti pristatytas susirinkime Telšių skyriaus liberalams. Gal jų lyderis V.Katkus kažką čia sumaišė? Atrodo, paprasčiau ir tiksliau viską „Kalvotajai Žemaitijai“ papasakojo J.Rupeikienė. Pasak jos, ji M.Luinį, jam nedalyvaujant, pristatė savo skyriaus tarybai. Po to M.Luinys buvo pakviestas vykti į liberalų partijos sąskrydį ir ten susitiko su Telšių skyriaus liberalais.

Politikai pučiasi, nors stokoja žmonių
Neretai politikai mėgsta pūstis, nors prireikus atsakingoms pareigoms stokoja žmonių. M.Luinys būtų siūlomas į tas pareigas, kurias kaip pavaduotojas ėjo K.Anglickas, jei šis taptų Savivaldybės administracijos direktoriumi. Statybos, viešieji pirkimai, šilumos, vandens, apskritai visas komunalinis ūkis, jo teisinis reglamentavimas bei panašūs reikalai — štai kas laukia tokių iš gatvės paimtų „vadovų“.
Kai darbiečiai gavo progą užimti dar vieno Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo postą, jie pasiūlė veterinarijos gydytoją, kiaulių komplekse direktoriaus pavaduotoju dirbusį Rimantą Žebrauską. Jau pirmosios viešos kalbos nustebino. Dabar per pastarąsias politines batalijas direktoriaus pavaduotoju konservatoriai neva būtų siūlę Savivaldybės tarybos narį Mantą Servą. Šis nors Savivaldybės tarybos narys, taigi bent kiek susipažinęs su vietinės savivaldos niuansais, bet kažin, kiek būtų sugebėjęs profesionaliai eiti siūlomas pareigas?
Su J.Rupeikiene ilgokai kalbėjomės apie permainas Savivaldybėje. Įdomu, kaip Telšių liberalai tas permainas įgyvendintų, jei nesugebėjo rasti įspūdingesnio kandidato rimtoms pareigoms? Kalbantis paaiškėjo, kad ir pati J.Rupeikienė nelabai gerai išmano Savivaldybės administracijos veiklos subtilybes. Deja, ne vienas Savivaldybės tarybos narys, rimčiau paklausinėtas apie Savivaldybės veiklą, prajuokintų.