Telšių Žemaitės dramos teatre — jo istorijos „premjera“

Apie knygos sutiktuves pasakojo Aistė Korkadinovaitė-Šiaudkulienė, režisierius Donatas Žilinskas, Liuda Lėverienė, choreografė Ina Levickienė ir direktorė Eva Stonkevičienė.

Pačioje Žemaitijos sostinės širdyje įsikūręs Telšių Žemaitės dramos teatras gyvena džiugiomis sutiktuvių nuotaikomis. Teatro kolektyvo rankose — spaustuvės dažais tebekvepianti nauja knyga „Telšių Žemaitės dramos teatras“.

Lina Dijokienė

Spaudos konferencija
Pasidžiaugti naujutėle knyga apie Telšių Žemaitės dramos teatrą ir jo ištakas bei informuoti Telšių miesto ir rajono gyventojus, teatro gerbėjus, apie rengiamą šventę — šio leidinio pristatymą plačiajai visuomenei į Telšių Žemaitės dramos teatro direktorės Evos Stonkevičienės kabinetą susirinko dalis teatro kolektyvo: aktorė Liuda Lėverienė, režisierius Donatas Žilinskas, choreografė Ina Levickienė, teatro programų organizatorė Aistė Korkadinovaitė-Šiaudkulienė. „Pasikvietėme jus šiandien gražia proga. Vasario 28 d. turėsime naujos knygos apie Žemaitės dramos teatrą pristatymą. Jame bus savotiški sugrįžimai, prisiminimai apie teatrą, jo istoriją. Šioje knygoje šitiek daug gyvenimo, žmonių, jų likimų ir istorijos. Tai be galo stipru“,— neslėpdama džiugesio ir pasididžiavimo, sakė spaudos konferencijoje teatro direktorė E.Stonkevičienė.

Dėmesys teatro istorijai
Pasak direktorės, knygos autorė — Danutė Ramonaitė-Mukienė, kuri kartu su Regionų kultūrinių iniciatyvų centru rinko medžiagą ir išleido tokį vertingą ir didelės apimties Žemaitijos sostinės kultūros istorijai leidinį. Leidinyje chronologine tvarka apžvelgiama teatro veikla nuo XX a. pradžios iki šių dienų, pateikiama informacija apie teatre pastatytus spektaklius, kūrusius režisierius, dailininkus, aktorius, darbuotojus ir kitus žinomus kolektyvo darbuotojus. Cituojamos publikacijos, kritiniai ir apžvalginiai straipsniai bei pateikiamos žinomų ir nežinomų autorių, muziejų, teatrų ir asmeninių archyvų nuotraukos. Teatro direktorė atskleidė, kad ir pačiame Žemaitės dramos teatre vyksta intensyvus darbas — renkamas archyvas, skaitmeninama medžiaga. „Turime daug medžiagos elektroninėje laikmenoje. Ir nuotraukų, ir aktorių sąrašus, ir kitką. Dabar teatro dailininkė Giedrė Slavinskienė daro didžiulį darbą ir visą tą medžiagą kompiuterizuoja. Tikimės, kad Teatro dienai turėsime įspūdingą ir vertingą parodą, kuri atspindės visą teatro gyvenimą“,— apie teatro istorijos saugojimo ir išlaikymo planus kalbėjo E.Stonkevičienė.

Daug bendro darbo
Telšių Žemaitės dramos teatro aktorė Liuda Lėverienė, daug bendravusi su knygos „Telšių Žemaitės dramos teatras“ autore, pasakojo, kaip vyko kūrybinis procesas. „Tikrai žinau, kad D.Mukienei reikėjo padėti, kiek įmanoma. Ji ieškojo medžiagos po archyvus, bibliotekas, muziejus. Žinoma, prisidėjome ir mes, ką turėjome savo asmeniniuose archyvuose. Sunešėme. Darbas buvo gana skubotas, tačiau autorės indėlis tikrai grandiozinis. Mūsų teatro istorijai — jos nuopelnas didžiausias. Turime jai žemai nusilenkti už tą knygą“,— sakė daugelio vaidmenų Telšių Žemaitės dramos teatre atlikėja L.Lėverienė.
Bendradarbiavimas rengiant knygą, kaip pasakojo aktorė, buvęs ne toks jau paprastas: autorė Vilniuje, o jie — čia, Telšiuose, todėl knygoje likę keletas netikslumų. „Tikrai buvę nelengva, nes nebėra ir žmonių, nebėra ko pasiklausti. Dalyvavo koks jaunas aktoriukas kokiame nors spektaklyje. Po to išvažiavo kažkur. Programėlėje liko jo pavardė su pirma vardo raide. Tai tu dabar ir spėliok, koks jo vardas. Kiek mes vargome, niekas nepamena… Kiek galėjome, prisidėjome. Didelis krūvis teko ir režisierei Laimutei Pocevičienei, kuravusiai knygos gimimą“,— šypsosi knygos medžiagos rinkimo epizodus prisimindama pašnekovė.

Nuo pradžios iki paskutinių premjerų
Direktorė, papildydama L.Lėverienę, pasidžiaugė, kad knygoje yra ir senoji teatro istorija, su senomis, archyvinėmis nuotraukomis, ir pati naujausia — iki pačių paskutiniausių, praėjusių metų premjerų. O 2018 metai teatrui buvo ypač „derlingi“ — žiūrovams pristatytos net keturios premjeros. „Telšių žmonės visada domėjosi kultūra, teatru. Savuosius aktorius labai palaikydavo. Kartais net gatvėje, po spektaklio, personažo vardu pašaukdavo“,— kalbėjo L.Lėverienė.
Aktorė su nostalgija prisiminė, kad anksčiau statyti spektaklius būdavę ne taip jau paprasta: kostiumų niekas nesiūdavo, tekdavo aktoriams savo spintose kuistis, o ir į gastroles vykti sunkvežimiuose, glaudžiantis tarp brezentu apdengtų dekoracijų. „Nesiskųsdavome. Viską, ką turim namuose, patys susitempiame. Reikia mokyklinės uniformos, pasiieškom savo. Mums tas teatras buvo antri namai. Jam atiduodavome visą laisvalaikį“,— tvirtino aktorė.
„Kiekvienam, kuris yra paminėtas šioje knygoje, teatras buvo brangus. Ir manau, kad yra brangus, tik kiekvienam savas laikas. Vienam gal tai buvo 2000-ieji, kitam — kiti, bet visiems teatras buvo brangus“,— pabrėžė I.Levickienė.

Laukiami visi
„Šiandien gyva teatro enciklopedija, vaikščiojanti Telšiuose, yra Liuda Lėverienė. O štai Julija Kneitienė yra susirašiusi visus spektaklius, be galo“,— kalbėjo režisierius D.Žilinskas. „Daug kas iš senųjų aktorių prisidėjo: ir Antanas Nekrašius, ir Julija Kneitienė, ir kiti. Mes, dabartiniai aktoriai, matome, kaip tai svarbu. Jie mus užkrečia. Galvojome, kas čia bus, visi tempia, neša savo medžiagas. Labai nustebome, kad išėjo tokia didelė knyga. Džiaugiamės ir nekilo jokių abejonių, kad tokiai knygai reikia atskiro pristatymo. Galbūt ne visus buvusius aktorius ir darbuotojus pakvietėme į šį pristatymą, todėl labai prašome visų ateiti, susirinkti“,— kvietė A.Korkadinovaitė-Šiaudkulienė.
„Norime, kad aktoriams tai būtų šventė. Kviečiame visus, kad ateitų ir pabūtų kartu. Viskas vyks pokalbio principu. Bus kviečiami aktoriai, dailininkai, choreografai ir kiti. Aktorė Nijolė Narmontaitė ves renginį, juos kalbins. Muzikuos telšiškiai Jokūbas ir Ernesta“,— būsimą knygos pristatymo renginį pristatė režisierius D.Žilinskas.

Po teatro aura
Spaudos konferencijoje nedalyvavo, tačiau savo mintis perdavė ilgametė Telšių Žemaitės dramos teatro režisierė Laimutė Pocevičienė. „Gyvenu mieste, apsuptame teatrinės auros. Kuriu teatre, kuris Antrojo pasaulinio karo metais buvo profesionalus, kuriame dirbo legendinis režisierius Romualdas Juknevičius, kuriame vaidino ir pirmąją meilę išgyveno aktorė ir režisierė Dauguvietytė („būtinai atvažiuosiu į Telšių teatrą, noriu pabūti toje scenoje, kur stovėjo gražios mano kojos“,— prižadėjo man telefonu, bet, deja, nespėjo…), kuriame pirmuosius vaidmenis kūrė Eugenija Pleškytė, Nijolė Narmontaitė, Vilius Kirkilionis, Rasa Kirkilionytė, Valda Bičkutė, Ineta Stasiulytė…, kurį statė iškilus architektas Steponas Stulginskis. Visa tai įpareigoja, kelia pasididžiavimą ir skatina gyventi spalvotai. Tą ir darau 30 metų, nes meilė yra veiksmas. Knyga „Telšių Žemaitės dramos teatras“ yra apie tai. Džiaugiuosi ja, didžiuojuosi ir kviečiu visus, kurie esame jos dalis, susitikti ir prisiminti spalvotas akimirkas. Ypač laukiu savo studijos „Savi“ aktorių, atidavusių savo širdį TEATRUI. Priimkite dvasios dovaną — knygą, kurią skaitys jūsų tėvai, vaikai ir anūkai. Vasario 28 d. 18 val. ateiti kviečiu ir žiūrovus, teatro gerbėjus, rėmėjus, nes be jūsų nebūtų mūsų“,— pabrėžė ir kvietė į knygos pristatymą Laimutė Pocevičienė, Telšių Žemaitės dramos teatro režisierė, vaikų ir jaunimo studijos „Savi“ vadovė.
Knygos pristatymo renginys nemokamas. Jo metu bus galima įsigyti leidinį „Telšių Žemaitės dramos teatras“.