Politikai kadencijos pabaigoje gviešiasi daugiau pinigų

Savivaldybės tarybos nariai gauna vadinamąsias „kanceliarines“ išmokas. Jos dažniausiai pavirsta ne rašalu, o degalais automobiliams.

Alvydas Ivoncius

Neva kainuoja „tarnavimas visuomenei“
Paklausus Tarybos narių, ar jie verti tokių išmokų ir kodėl jos išleidžiamos degalams, daugelis turbūt išsijuosę aiškintų neva dažnai vyksta pas rinkėjus, lankosi pas žmones dėl jų prašymų, nors tikrai retas kuris galėtų faktais tą išsisukinėjimą pagrįsti.
Taryba pati nustatė, kad kiekvienam išrinktajam priklauso kas mėnesį po pusę minimalios mėnesinės algos. Tai buvo per du šimtai eurų. Įsivaizduokite, kiek popieriaus, rašymo ir kitokių reikmenų už tokią sumą galima nusipirkti. O už metinę? Net ir anūkams ar proanūkiams liktų to popieriaus, šratinukų, trintukų, segtuvų ir panašių kanceliarinių reikmenų. O kai tie pinigai išleidžiami degalams, Tarybos nariai sutaupo nemažas sumas pinigų. Kas mėnesį du šimtus eurų skirti degalams ne kiekvienas pilietis išgali. Žinoma, daugelis Tarybos narių niekur nevyksta, nebent atvažiuoja į Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų posėdžius.
Tarybos nariams išmokos tiesiai į sąskaitas nemokamos: reikia pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Daugelis pateikia degalinių čekius.
Minimalų atlyginimą padidinus iki 430 eurų, Tarybos nariams jau priklausė po 215 eurų kas mėnesį.

Gudrus politikų „prisirišimas“
Tarybos nariai gudrūs. Jie atsisakė anksčiau buvusios fiksuotos sumos ir ją „pririšo“ prie minimalios mėnesinės algos. Kartą dėl to kilus triukšmui, net buvo įrodinėjama, kad kitur mokama daugiau. Įrodinėjant, žinoma, pamiršta, kad kitur mokama ir mažiau.
Tai štai paskutiniajame Tarybos posėdyje Almantas Lukavičius pasiūlė sumažinti tas išmokas arba jų bent nedidinti, atsisakant „pririšimo“ prie minimalios mėnesinės algos.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 12 (10124)