Puoselėjamos ilgametės šeimos ūkininkavimo tradicijos

Gedą Lukoševičių (kairėje) su artėjančiu gimtadieniu pasveikino „Žemaitijos pieno“ Žaliavos pirkimo vadybininkas Sigitas Mikalauskas. Greta — Gedo brolis Tadas.

Gedas Lukoševičius iš Telšių rajono Kalnėnų kaimo niekur toliau nuo gimtosios žemės nenuklydo. Dabar ūkyje darbuojasi drauge su savo jaunesniu broliu Tadu. Jie šypsodamiesi prisipažysta, kad užaugo drauge su ūkiu.

Algirdas Dačkevičius

Nuo mažumės įpratę prie darbo, Gedas ir Tadas savo sėkmę surado tėvų išpuoselėtame ūkyje, iš pradžių patys tapdami jaunaisiais ūkininkais. Jų sesuo Sonata Ulbienė Telšių rajone irgi buvo gerai žinoma, nes tiekė ekologišką pieną „Žemaitijos pieno“ bendrovei.
Pagrindus ūkininkauti padėjo šviesaus atminimo šeimos galva Steponas Lukoševičius, žinoma, jam talkino ir žmona Valerija.
Birželį trisdešimtmetį švenčiantis Gedas daugiau plėtoja gyvulininkystę, o pusantrų metų jaunesnis Tadas — augalininkystę. Tačiau broliai praktiškai darbų neskirsto — spėriai sukasi ten, kur reikia. Jie laiku baigė pavasarinę sėją, dabar prasideda šienapjūtė. O per javapjūtę Gedas sėda prie naujo kombaino — tikro modernaus technikos giganto CLASS lexion 670 vairo. Jaunieji ūkininkai per vasaros darbymečius neatsisako ir kaimynams talkinti.
Lukoševičiai patenkinti, kad gali pasinaudoti europinėmis paramos programomis. Dalyvaudami Pieno, Nitratų programų direktyvose, Žemės ūkio valdų modernizavimo programoje, ūkininkai įsigijo įvairiausių žemės ūkio padargų.
Ūkyje ypač daug vertingų pirkinių, naudojantis Žemės ūkio valdų modernizavimo programa, atsirado 2016 metais. Įsigytas galingas traktorius FENDT 828, šešių korpusų vartomas plūgas KVERNELAND, priekaba UMEGA, teleskopinis krautuvas 7044, skutikas VADERSTAD carum 525, presas LELY WELGER RP 245 TORNADO.

Prie išpuoselėtos sodybos aplinkos su „paukščių medžiu“, ant kurio pritvirtinta galybė inkilų varnėnams, o viršuje karaliauja gandrų šeimyna, puikiai dera rūpestingai prižiūrimi gamybiniai pastatai, stacionari grūdų džiovykla bei grūdų laikymo bokštai.
Pernai buvo geri orai, tai broliams pavyko išbetonuoti apie 1000 kv. m kiemo teritorijos. Dar laukia ir likusioji dalis, kad po purvynus per darganas nereikėtų braidyti.
Kiekvienais metais ūkis stiprinamas ir jame atsiranda naujovių, leidžiančių efektyviau ūkininkauti. Broliai patenkinti savo lėšomis įsirengę grūdų sandėlio priėmimo duobę, savų pinigų prireikė ir purkštuvui įsigyti. Rudenį laukia neatidėliotinas pirkinys piendavių produktyvumui padidinti — pašarų dalytuvas. Gedas pats įsitikino jo nauda, kai firma kurį laiką leido ūkyje pašarų dalytuvą fermoje praktiškai išbandyti.
Vyrų galvoje sukasi daugybė planų, ateityje reikėtų statyti naują modernią fermą, kurioje piendavės vaikščiotų laisvai, įrengti melžimo aikštelę, o gal kada ir melžimo robotas atsiras.
Broliai užsiminė, kad jų ūkis yra ne kartą pelnęs prizinių vietų respublikiniuose „Metų ūkis“ konkursuose, garsėjo ir sesers Sonatos ūkis. Darbštuoliams gerų žodžių ir paskatinimo nešykšti „Žemaitijos pieno“ bendrovė, su kuria bendradarbiaujama daugelį metų. Jie gerbiami ir Gadūnavo seniūnijoje už tai, kad šeimoje iš kartos į kartą perduodamos šaunios ūkininkavimo tradicijos. Pats Gedas mėgsta artojų varžytuvėse pasigalynėti. Pernai iš tokių varžytuvių grįžo su nugalėtojo prizu.
Darbšti šeima deklaruoja apie 350 ha žemės, į ganyklas išginta 40 piendavių. Gedas nusiteikęs jų bandą gausinti. Pieno kokybė gera, nes ūkis dalyvauja kasdienėje pieno mėginių paėmimo tvarkoje. Pernai iš karvės vidutiniškai melžta po 7-8 tonas pieno. Jo riebumas vidutiniškai 4,5 proc., baltymingumas — 3,4-3,5 proc.
Žinoma, daug ką lemia visaverčiai pašarai, atnaujinamos pievos. Žemė gerokai pagerės po melioracijos. Ji Lukoševičių plotuose buvo atlikta 1970 metais, todėl per keletą dešimtmečių buvo atsiradę nemažai labai drėgnų plotų. Pasinaudojus europine parama, numelioruota net 130 hektarų. Tai didelė investicija ateičiai.
Broliai, pasiskirstę darbais, pluša kaip darni komanda, o mamai Valerijai labiausiai rūpi aplinka, gėlynai. Gėlės lydi kiekviename žingsnyje. Rūpestingai prižiū-rimoje vejoje pūpso mižiniškas žydintis krepšys. Kieme, greta tvenkinuko, meistraujama pavėsinė su židiniu, prie kito tvenkinio, nupjovus eglę, irgi jau matyti skoninga pastoginė. Pasak Gedo, beliks ten ką nors sumeistrauti, kad būtų kur prisėsti ir atsikvėpti po darbų.
Broliai įsitikinę, kad ateitį galima susikurti tik patiems, sumaniai ūkininkaujant ir planuojant visus darbus. Jie domisi naujovėmis. Ir savo ūkyje rengia lauko dienas bei seminarus, ir patys kitur vyksta pasisemti patirties. Šiais visuotino skubesio laikais turi „neužsitupėti“ vietoje. Kartais verta ir pasaulio pamatyti. Broliai lankėsi Švedijoje ir Vokietijoje.
Gedą Lukoševičių 30-ojo gimtadienio proga pasveikinęs „Žemaitijos pieno“ Žaliavos pirkimo vadybininkas Sigitas Mikalauskas pasidžiaugė šauniu brolių tandemu ir sugebėjimu sėkmingai ūkininkauti, turint aiškią perspektyvą.