Tarybai vienodi ir stambūs žemvaldžiai, ir mažažemiai

Savivaldybės taryboje, tvirtinant žemės ir žemės nuomos mokesčius, užvirė įdomi diskusija. Dauguma Tarybos narių manė, kad šių mokesčių koeficientus reikia palikti tuos pačius, tačiau ne visi tuo buvo įsitikinę.

Alvydas Ivoncius

Turtingiesiems siūlė mokėti daugiau
Algirdas Bacevičius siūlė taikyti progresinius arba proporcinius mokesčius, kai gaunantys iš žemės ūkio veiklos daugiau pajamų ir turintys daugiau žemės moka daugiau už smulkesnius ūkininkus. Jo teigimu, stambieji ūkininkai dėl to didelių nuostolių nepatirtų, tačiau papilnėtų rajono biudžetas, būtų daugiau pinigų keliams tvarkyti, algoms mokėti ir kitoms reikmėms. Jam pritarė Martinas Leščiauskas. Jis sakė, kad Rietavo savivaldybėje mokesčių už žemę, žemės nuomą tarifai yra kur kas didesni, nors ten žemės prastesnės. M.Leščiauskas ūkininkauja ir dalį savo žemės turi Rietavo savivaldybėje. Joje žemės ūkio paskirties žemės mokesčio koeficientas yra tris kartus didesnis nei Telšių rajone.
A.Bacevičius ir M.Leščiauskas siūlė taikyti didesnius mokesčius, kai žemės plotai naudojami kaip karjerai. Pavyzdžiui, pardavus vieną sunkvežimį smėlio, galima mokesčius susimokėti už visus metus. M.Leščiausko kalba kažkuo nepatiko Almantui Lukavičiui. Jis paklausė, ar M.Leščiauskas yra atlikęs kokią analizę, kiek rajonas gautų daugiau pinigų. Tarsi tai turėtų būti Tarybos nario, o ne Savivaldybės administracijos darbas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 44 (10156)

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.