Tikrojo „žemaitiško patriotizmo“ ženklai: apleistas, nykstantis paveldas

Taip atrodo netvarkomas Paplienijos piliakalnis.

Gegužės 27 dieną Savivaldybės tarybos narys Martinas Leščiauskas kreipėsi į Žarėnų seniūnę Silviją Martinkutę dėl Paplienijos piliakalnio sutvarkymo. Seniūnė pripažino, kad Savivaldybės administracija, nors ir buvo kreiptasi, neskyrė pinigų.

Alvydas Ivoncius

Piliakalniui pinigų nėra
Tarybos narys priminė, kad 2018 metų rugpjūčio 28 dieną Žarėnuose ir jų apylinkėse stipri audra padarė žmonėms ir gamtai daug žalos. „Audra negailestingai suniokojo Paplienijos piliakalnį, nuvertė ir sulaužė medžius, o tiltelis per Minijos upę darosi pavojingas eksploatuoti, yra nesaugus, nes supuvo konstrukcijos, kyšo vinys“,— rašė seniūnei M.Leščiauskas. Jis prašė sutvarkyti piliakalnį ir suirusį tiltelį per Miniją. Pliniją juosia Minijos upė, o pereiti tilteliu jau pavojinga ar net neįmanoma.
Seniūnė Tarybos nariui atsakė, kad Paplienijos piliakalnis su gyvenviete yra nekilnojamoji archeologinės, istorinės, kraštovaizdžio ir mitologinės reikšmės vertybė, kad du kartus kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl pinigų skyrimo tilteliui remontuoti. Deja, nieko neskirta.
Po praūžusios pernykštės audros, išvarčius piliakalnio medžius, seniūnė vėl kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 44 (10156)