Studijos, griaunančios mitus

Ginta Gerikaitė. Šiaulių valstybinės kolegijos nuotrauka.

Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete mokslo metų pabaiga tokia pati, kokia paprastai ir būna aukštosiose mokyklose — pirmo ir antro kurso studentai laiką skiria pavasario sesijos egzaminams ir kitiems atsiskaitymams, trečiakursių dienas užpildę baigiamieji darbai. Su fakulteto dekane Ginta Gerikaite kalbamės ne apie sesijos ir studijų pabaigos įkarštį, bet apie tai, kas dabar neramina būsimuosius abiturientus ir jų šeimas.

— Esate aukštosios mokyklos fakulteto dekanė, dėstytoja. Darbo metu tenka bendrauti su daug jaunų žmonių, siekiančių aukštojo išsilavinimo ar jau studijuojančių. Kokių patarimų galėtumėte duoti tiems, kuriems sunku nuspręsti, ką reikėtų rinktis?
— Visiškai sutinku su jumis, kad pasirinkimo momentas dažnai būna labai nelengvas. Pasirenkant tai, kuo užsiimsi artimiausius trejus ar ketverius metus, visiškai nesinori padaryti lemtingų klaidų. Nors norinčiam studijuoti žmogui ir netrūksta patarėjų, tačiau aš siūlyčiau visus patarimus tiesiog išklausyti ir nuspręsti pačiam. Tai, kad kažkam kitam tas miestas, aukštoji mokykla ar studijų programa yra pati geriausia, dar nereiškia, kad taip bus ir tau.
Sutinku, kad paprastai vaikinui ar merginai patariantys žmonės neturi blogų kėslų, bet studijuoti bet kuriuo atveju reikės ne kitiems, todėl kaip tik ir svarbu viską apie dominančią studijų programą išsiaiškinti pačiam. Esu pastebėjusi, kad dalis žmonių lengvai patiki visuomenėje sklandančiais mitais, kurie kartais nuo tikrovės gerokai nutolę. Mitai viską supaprastina ir trukdo priimti tinkamą sprendimą. Todėl patariu mažiau tikėti tuo, kas ką kalba, o daugiau ieškoti informacijos pačiam. Juk kas valdo informaciją, tas valdo ir situaciją. Kiekviena aukštoji mokykla, kiekviena studijų programa turi išskirtinių bruožų. Kas žino, gal tie išskirtinumai yra būtent tai, kas jums tinka labiausiai?
— Kokie yra skiriamieji Sveikatos priežiūros fakulteto, kuriam Jūs vadovaujate, bruožai?
— Skiriamųjų bruožų galėčiau vardyti daug, bet ryškiausias iš jų greičiausiai yra tas, kad visos mūsų fakultete vykdomos studijų programos rengia specialistus, kurie rūpinasi žmogaus fizine, dvasine ir socialine gerove. Turime ir klasikinių, ir naujesnių studijų programų. Pavyzdžiui, bendrosios praktikos slaugytojai Šiauliuose rengiami jau septynis dešimtmečius, stojančiųjų niekada nepritrūksta. Tokios pat populiarios yra Socialinio darbo, Kosmetologijos, Kineziterapijos programos — jas jau galėtume vadinti ir klasikinėmis. Odontologinės priežiūros profesionalai fakultete pradėti rengti santykinai neseniai, bet su burnos priežiūra susijusių specialistų įdirbis Šiaulių valstybinėje kolegijoje yra nemenkas, stojantieji tai vertina ir noriai renkasi šią programą.
Dar vienas fakulteto programų išskirtinumas — beveik visos jos vykdomos tik nuolatine forma, vadinasi, trunka trejus arba trejus su puse metų (Bendrosios praktikos slauga). Kineziterapija, Kosmetologija, Odontologinė priežiūra, Bendrosios praktikos slauga – visų šių programų rengiamų sričių specialistams reikalingi įgūdžiai kaupiami tik tiesiogiai mokantis iš dėstytojų ir dalyvaujant praktiniuose užsiėmimuose. Socialinio darbo studijų programa vykdoma ir nuolatine (3 metai), ir ištęstine (4 metai) studijų formomis.
— Programos išties įvairios ir įdomios. O kaip dėl su jomis susijusių mitų? Ar jų pasitaiko?
— Žinoma, kartais pokalbių su pačiais stoti norinčiais jaunuoliais ar jų tėvais metu paaiškėja, kad jie turi klaidingų įsitikinimų. Pavyzdžiui, dar yra manančių, kad kineziterapeutai visų studijų metu mokosi, kaip reikia daryti masažą ir mokyti žmones mankštos. O kur dar darbas su pažangia įranga, gebėjimas taikyti naujausius kineziterapijos metodus? Vieni iš fakultete gausiai viešinčių mokinių nustebo sužinoję, kad Kosmetologijos studijose mokymasis padaryti makiažą yra tik labai maža studijų dalis. Smagu akivaizdžiais pavyzdžiais griauti mitus ir jauniems žmonėms parodyti, kiek galimybių siūlo kiekviena studijų programa.
— Jeigu jau pradėjome demaskuoti mitus, gal galite paprasčiau pasakyti, kuo turi galimybę tapti fakultete vykdomas studijų programas baigę žmonės?
— Kaip jau minėjau, visi jie galės dirbti tokį darbą, kurio esmę sudaro pagalba žmogui — pagalba geriau pažinti savo fizinę ir dvasinę būseną, gražiau atrodyti, turėti gražesnę šypseną, rasti gyvenimo kelią įvykus netikėtiems pokyčiams.
Bendrosios praktikos slaugytojai (taip taip, ne tik slaugytojos, bet ir slaugytojai – šią programą renkasi ir vaikinai) — tai ligonį paguodžiantis geras žodis, greitas sprendimas žmogaus sveikatai ar gyvybei pavojų keliančioje situacijoje. Jų laukia klinikos, ligoninės, poliklinikos, asmens sveikatos priežiūros centrai.
Kinezitarepeutai yra pasirengę padėti žmonėms gydytis judesiu. Jie atlieka asmens ištyrimą, taiko inovatyvius kineziterpaijos metodus. Paprasčiau tariant, šie specialistai žino, kokių būdų ir metodų esama žmogaus sveikatai gerinti pasitelkiant judesius, tų būdų moko ir kitus žmones. Jau sakiau, kad kosmetologijos studijos neapsiriboja vien tik mokėjimu atlikti profesionalų makiažą, manikiūrą. Studentai išmoksta įvertinti kliento odos būklę, parinkti ir taikyti kosmetines medžiagas, priemones ir įrangą.
Odontologinės priežiūros specialistai dirba komandoje, asistuoja gydytojams odontologams, užtikrina infekcijos kontrolę ir organizacinius procesus odontologinės priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose. Socialiniai darbuotojai padeda šeimoms, bendruomenėms ir aplinkiniams spręsti tarpusavio santykių ir socialines problemas, skatina socialinę kaitą, gerina gyvenimo kokybę ir stiprina solidarumą, socialinį teisingumą.
— Vis pabrėžiate, kad fakultete vykdomos studijų programos yra nukreiptos į pagalbą žmogui. Suprantama, tai labai atsakingas darbas. Tikriausiai ir mokytis nėra paprasta?
— Žinote, esu įsitikinusi, kad jeigu jaunas žmogus yra motyvuotas, atsakingas, stropus, empatiškas, kantrus, jaučia pašaukimą padėti, domisi tuo, ką studijuoja, sunku nėra — greičiau jau labai įdomu ir pačiam norisi vis labiau tobulėti. Reikia būti trokštančiam žinių, stengtis studijų metu paimti viską, kas tik įmanoma, aktyviai dalyvauti paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose, klausytis ir klausti, konsultuotis, atsakingai atlikti praktiką Lietuvoje, išmėginti studijų ir praktikų užsienyje galimybes.
Sveikatos priežiūros fakultete gausu pažangios studijų bazės įrangos. Taip sudarome tikrai geras sąlygas pasirengti veiklai su realiais klientais ir pacientais tiek praktikos metu, tiek ir baigus mūsų aukštąją mokyklą. Noriu pasidžiaugti, kad šiais metais fakulteto studijų bazė iš esmės atnaujinta. Moderni įranga užtikrina studijų kokybę. Pavyzdžiui, būsimieji bendrosios praktikos slaugytojai įgūdžius lavina su planšetėmis ir bevieliu interneto ryšiu valdomais manekenais. Dėstytojas sumodeliuoja situaciją, tiesiogiai susijusią su tariamo paciento gyvybinių funkcijų sutrikimu. Pasikeitęs manekeno kvėpavimo dažnis, sklindantys keisti garsai, nenatūrali veido spalva — studentas visa tai turi greitai įvertinti ir imtis veiksmų situacijai kontroliuoti. Ar tie veiksmai tinkami, taip pat parodys manekeno būklės kitimas.
Kosmetologų studijoms skirtuose kabinetuose gausu tokių veido odos priežiūrai skirtų aparatų, kuriais pasidžiaugti gali dar ne visi salonai. Veido odos diagnozės sistema Soft plus, LED šviesos terapijos septynių spalvų kaukė, odos priežiūrai skirtas multifunkcinis kombainas, aparatas kūno procedūroms Slim press 3 in 1 — profesionalai supras, kam ši inovatyvi įranga reikalinga ir ką ji gali.
— Kitaip tariant, galėtume apibendrinti, kad Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete yra sukurtos visos sąlygos tapti tikru profesionalu?
— Patikslinu —  Šiaulių valstybinė kolegija siūlo puikias studijų sąlygas ir galimybes. Visų jų derinys su apgalvotu pasirinkimu, vidine motyvacija ir asmeninėmis savybės sukuria tai, ką galima vadinti profesionalumu.

Silvija Papaurėlytė-Klovienė