„Plagiatinė“ koalicijos programa: perrašinėjo iš perrašyto

Dabartinė Savivaldybės taryba įgyvendins neįgyvendintas ankstesnių koalicijų programas?

Valdančiosios koalicijos programa turėtų būti rimtas dalykas. Viena vertus, ji charakterizuoja pačius koaliciją sudarančius politikus, antra — nustatomi įsipareigojimai, kurių vykdymą visuomenės grupės ar pavieniai asmenys gali kontroliuoti. Deja, būta įvairiausių koalicijų ir programų: jas visi greitai pamiršdavo, nors kaskart žadėdavo „visuomenei teikti ataskaitas“. O dabartinė koalicija, pasirodo, tingėjo ar nesugebėjo ką savito pasakyti, todėl ėmė ir daug ką nusirašė iš 2015-2019 metų koalicijos programos. Šioji savo ruožtu nusirašyta iš 2011-2015 metų koalicijos programos.

Alvydas Ivoncius

Darys tai, ką ir taip privalo
Spaudos konferencijoje, pristatant Savivaldybės tarybos koalicijos programą, Kęstutis Trečiokas, Almantas Lukavičius, Vilma Rumšienė tikino esą čia yra sudėliotos „vertybės“, „principai“. Jeigu kas nors tampa įprasta norma, nėra reikalo to akcentuoti politikų programose ar įrašinėti tokius įsipareigojimus ir įpareigojimus, kurie, kaip administracinės ir teisinės normos, numatyti įstatymuose. Štai čia, kaip sakoma, politikai „pasimauna ant kuolo“, neretai įsipareigodami daryti tai, kas ir taip privalu. O jei įrašoma į programas, reiškia, kad teisės ir savivaldos normų buvo nesilaikoma. Todėl nuolat žadama taisyti savivaldos iškreivinimus, bet nieko nepadaroma.
Pavyzdžiui, programoje įrašyta: „Mums svarbi bendruomeniškumo samprata ir mes įtrauksime Vietos bendruomenes į savivaldos plėtros procesus, tenkinant politinius, socialinius, asmeninius poreikius“. Jei tai ketinama daryti, vadinasi anksčiau to nebuvo ar šis valdžios ir visuomenės dialogo, bendradarbiavimo modelis neveikė.
Štai dar vienas svarbus įsipareigojimas: „Užtikrinsime, kad savivaldos institucijų darbas atlieptų gyventojų poreikius ir lūkesčius, reikalaudami, kad savivaldybių tarnautojai, savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai prisiimtų atsakomybę už savo veiklos rezultatus“. Savaime suprantama, kad visi vadovai turi būti atsakingi už savo veiklą. Deja, įsipareigojimas nėra praradęs aktualumo, kadangi šis principas netapo norma, atvirkščiai — pastaraisiais metais itin suklestėjo pažeidimų ignoravimas, jei su tuo buvo susiję darbiečiai, „valstiečiai“, socialdemokratai. Antra vertus, kasmečiai ir neeiliniai Savivaldybės administracijos darbuotojų vertinimai, leidžiantys jiems didinti algas, parodė, kad suklestėjo partinis protekcionizmas ir favoritizmas. Tačiau dar 2011 metais buvo įsipareigota: „Skatinsime Savivaldybės darbuotojų iniciatyvą ir kūrybiškumą, vertinsime darbuotojus pagal jų kompetenciją ir veiklos rezultatus, reikalausime atsakomybės už atliekamo darbo kokybę“. Bet būta visai priešingų pavyzdžių. Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo darbas vertintas labai gerai, nors būtent šio skyriaus veikla kelia daugybę įtarimų, o kai kurie veiklos epizodai rodo itin prastą darbą.

Patingėjo naujai formuluoti
Dabartinė koalicijos programa daugeliu punktų yra 2015 metų programos plagiatas. Už koalicijos programos parengimą buvo atsakingas A.Lukavičius, tačiau, reikia manyti, pasiūlymus teikė visi. Ir ką padarė? Tingėdami sugalvoti ką nors savito, ėmė ir perrašė iš ankstesnių koalicijų programų, ypač 2015-2019 metų. Tingėjo savo „principus“ net naujai suformuluoti.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 48 (10160)

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.