Šauliai šventė organizacijos įkūrimo 100-metį

Katedros aikštėje Žemaitijos šauliai paminėjo savo organizacijos įkūrimo 100-ąjį jubiliejų.

Praėjusį ketvirtadienį, kaip ir visoje Lietuvoje, Žemaitijos šauliai šventė organizacijos įkūrimo 100-metį. Šiuo metu Lietuvos šaulių sąjunga vienija daugiau nei 11 tūkstančių įvairaus amžiaus, religijų, profesijų ir interesų mūsų šalies žmonių.

Algirdas Dačkevičius

2017 m. gruodžio 7 d. nutarimu Lietuvos Respublikos Seimas 2019 metus paskelbė Lietuvos šaulių sąjungos metais. Ta proga birželio 27-ąją susirinkta į Katedros aikštę paminėti savo organizacijos įkūrimo solidų jubiliejų, pasveikinti visus Žemaitijos šaulius, jų šeimų narius, artimuosius, visus prijaučiančius ir neabejingus šiai organizacijai žmones.
Pirmiausia šia intencija Telšių katedroje aukotos šv.Mišios, o po jų iškilmingai rikiuotei šauliai rinkosi Katedros aikštėje.
Renginio vedėja Kultūros centro režisierė Agnė Jakavičiutė kreipėsi į miesto svečius, šaulius ir jų artimuosius: „Dar neseniai, tik prieš metus, minėjome atkurtos valstybės ir Lietuvos kariuomenės šimtmetį, o šiandien minime Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo šimtmetį. Organizacijos, kuri labai prisidėjo prie atkurtos Lietuvos valstybingumo išsaugojimo bei tradicijų kūrimo ir puoselėjimo“.
Katedros aikštėje išsirikiavo Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės padaliniai: Rinktinės Garbės sargybos skyrius su Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės kovine vėliava, Mažeikių 801, Plungės 802, Rietavo 803, Varnių 804, Telšių 805 ir Alsėdžių 806 kuopų būriai, taip pat šauliai — Parlamento gynėjai, dalyvavę 1991 metų Sausio įvykiuose.
Pasigirdo įsakmus rikiuotės vado komandos — šaulių 8-osios rinktinės metodininko Leono Mileikio balsas: „Rikiuote — ramiai! Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vėliavą — gerbk!“ „Vėliavų grupė į rikiuotės centrą žengte — marš!”
Po to iškilmingai raportuota Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadui Juliui Svirušiui, kuris pasveikino visus šaulius.
Renginio vedėja priminė, jog nuo savo įsikūrimo pradžios Lietuvos šaulių sąjunga sunkiu jaunai Lietuvos valstybei laikotarpiu aktyviai įsiliejo į Valstybės atsikūrimą, šauliai pasižymėjo Nepriklausomybės kovų su bolševikais ir bermontininkais kautynėse, organizavo lėšų rinkimą atsikuriančiai Lietuvos kariuomenei, taip pat ginkluotės ir reikalingos įrangos pirkimą užsienyje.
Pirmojoje Respublikoje Lietuvos šaulių sąjunga buvo ne tik ginkluota savigynos organizacija, bet visoje Lietuvos identiteto ir lietuvybės puoselėtoja. Be to, daugelyje vietovių buvo švietimo, kultūros traukos centras, kur būrėsi įvairių tautybių ir religijų intelektualai ir rašytojai, meno kolektyvai.
Iškilminga rikiuotė, skirta Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 100-mečiui paminėti, pradėta Lietuvos Respublikos himnu.
Vėliau vyko kuopų velukų įteikimo ceremonija. Velukas kaip ir dalinio, rinktinės kovinė vėliava simbolizuoja padalinio egzistavimą ir įpareigoja šaulius susitelkti ir vieningai ginti ir kovoti tėvynės Lietuvos labui. Kuopos velukas — tai ženklas, paskui kurį einama, tai simbolis to, kam tarnaujama.
Padalinių vadai ir velukininkai žengė į rikiuotės centrą, o Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės kapelionas Kęstutis Balčiūnas pašventino kuopų velukus. Juos rinktinės vadas įteikė padalinių vadams.
Vėliavų grupei, išnešus rinktinės vėliavą iš Katedros aikštės, visi pakviesti į šventinį vakarą Telšių Žemaitės dramos teatre.
Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadas Julius Svirušis pasakė sveikinimo kalbą. Į apdovanojimų ceremoniją renginio vedėja pakvietė nuoširdžiai bendradarbiaujančius su rinktine Antaną Jazdauską — „Naika ir ko“ generalinį direktorių, Liną Ulkštiną — Telšių rajono savivaldybės kultūros centro direktorių, Remigijų Rudminą — Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką, Raimundą Šakinį — Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininką, štabo seržantą Andrių Žemaitį ir vyresnįjį seržantą Mindaugą Sušinskį — KASP 604 kuopos kuopininką ir intendantą, prelatą Juozą Šiurį, Dainių Preimontą — „Ade Exclusive design” direktorių. Jiems įteiktos specialios padėkos ir 100-mečio ženkliukai.
Pakviesti ir Žemaitijos rinktinių vadai, kurie vadovavo nuo rinktinės atsikūrimo — Stasys Srėbalius, Jonas Žvirblis, Jonas Mažylis, Vaclovas Ringys ir Rinktinės kapelionas Kęstutis Balčiūnas. Jie apdovanoti padėkos raštais ir 100-mečio monetomis. Tokiomis monetomis dar apdovanota 70 šaulių ir jaunųjų šaulių.
Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas įteikė Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadui Juliui Svirušiui Žemaitijos vėliavą, o šis merui — specialią padėką ir 100-mečio ženkliuką.
Vėliau vyko nuotaikingas koncertas, kuriame pasirodė atlikėjos Virmina Steckytė, Deimantė Miniotaitė, Samanta Miniotaitė, Livija Šiaudvirtaitė, Gerda Šukytė. Žemaitijos šaulių rinktinės orkestras, kurį Lietuvoje vieninteliai turi žemaičiai, vadovaujamas Lino Senkaus, pagrojo trejetą kūrinių.
Šimtmečio jubiliejaus šventėje dalyvavo ir šauliams ranką spaudė Seimo narys Valentinas Bukauskas.
Po oficialaus renginio Katedros aikštėje laukė šauliška košė ir arbata.