Vietinės politikos intrigėlės nesiliauja

A.Lukavičius (kairėje) tapo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. Savo kalboje jis vengė įvardinti Savivaldybės administracijos opiausias veiklos problemas. P.Kuizinas nepanoro dalyvauti K.Gusarovo surežisuotame „politiniame žaidime“.

Praėjusį ketvirtadienį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje vėl nepavyko paskirti mero pavaduotojo. Užtat Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju paskirtas pagal partijos Tvarka ir teisingumas sąrašą Tarybos nariu tapęs Almantas Lukavičius.

Alvydas Ivoncius

Saviškiai — palaikė, kita pusė — ne
Tarybos koalicija A.Lukavičių skirti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju siūlė nuo pat pradžių. Tačiau pirma reikėjo paskirti šios įstaigos direktorių. Mat jis siūlo savo pavaduotojo kandidatūrą merui, o šis teikia tvirtinti Tarybai. Pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu.
Kai Imantas Motiejūnas tapo Savivaldybės administracijos direktoriumi, jis merui pasiūlė savo pavaduotoju A.Lukavičių. Meras praėjusiame Tarybos posėdyje teikė Tarybai tvirtinti jo kandidatūrą. Už A.Lukavičių iš dalyvavusių posėdyje 24 Tarybos narių balsavo trylika. Koalicijai priklauso keturiolika Tarybos narių, bet vienas posėdyje nedalyvavo. Taigi koalicija vieningai balsavo už A.Lukavičių, o nepriklausantys koalicijai Tarybos nariai taipogi vieningai — prieš. Žiniasklaidai išplatintame Savivaldybės administracijos pranešime pateikiama informacija apie paskirtą Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją: „Almantas Lukavičius pareigas pradės eiti kitą darbo dieną po to, kai įsigalios Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas, kuriuo Almanto Lukavičiaus, kaip Tarybos nario, įgaliojimai bus pripažinti nutrūkę prieš terminą.
Almantas Lukavičius gimė 1968 metų birželio 30 dieną Telšiuose. 1986 metais baigė Telšių 5-ąją vidurinę mokyklą (dabar — „Džiugo“ gimnazija).
Vilniaus Gedimino technikos universitete baigė Mechanikos fakultetą, 1986-1988 metais atliko tuo metu privalomą karinę tarnybą. 1993 metais baigė jau tuometį Vilniaus Gedimino technikos universitetą, įgijo mechanikos inžinieriaus kvalifikaciją.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 49 (10161)