Kontrolieriai patikrino Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba patikrino Karolinos Praniauskaitės bibliotekos veiklą ir nustatė nemažai pažeidimų ir netvarkos. Dauguma pažeidimų nėra reikšmingi, tačiau dėmesio vertos kontrolierių pastabos dėl rajono bibliotekų tinklo. Politikai, kažką pradėję nagrinėti ir keisti tinklą, panašu, ėmė ir užmiršo, kokios pertvarkos reikalingos.

Alvydas Ivoncius

Ilgas pažeidimų ir netvarkos sąrašas
Kontrolieriai teigia, kad bibliotekos direktorė nesivadovauja patvirtintais bibliotekos nuostatais, netvirtina metinio veiklos plano; neteikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai bibliotekos direktoriaus einamųjų metų veiklos ataskaitos.
Kontrolieriai nustatė, kad keturiolika kaimo filialų aptarnauja mažiau kaip 700-800 gyventojų turinčius kaimus. Kaimo filialų bibliotekininkų niekas nepavaduoja, jiems susirgus ar dėl kitų priežasčių nesant darbe, filialas nedirba.
Bibliotekos darbuotojų asmens bylos sudaromos nesivadovaujant Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.
Pasikeitus darbuotojų būtinosioms darbo sąlygoms, ne visais atvejais daromi darbuotojų darbo sutarčių pakeitimai. Biblioteka, vertindama darbuotojų veiklą, nesilaikė nustatytų terminų. Darbo užmokesčio kintamąją dalį nustatė dešimčiai mėnesių, o ne dvylikai. Valytojų darbo sutartyje nėra aiškiai nustatyta konkrečios patalpos ir plotai tiek vidaus valomų patalpų, tiek valomų ir prižiūrimų teritorijų lauke.
„D“ lygio pareigybėms taikytas išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimas. Bibliotekos direktorė neteisingai nustatė personalo specialisto pareigybei pareigybės lygį.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 51 (10163)