Savivaldybės informacija dėl socialinės paramos mokiniams teikimo

Primename, kad nuo šių metų liepos 1 dienos šeimos, kurios augina priešmokyklinio (0 kl.) ir mokyklinio amžiaus vaikus, gali teikti prašymus Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui arba kaimiškoms seniūnijoms pagal gyvenamąją vietą dėl mokinių nemokamo maitinimo mokykloje ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.
Kreiptis gali vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs ar emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą. Kreipiantis reikia užpildyti prašymą socialinei paramai mokiniams gauti ir pateikti reikalingus dokumentus: pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams arba kreipimosi mėnesį) ir, atsižvelgiant į aplinkybes, kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti. Jei pareiškėjas gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant socialinės pašalpos dydį. Šiuo atveju pareiškėjas užpildo supaprastintos formos prašymą.
Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 76,0 Eur vienam mokiniui per kalendorinius metus. Jei mokinys yra patyręs socialinę riziką, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.
Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau — vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės nei 183,0 Eur.
Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 244 Eur, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.
Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniams gali būti skiriami nemokami pietūs ir (ar) parama mokinio reikmenims įsigyti išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 305 Eur. Apskaičiuojant vidutines pajamas vienam asmeniui per mėnesį, į pajamas nebeįskaitoma išmoka vaikui, taip pat neįskaitoma nuo 15 iki 35 procentų gaunamo darbo užmokesčio (dirbantiems pareiškėjams).
Dėl šių pakeitimų teisę į paramą įgijo didesnis skaičius mokinių, todėl norime paraginti tėvelius teikti prašymus, kad vaikai sulauktų nemokamo maitinimo jau nuo mokslo metų pradžios. Nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Dėl socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymą reikia pateikti iki 2019 m. spalio 5 d. (Telšių rajono savivaldybės administracijos inf.)