Savivaldybė: nori atsikąsti daug, bet dantys — išklibę

Daugiabutis namas Ryškėnuose gali tapti bergždžiai įsigytu pirkiniu, jei nepavyks vietos valdžiai gauti pinigų baigti jį statyti.

(Pabaiga. Pradžia Nr. 83)

Neįstengdama greičiau nei per penkis metus baigti daugumos didesnių objektų, Savivaldybė vis dėlto griebiasi naujų projektų, kai kurių — įtartinų, kaip antai daugiabučio namo Ryškėnuose nupirkimas. Namas kainavo šimtą tūkstančių eurų. Techniniame projektui išleista 54 tūkst. 363 eurai.

Alvydas Ivoncius

„Biznis“ neišdegė
Savivaldybė ketino šiame prieš 22 metus pradėtame, bet nebaigtame statyti name įrengti 34 butus. O pinigus tikėjosi paimti iš būstams pirkti skirtų lėšų. Tokiam sumanymui nepritarė Centrinė projektų valdymo agentūra. Ji pareiškė, kad už skirtus pinigus Savivaldybė privalo pirkti butus. Savivaldybės duomenimis, namo statybos užbaigimas turėjo kainuoti apie 850 tūkst. eurų. O Centrinė projektų vertinimo agentūra paskaičiavo, kad statybos darbams reikėtų apie 1 mln. 100 tūkst. eurų.
Į Telšius buvo atvykę Centrinės projektų vertinimo agentūros, atsakingos už Europos Sąjungos paramos panaudojimą, darbuotojas ir apžiūrėjo namą, bet tuo viskas ir baigėsi. Savivaldybės administracija vis dėlto nepraranda vilties gauti Europos Sąjungos pinigėlių.
Neseniai „Kalvotajai Žemaitijai“ Savivaldybės administracija pranešė: „Po 2019 m. liepos 22 d. CPVA atstovų vizito į Telšius ir su Telšių rajono savivaldybe aptarus situaciją, 2019-08-01 iš CPVA gavome atsakymą, kad iki 2019 m. pabaigos Projekto vykdytojas toliau vykdys projektą (pirks socialinius būstus), kaip buvo patvirtinta Investicijų projekte, o 2020 m. pradžioje CPVA pakartotinai įvertins veiksmų rezultatą ir iš naujo apsvarstys projekto vykdytojo siūlomos alternatyvos tinkamumo klausimą“.

Taigi tik apsvarstys. O gal vėl nepritars. Tuomet daugiabutis Ryškėnuose stovės kaip stovėjęs. Čia keista štai kas: negi prieš perkant namą rajono vadovai nesusiprotėjo ar nesugebėjo išsiaiškinti, ar Centrinė projektų valdymo agentūra pritartų tokiam sumanymui? Regis, tikslas buvo nupirkti, negalvojant, kaip gauti pinigų statybai baigti.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 84 (10196)

Reklama: terraproject.lt

2 Comments

  1. Ar savivaldybėje vieni dundukai, ar sukciai. Vis tik gal antras variantas. Kai visam rajonui buvo aišku, kad tai mankes biznis, jie vistiek pirko tas plytas. Nuo pat pradžių šis sandoris žmonėms neatrodė švarus, o biurokratai kūrė Benderio lygio teorijas: vakarai mums padės

  2. Uoj trūkstas raišo vokiečio,migom ten sukraustytų gyventi visus balsavusius UŽ terybinius deputatus,be teisės pasijungti šildymą,susitvarkyti stogą ir gauti paramą.Prieš tai visiems,su pardavėju priešakyje,atimant visas turimas pinigines santaupas ir nacionalizuojant turtą.

Comments are closed.