Savivaldybei vėl siūloma parduoti „Soneimos“ dalininkės teises

Savivaldybės tarybai vėl pateiktas sprendimo projektas parduoti viešosios įstaigos „Seneima“ dalininko teises. Kartą tai jau bandyta padaryti 2018 metais, bet kažkodėl iniciatyva nuslopo.

Alvydas Ivoncius

Kokia kaina — neaišku
Tarybos sprendimo aiškinamajame rašte teigiama, kad šių metų liepos 11 dieną įvykusiame VšĮ „Soneima“ dalininkų susirinkime dalininkė Laima Jurytė-Zakarauskienė nurodė esą VšĮ „Soneima“ neatitinka nevyriausybinės organizacijos statuso, todėl negali dalyvauti įvairiuose projektuose. L.Jurytė-Zakarauskienė prašė apsvarstyti galimybę bei imtis priemonių, kad VšĮ „Soneima“ turėtų nevyriausybinės organizacijos statusą. Toks pat argumentas buvo pateiktas ir pernai, kai Savivaldybė raginta atsisakyti savo dalininkės teisių.
Sprendimo aiškinamajame rašte sakoma, kad „Tam, kad VšĮ „Soneima“ turėtų nevyriausybinės organizacijos statusą, vienas iš sprendimo būdų yra parduoti Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias viešosios įstaigos „Soneima“ dalininko teises“. Savivaldybės taryba 2007 metais nutarė dalyvauti steigiant „Soneimą“. Savivaldybė įsipareigojo įnešti 1000 litų — 289 eurus. Tačiau Tarybai dabar pateiktame sprendimo projekte nė neįrašyta, už kiek derėtų parduoti šios viešosios įstaigos dalininko teises. Vietoje skaičiaus palikta tuščia vieta. Sprendimo projekto aiškinamajame rašte nėra jokios informacijos apie įstaigos veiklą, pajamas, turto vertę. Tai papiktino Tarybos narį Algirdą Bacevičių. Jis „Kalvotajai Žemaitijai“ sakė, kad Tarybos Vietos ūkio ir ekologijos komitete, svarstant sprendimo projektą, Savivaldybės administracijos valdininkė negalėjo atsakyti, kokia įstaigos turto vertė, kiek vertos dalininkės teisės.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 84 (10196)

1 Komentaras

  1. Tai kad aukciono pradinė kaina sake tik 300€ vel įdomus biznis sukišo daug pinigų ir parduoda už kapeikas

Komentarai nepriimami.