Neliks nei Europos Sąjungos paramos, nei įrengtų butų

Buvusios Jaunimo mokyklos pastatas riogso it išraiškingas įrodymas, kaip vietos valdžia nesugeba sutvarkyti paprastų reikalų. Šiame pastate buvo siūloma įrengti mergaičių socializacijos centrą, bet pasipriešino gyventojai. Pasirodo, jie ne ką būtų laimėję, nes vėliau sumanyta pastate įrengti būstus socialinės rizikos šeimoms. Tačiau ir šis sumanymas vietos valdžiai neišdegė.

Alvydas Ivoncius

Žadėjo tūkstantį, prarado — 20 darbo vietų
Buvusios Jaunimo mokyklos pastate buvo siūloma įrengti mergaičių socializacijos centrą — uždarą įstaigą linkusioms nusikalsti mergaitėms ir merginoms perauklėti. Pastatas būtų buvęs aptvertas, neklaužados mergaičiukės prižiūrimos darbuotojų, retkarčiais, jų lydimos, išleidžiamos į miestą. Labai pasipiktino aplinkinių gatvių gyventojai, įžvelgdami pavojų.
Tiesą sakant, nelabai aišku, kokį ir kam pavojų ši įstaiga būtų kėlusi. Sumanymas nepatiko ir liberalei, Savivaldybės tarybos narei Jolantai Rupeikienei. Ji buvo viena aktyviausių protestuotojų. Šalia pastato veikia J.Rupeikienės įmonė. Kadangi praėjusios kadencijos Taryba tokiam sumanymui nepritarė, buvo prarasta pusantro milijono eurų ir dvidešimt naujų darbo vietų. Belieka priminti, kad anksčiau mero rinkimuose dalyvavusi J.Rupeikienė žadėjo įsteigti tūkstantį naujų darbo vietų. Kartu su kitais protestuodama dėl mergaičių socializacijos centro, ji padėjo rajonui prarasti pusantro milijono eurų investicijų ir dvidešimt darbo vietų, o pastatas liko nenaudojamas.

Atsirado kitoks sumanymas
Šiemet kilo iniciatyva dalyje pastato įrengti butus socialinės rizikos šeimoms. Reikia manyti, jos būtų kur kas problemiškesnė ir nemalonesnė kaimynystė aplinkinių gatvių gyventojams nei mergaičių socializacijos centras. Tačiau dėl butų socialinės rizikos asmenims pasipiktinimas nekilo.
Savivaldybės taryba pritarė sumanymui ir užvirė darbas: buvo parengtas techninis projektas. Ir štai tada driokstelėjo — Savivaldybei tektų prisidėti šimtus tūkstančių eurų. Mat dalį pinigų skirtų Europos Sąjunga, o kitus reikėtų iškrapštyti iš rajono biudžeto. Be to, paaiškėjo, kad taipogi šimtus tūkstančių eurų reikėtų prisidėti remontuojant Varnių vaikų lopšelį-darželį. Taip jau sutapo, kad abu projektai Tarybai buvo pateikti vienu metu ir Savivaldybės administracija paprašė skirti pinigų.
Jaunimo mokyklos pastato, net ne viso, o vieno korpuso pavertimas gyvenamuoju namu turėjo kainuoti gerokai per milijoną eurų. Tuo tarpu viso pastato pavertimas mergaičių socializacijos centru būtų kainavęs apie pusantro milijono eurų, tačiau šiuo atveju pinigėlius valdė ne Savivaldybė ir ne ji būtų atlikusi projektavimo ir statybos darbus.
O būstams įrengti viename pastato korpuse būtų reikėję apie vieno milijono šimto tūkstančių eurų. Telšių rajono savivaldybės administracijoje statybų kainos visuomet sukeldavo nemenką įspūdį.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 96 (10208)

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.