Įvyko aukcionas dėl „Soneimos“ dalininko teisės

Redakcijos archyvo nuotr.

Ne kartą rašėme, kad Savivaldybės taryba nusprendė parduoti savo, kaip viešosios įstaigos „Soneima“ dalininkės, teises. Savivaldybė nuo šios įstaigos įsteigimo jai skyrė kelis šimtus tūkstančių eurų, o pradinė pardavimo kaina buvo nustatyta vos 300 eurų — tokia, koks ir buvo Savivaldybės piniginis įnašas.

Alvydas Ivoncius

„Soneimos“ dalininkai buvo du: Laima Jurytė–Zakarauskienė ir Savivaldybė. Abu dalininkai turėjo po vieną balsą, nors Savivaldybės finansinis įnašas buvo didesnis. „Soneima“ užsiėmė neįgaliųjų įdarbinimu, suvenyrų gamyba. Gruodžio 23 dieną įvyko aukcionas, kuriame dalyvauti buvo užsiregistravę net dešimt asmenų, tačiau atvyko aštuoni.
Tarp užsiregistravusių buvo ir nuolatinis vietinės valdžios „galvos skausmas“ Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius. Kiti dalyviai mums nežinomi, kadangi dėl asmenų duomenų apsaugos reikalavimų jų pavardes pateikti Savivaldybės administracija atsisakė. A.Bacevičius „Kalvotajai Žemaitijai“ teigė užsiregistravęs dalyvauti aukcione todėl, kad „Soneimos“ dalininko teisė nebūtų parduota už juokingai mažą 300 eurų kainą. O ką būtų daręs, jei būtų laimėjęs aukcione? „Būčiau nuėjęs pas „Soneimos“ direktorių, susitikęs su kitu dalininku ir taręsi, kaip vystyti šios įstaigos veiklą“,— atsakė A.Bacevičius.
Tačiau, pasirodo, ne vien jis buvo suinteresuotas, kad „Soneimos“ dalininkės teisė nebūtų parduota už mažą kainą. Aukcione kainą buvo galima didinti mažiausiai trisdešimčia eurų. Pasak A.Bacevičiaus, kaina greitai kilo. Kažkas pasiūlė tūkstantį eurų. Jis pasiūlęs du tūkstančius eurų, bet paskui kažkas pasiūlė penkis tūkstančius eurų. A.Bacevičius kainos nebekėlė. Bet ir tie penki tūkstančiai eurų nebuvo pabaiga. Panašu, aukcione rungėsi du asmenys. Galiausiai paskutinė kaina buvo 11 tūkst. 100 eurų. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Birutė Každailevičiūtė sakė, kad laimėtojas per dešimt kalendorinių darbo dienų turi pasirašyti sutartį ir sumokėti pinigus.
O čia pastebėsime, kad aukcionui pasirinktas įdomus laikas. Aukcionas įvyko gruodžio 23 dieną, pirmadienį. Gruodžio 24, 25, 26 dienos kalendoriuose švyti raudonai it draudžiantis šviesoforo signalas. Gruodžio 27 diena — darbo, penktadienis. Gruodžio 28 ir 29 dienos — savaitgalis. Gruodžio 30 ir 31 — darbo dienos. O paskutinė kalendorinė dešimta termino diena yra sausio 1-oji. Vadinasi, lieka tik trys darbo dienos pinigams sumokėti ir sutarčiai pasirašyti.
Jei aukciono laimėtojas persigalvos ir nepasirašys sutarties, nesumokės pinigų, nieko nepraras — pradinio įnašo nereikėjo. Tuomet, pasak B.Každailevičiūtės, bus skelbiamas naujas aukcionas. Viešosios įstaigos negali turėti pelno. Dalininkai negali gauti jokios naudos iš viešųjų įstaigų. Nebent pats dalininkas toje įstaigoje įsidarbintų ir gautų atlyginimą.
Aukcione dalyvavo ir dalininkės Laimos Jurytės–Zakarauskienės vyras, „Soneimos“ direktorius Artūras Zakarauskas. Tačiau, pamatęs, kaip sparčiai auga kaina, nebandė kitų dalyvių nurungti. Toks susidomėjimas aukcionu ir noras įgyti „Soneimos“ dalininko teisę keistai įdomus štai dėl ko. Pasak A.Zakarausko, niekas iš dalyvių nė nebuvo atvykęs į „Soneimą“, nesidomėjo jos veikla, finansine padėtimi. Anot A.Zakarausko, įstaiga turi šiokių tokių skolų. Jei aukciono laimėtojas pasirašys sutartį, jis turės tik vieną balsą iš dviejų. Kitas balsas (50 procentų dalininko teisės) priklauso L.Jurytei-Zakarauskienei. Tad laimėtojas vienas pats negalės „vairuoti“ šios įstaigos veiklos ir reikalų.