Savivaldybėje nenuslopęs noras pažeidinėti įstatymus

Kartais Telšių rajono savivaldybės ir jos administracijos vadovai laikosi itin „liaudiško“ problemų sprendimo būdo: sušluoja jas „po lova“, kad niekas nematytų. Taip ne kartą nutiko ir dėl Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse raštų, skirtų merui, Tarybai. Šie raštai Tarybos narių nepasiekė ar buvo pateikti pavėluotai.

Alvydas Ivoncius

Teikėsi raštą ištraukti iš „po lovos“
Savivaldybės Tarybos nariui Algirdui Bacevičiui pradėjus domėtis, ar Tarybos nariai gauna visus Vyriausybės atstovo raštus, tik gruodžio mėnesį Tarybos nariams buvo išsiųstas lapkričio 28 dienos Vyriausybės atstovės Daivos Kerekeš raštas dėl rugsėjo 26 dienos Savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-340.
Savivaldybės taryba rugsėjo 26 dienos sprendimu Nr. T1-340 patvirtino 2019-2020 metų klasių ir mokinių skaičių švietimo įstaigose. Vyriausybės atstovė D.Kerekeš spalio 14 dienos raštu perspėjo, kad šis sprendimas neatitinka teisės aktų reikalavimų. Mat „Ateities“ progimnazijoje formuojamose dviejose pirmokų klasėse bus per daug vaikų. Tas dvi klases turėjo lankyti 51 vaikas, taigi trimis vaikais daugiau nei leistina. Tačiau net ir leistinas 24 pradinukų skaičius klasėje, sutikime, nėra sektinas dalykas, leidžiantis geriau ugdyti vaikus. Vyriausybės atstovė pabrėžė, kad buvo galima formuoti tris pradinukų klases.
Lygiai tas pats buvo nutikę ir „Germanto“ pagrindinėje mokykloje: čia taipogi leista formuoti dvi pirmokų klases, kuriose iš viso buvo net penkiasdešimt vaikų. Maksimalus mokinių skaičius klasėse nustatomas, atsižvelgiant į galimybes geriau ugdyti vaikus. Koks vaikų ugdymas gali būti „klasėje-fabrikėlyje“? Vyriausybės atstovė D.Kerekeš atkreipė mero ir Savivaldybės administracijos vadovų dėmesį į tai, kad „Germanto“ pagrindinėje mokykloje ydingai formuojami visų pradinių klasių komplektai. Mat visose klasėse viršijamas leistinas pradinukų skaičius.
Lyg maža to, rugsėjo mėnesio sprendimu Taryba aplaidžiai leido formuoti ikimokyklinę grupę Upynos mokykloje. Tarybos sprendime buvo įrašyta, kad grupę lankys 34 vaikai, nors pagal higienos normas gali būti daugiausiai 20 vaikų, be to, būtina atsižvelgti į jų amžių. Vaikų skaičių viršyti ikimokyklinėse grupėse taip pat leista Telšių vaikų lopšeliuose-darželiuose „Mastis“ ir „Nykštukas“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 100 (10212)