Nauji darbai bendromis jėgomis

2019-iesiems skaičiuojant paskutiniąsias valandas, buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Telšių rajono savivaldybės ir Telšių vyskupijos kurijos.

Apie bendras idėjas, jėgų vienijimą ir darbą mūsų bendruomenei su Telšių vyskupu ordinaru Kęstučiu Kėvalu Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas kalbėjosi jau ne kartą. Abiejų šalių nuomone, didelė dovana, kad matome vieni kitų palaikymą ir svarbiausia — susiklausymą. Bendradarbiavimo sutarties pagrindinis tikslas — strategiškai planuojant veiklas, siekti kurti istoriškai ir geografiškai unikalų bei kultūriškai patrauklų regioną, skatinant Žemaitijos identiteto stiprinimą, įvairių kultūrinių ir edukacinių paslaugų integravimą į socialinę aplinką, visuomenės didžiavimosi tapatumo išskirtinumu ugdymą, istorinės atminties išsaugojimą ir sklaidą. Bendrus darbus ir veiklas numatoma įgyvendinti turizmo plėtros, socialinėje, kultūrinėje bei akademinėje srityse.
Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, laukia kitas etapas — metų veiksmų plano parengimas, kuriame bus numatyti konkretūs bendrų pastangų dėka įgyvendinami darbai. „Simboliška ir džiugu, kad bendradarbiavimo sutartį pasirašėme paskutinę šių metų dieną. Į 2020-uosius žengiame sustiprėję ir toliau telkdami jėgas. Pasikartosiu — esu komandinio darbo šalininkas, o Telšių vyskupijos kurija buria plačią mūsų bendruomenę. Idėjų ir būsimų darbų matome ne vieną, tad reikės dar trupučio laiko ir galėsime džiaugtis šiais bendrystės rezultatais“,— po sutarties pasirašymo kalbėjo Telšių rajono savivaldybės meras K.Gusarovas.
Prieš šventes taip pat pasirašyta sutartis su Žemaičių muziejumi „Alka“. Šis muziejus oficialiai įkurtas 1932 m. vasario 16 dieną. Tai svarbiausias Žemaitijos etnografinio regiono istorijos muziejus Telšiuose. Jis plačiausiai atskleidžia savitą Žemaitijos istorijos raidą, supažindina lankytojus su šio krašto gamta, žmonių buitimi bei turtinga meno kūrinių kolekcija. Sutartį pasirašė Telšių rajono savivaldybės meras K.Gusarovas ir muziejaus direktorė Eva Stonkevičienė.
„Daugelis įsivaizduoja, kad bendradarbiavimo sutarties pasirašymas yra tik deklaratyvus formalumas ir galimybė vadovams pasiviešinti apie neaiškias „vizijas ir misijas pasaulyje“. Galiu patikinti ir labai džiaugiuosi, kad šis dokumentas turi konkrečiai suformuluotas veiklos kryptis, pagal kurias kasmet bus rengiamas veiksmų planas ir numatomos priemonės, įpareigojančios vienytis abi institucijas vardan Telšių miesto ir rajono kultūros paslaugų kokybės gerinimo. Ši sutartis yra pavyzdys, kaip organizacijos, bendraudamos ir bendradarbiaudamos, gali surasti naudingus sprendimus ir pasiekti apčiuopiamus rezultatus. Manau, artimiausiu metu apie juos sužinosite“,— apie sutartį kalbėjo „Alkos“ muziejaus direktorė E.Stonkevičienė.
„Inicijuodami Telšių rajono savivaldybės partnerysčių stiprinimą, siekiame apjungti ne tik finansinius, bet ir intelektinius bei žmogiškuosius išteklius, sukurti aplinką, kurioje galime dirbti kompleksiškai ir kokybiškai“,— mintimis dalijosi Telšių rajono savivaldybės meras K.Gusarovas. (Telšių rajono savivaldybės inf.)